93213. ὡς

as, how
logeion_003
 countfreq. per 10K
core8,55963.2
corpus147,54868.8

Editions by Text Group (849)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 20 31.3
De spiritu 23 64.4
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 96 41.2
Hegemonius
Acta Archelai 9 37.7
Euripides
Heracles 68 78.0
Bacchae* 71 85.4
Heracles* 68 78.0
Plutarch
Theseus 71 91.9
unknown 61 67.3
unknown 3 25.4
unknown 94 97.2
unknown 68 89.3
Comparison of Lycurgus and Numa 8 49.1
Solon 74 82.4
Publicola 37 63.0
Comparison of Solon and Publicola 5 50.8
unknown 81 98.0
unknown 79 71.0
Fabius Maximus 60 76.5
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 3 39.8
Alcibiades 70 66.3
unknown 67 69.8
unknown 8 72.5
unknown 62 66.4
unknown 70 70.0
unknown 3 60.4
unknown 93 96.2
unknown 148 73.1
Pericles* 90 85.9
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1,822 73.8
Deipnosophistae 1,842 73.6
Isocrates
Against Euthynus 6 50.5
Against Callimachus 37 97.7
Against Lochites 5 41.9
On the team of horses 14 45.6
Trapeziticus 33 92.6
Aegineticus 14 45.2
To Demonicus 10 32.4
Against the Sophists 7 49.6
Busiris 14 47.6
Plataicus 23 67.3
To Nicocles 14 43.4
Nicocles or the Cyprians 23 57.3
Evagoras 6 12.4
Archidamus 35 53.5
On the Peace 38 45.1
Areopagiticus 15 30.9
Antidosis 97 51.6
To Philip 41 43.7
Panathenaicus 89 52.6
Ad Dionysium 5 89.3
Ad filios Jasonis 4 43.8
Ad Archidamum 2 17.3
Ad reges Mytilenaeos 2 28.8
Ad Timotheum 8 96.6
Ad Philippum 3 22.8
Ad Alexandrum 3 105.3
Ad Antipatrum 5 58.3
Ad Philippum 5 112.4
Helen* 15 38.1
Panegyricus* 52 45.5
Sophocles
Trachiniae 83 103.4
Electra 86 88.4
Philoctetes 75 76.2
Tracking Satyrs 12 51.1
Ajax* 75 86.2
Antigone* 54 66.7
Oedipus at Colonus* 86 73.5
Oedipus Tyrannus* 73 70.7
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 2 117.0
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 7 79.6
Hymn 4 to Hermes 6 63.4
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Hymn 5 to Aphrodite* 5 101.0
Hymn 2 to Demeter* 35 93.9
unknown
unknown 12 54.4
unknown 4 15.3
Herodian
Ab excessu divi Marci 384 81.0
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 75 56.6
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 120 37.5
De Cherubim 44 58.5
De Sacrificiis Abelis Et Caini 45 47.9
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 45 40.0
De Posteritate Caini 35 32.3
De Gigantibus 14 43.0
Quod Deus Sit Immutabilis 54 60.0
De Agricultura 49 55.0
De Plantatione 47 52.6
De Ebrietate 64 56.4
De Sobrietate 13 37.7
De Confusione Linguarum 83 83.5
De Migratione Abrahami 85 69.2
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 74 47.6
De Congressu Eruditionis Gratia 55 62.9
De Fuga Et Inventione 58 54.1
De Mutatione Nominum 63 49.0
De Somniis (Lib. I-Ii) 172 68.1
De Abrahamo 90 67.6
De Josepho 97 76.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 205 66.0
De Decalogo 50 59.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 340 60.1
De Virtutibus 74 61.5
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 51 57.0
Quod Omnis Probus Liber Sit 46 61.3
De Vita Contemplativa 17 37.5
De Aeternitate Mundi 33 36.5
In Flaccum 62 70.3
Legatio Ad Gaium 107 61.8
Aristophanes
Lysistrata 57 64.7
Ecclesiazusae 43 51.0
Birds* 54 45.8
Clouds* 60 56.5
Frogs* 40 39.9
Hesiod
Sheild of Heracles 7 92.8
Theogony* 34 43.9
Works and Days* 2 14.7
Antiphon
On the murder of Herodes 39 56.8
New Testament
Gospel according to Matthew 44 22.5
Mark 4 39.3
Mark 23 19.1
