93225. ὡσπερεί

just as if
logeion_003
 countfreq. per 10K
core60.0
corpus2640.1

Editions by Text Group (82)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 7 0.3
Deipnosophistae 8 0.3
Philo Judaeus
De Confusione Linguarum 1 1.0
Aristophanes
Lysistrata 1 1.1
Ecclesiazusae 1 1.2
Birds* 2 1.7
Clouds* 2 1.9
Antiphon
On the murder of Herodes 1 1.5
New Testament
1 Corinthians 1 1.4
Galen
De anatomicis administrationibus 2 0.3
De causis pulsuum 1 0.3
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
De methodo medendi 2 0.1
Plato
Phaedo 1 0.4
Cratylus 3 1.5
Lysis 1 1.3
Aeschylus
Agamemnon 2 2.5
Agamemnon 2 2.3
Libation Bearers 1 1.9
Aristotle
Historia animalium 3 0.3
De partibus animalium 4 1.1
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 1 3.9
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 2 0.5
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Artemidorus
Onirocriticon 3 0.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Hippocrates
De diaeta in morbis acutis 1 1.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 2 0.9
Plotinus
Enneades 2 0.1
Themistius
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 2 0.1
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 53 3.2
Commentarii In Evangelium Joannis 18 1.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Exhortatio ad martyrium 6 4.8
De oratione 4 1.4
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 3 1.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 6 2.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 18 2.0
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Declamatio 27 1 4.9
Declamatio 47 1 2.3
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
De Libero Arbitrio 1 1.3
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 9 1.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 9 1.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 5 0.5
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 5 1.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 11 1.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Sophocles
Oedipus Tyrannus* 1 1.0
John Philoponus
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Isocrates
Panegyricus* 1 0.9

Passages (8 of 239)

remove

Athenaeus of Naucratis, Deipnosophistae

urn:cts:greekLit:tlg0008.tlg001.perseus-grc4

read in Scaife Viewer
passage   count
2.39 word list | read 1
7.102 word list | read 1
9.73 word list | read 1
11.3 word list | read 1
11.10 word list | read 1
11.47 word list | read 1
11.77 word list | read 1
13.23 word list | read 1