Gospel of Luke 52 25.0
Acts 65 33.5
Epistle to the Romans 24 31.5
1 Corinthians 44 60.7
Second Corinthians 33 68.9
Epistle to the Galatians 12 49.8
Ephesians 16 61.8
Letter to the Philippians 7 40.0
Letter to the Colossians 7 41.5
First Letter to the Thessalonians 9 56.8
Second Letter to the Thessalonians 5 54.5
First Timothy 4 23.6
Second Timothy 5 37.9
Epistle of Paul to Titus 2 29.0
Epistle to Philemon 4 112.0
Letter to the Hebrews 23 44.1
James 5 27.2
First Epistle of Peter 27 152.5
Second Epistle of Peter 10 86.1
First John 2 8.6
Second Epistle of John 1 39.8
Letter of Jude 2 41.8
Revelation 70 66.8
Gospel according to John* 31 18.4
Xenophon
Hellenica 578 81.6
Memorabilia 167 43.0
Economics 109 55.9
Symposium 74 71.4
Apology 19 86.0
Cyropaedia 687 80.2
Hiero 33 51.5
Constitution of the Lacedaimonians 32 60.4
Ways and Means 22 53.4
On the Cavalry Commander 58 93.6
On the Art of Horsemanship 51 67.9
On Hunting 25 25.8
Agesilaus* 68 86.1
Anabasis* 486 79.3
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 32 63.4
Adhortatio ad artes addiscendas 31 61.5
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 7 49.6
De sectis ad eos qui introducuntur 39 62.2
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 70 58.1
Ars Medica 84 52.2
De elementis ex Hippocrate 101 72.8
De temperamentis 249 89.9
De naturalibus facultatibus 200 60.4
De anatomicis administrationibus 465 59.4
De ossibus ad tirones 26 37.4
De venarum arteriarumque dissectione 21 27.9
De nervorum dissectione 16 44.5
De instrumento odoratus 28 67.7
De uteri dissectione 7 21.3
De usu partium corporis humani I-XI 1,303 67.0
De motu musculorum 75 50.7
De victu attenuante 36 56.9
De victu attenuante 37 58.7
De utilitate respirationis 55 90.7
De semine 148 70.6
De foetuum formatione 44 56.2
An in arteriis sanguis contineatur 46 97.1
De optima corporis nostri constitutione 12 67.0
De bono habitu 6 71.4
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 43 49.9
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 62 73.9
De atra bile 25 39.3
De usu pulsuum 38 84.5
De placitis Hippocratis et Platonis 673 69.6
De parvae pilae exercitio 12 70.0
De parvae pilae exercitio 13 74.7
De venereis 1 26.8
De sanitate tuenda 449 67.1
De rebus boni malique suci 47 47.5
De ptisana 11 49.8
De dignotione ex insomniis 2 39.9
De morborum differentiis 49 72.4
De causis morborum 30 49.9
De symptomatum differentiis 46 69.2
De symptomatum causis 196 67.3
De differentiis febrium 135 65.2
De morborum temporibus 39 72.5
De totius morbi temporibus 24 66.0
De typis 7 46.3
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 24 43.2
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 49 53.4
De comate secundum Hippocratem 21 63.7
De marcore 56 96.2
De tumoribus praeter naturam 16 38.5
De inaequali intemperie 20 63.8
De difficultate respirationis 227 70.8
De locis affectis 458 66.2
De pulsibus ad tirones 27 46.0
De differentiis pulsuum 255 58.7
De dignoscendis pulsibus 202 64.0
De causis pulsuum 203 63.7
De praesagitione ex pulsibus 232 64.4
Synopsis librorum suorum de pulsibus 82 52.8
De crisibus 222 64.7
De diebus decretoriis 167 61.3
De methodo medendi 1,285 81.7
Ad Glauconem de methodo medendi 88 39.1
De venae sectione adversus Erasistratum 30 50.0
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 90 98.4
De curandi ratione per venae sectionem 64 63.5
De purgantium medicamentorum facultate 18 59.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 8 40.0
Pro puero epileptico consilium 24 73.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 962 73.7
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 596 46.8
De compositione medicamentorum per genera 606 64.0
De antidotis 150 61.8
De theriaca ad Pisonem 89 70.1
Institutio logica 43 48.3
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 13 49.0
De praenotione ad Epigenem 128 115.6
De substantia facultatum naturalium fragmentum 10 71.6
In Hippocratis De natura hominis 111 44.8
In Hippocratis De victu acutorum 414 60.9
In Hippocratis Epidemiarum I 950 60.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 595 61.4
Adversus Lycum 51 66.5
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 43 57.1
In Hippocratis De articulis 403 64.4
In Hippocratis De fracturis 298 70.6
In Hippocratis De officina medici 326 78.1
De musculorum dissectione ad tirones 56 38.1
De consuetudinibus 20 49.5
De experientia medica 6 57.7
De causis respirationis 1 14.7
De optima doctrina 13 69.7
De temperamentis 245 87.1
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 44 68.6
De plenitudine 103 91.9
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 1 15.0
In Hippocratis Prognosticum 288 66.2
Plato
Phaedo 170 72.3
Cratylus 125 62.8
Theaetetus 171 69.7
Sophist 133 75.7
Statesman 104 56.2
Parmenides 73 43.4
Philebus 122 62.6
Phaedrus 149 82.2
Alcibiades 1 59 51.7
Alcibiades 2 29 63.7
Hipparchus 13 53.1
Lovers 9 34.7
Theages 15 39.5
Charmides 56 62.3
Laches 41 49.2
Lysis 38 50.7
Definitiones 4 22.0
Apology* 65 75.0
Crito* 36 78.2
Euthyphro* 58 103.5
Republic* 662 69.1
Symposium* 122 64.9
Lucian of Samosata
Cataplus 17 42.4
Juppiter confutatus 19 82.1
Juppiter tragoedus 69 104.5
Gallus 55 97.1
Prometheus 21 87.5
Prometheus 22 90.3
Icaromenippus 27 51.4
Timon 46 76.6
Charon sive contemplantes 32 73.5
Vitarum auctio 9 24.8
Revivescentes sive piscator 51 77.3
Bis accusatus sive tribunalia 36 60.7
De sacrificiis 9 49.4
De sacrificiis 9 49.3
Adversus indoctum et libros multos ementem 35 90.1
Somnium sive vita Luciani 16 88.0
De parasito sive artem esse parasiticam 34 50.6
Philopseudes sive incredulus 44 70.7
Dearum judicium 12 57.1
De mercede conductis potentium familiaribus 61 85.1
De morte Peregrini 52 120.0
Fugitivi 36 111.5
Toxaris vel amicitia 87 90.6
De saltatione 56 79.6
Lexiphanes 26 99.3
Eunuchus 14 104.0
De astrologia 2 10.4
Pseudologista 39 97.9
Deorum concilium 11 59.0
Tyrannicida 25 85.4
Abdicatus 35 72.0
Dialogi Marini 28 67.2
Arrian
Anabasis 824 103.1
Indica 84 61.8
Cynegeticus 47 76.8
Periplus Ponti Euxini 19 44.6
Tactica 68 74.6
Acies Contra Alanos 13 106.6
Aeschylus
Suppliant Maidens 33 69.4
Suppliant Maidens 33 60.9
Persians 42 74.1
Prometheus Bound 34 58.8
Prometheus Bound 35 57.3
Seven Against Thebes 31 62.1
Agamemnon 60 75.3
Agamemnon 61 69.6
Libation Bearers 35 66.4
Eumenides* 28 54.8
Persians* 42 82.7
Aristotle
Analytica priora 168 26.9
Analytica priora 189 29.7
De anima 92 42.7
De anima 106 47.7
Res Publica Atheniensium 49 31.6
Res Publica Atheniensium 4 40.1
Categoriae 44 40.9
De divinatione per somnum 4 33.4
Historia animalium 244 26.8
De insomniis 2 8.1
De interpretatione 32 48.9
De iuventute et senectute, De vita et morte 3 15.6
De longitudine et brevitate vitae 4 22.1
Magna Moralia 128 51.6
De memoria et reminiscentia 27 102.9
Meteorologica 120 35.4
De partibus animalium 111 29.2
Physica 334 56.3
Ars Poetica 51 47.5
De respiratione 18 29.6
De sophisticis elenchis 94 64.4
De sensu et sensibilibus 33 41.2
De somno et vigilia 8 26.6
Topica 153 33.4
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 19 73.6
Physica (textus alter) 7 29.2
Ars Poetica* 51 47.5
Aristoxenus
Harmonics 36 24.7
Agathemerus
Geographiae informatio 3 16.8
Theophrastus
Characters 50 72.2
Aesop
Fabulae 308 71.9
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 123 47.1
Problemata arithmetica 7 50.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 783 44.2
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 169 46.1
Pausanias
Description of Greece 1,149 51.2
Old Testament
Genesis 56 17.5
Exodus 22 9.1
Leviticus 19 10.0
Numbers 23 9.5
Deuteronomium 42 18.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 23 16.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 44 28.5
Ruth 6 29.5
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 61 31.1
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 31 18.1
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 63 31.9
unknown 179 90.8
Isaias 326 83.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 44 24.0
pseudo-Galen
De fasciis 65 84.0
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 100 92.5
Introductio seu medicus 128 70.5
De remediis parabilibus 75 24.3
De theriaca ad Pamphilianum 5 25.1
De optima secta ad Thrasybulum 130 72.6
Lysias
Funeral Oration 9 21.0
Against Simon: Defense 24 103.9
On A Wound By Premeditation 5 48.3
Against Andocides 13 46.4
On the Olive Stump 23 106.6
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 4 34.9
For The Soldier 5 52.1
Against Theomnestus 1 9 55.4
Against Theomnestus 2 7 117.8
Against Eratosthenes 30 57.5
Against Eratosthenes 30 57.5
Against Alcibiades 1 23 88.3
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 11 90.6
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 3 47.4
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 2 13.9
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 19 57.3
For Polystratus 10 48.6
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 7 50.0
Against The Corn-Dealers 14 115.1
Against Pancleon 6 71.8
Against Pancleon 6 71.8
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 23 145.8
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 6 28.8
On the Scrutiny of Evandros 11 73.7
Against Epicrates and his Fellow-envoys 3 37.0
Against Ergocles 11 113.6
Against Philocrates 5 71.3
Against Nicomachus 13 64.3
Against Philon, On his Scrutiny 13 65.9
Against Diogeiton 6 33.5
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 54 103.6
Olympic Oration 1 23.0
On the Murder of Eratosthenes* 19 73.9
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 7 37.0
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 24.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 396 74.9
Adversus Mathematicos 709 63.9
Apollodorus
Library 138 49.6
Epitome 43 52.9
Appianus of Alexandria
Kings 2 25.3
Italy 7 61.5
Samnite History 21 58.7
Gallic History 9 42.9
Sicily and the Other Islands 2 20.4
Wars in Spain 96 58.2
Hannibalic War 68 67.5
Punic Wars 175 65.9
Numidian Affairs 1 27.5
Macedonian Affairs 18 47.2
Illyrian Wars 22 44.3
Syrian Wars 64 44.6
Civil Wars 899 73.7
Mithridatic Wars 150 60.1
Artemidorus
Onirocriticon 293 44.9
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 148 41.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 151 65.5
Paedagogus 366 64.5
Stromata Books 7-8 227 78.6
Eclogae propheticae 53 105.1
Quis dives salvetur 50 53.1
Excerpta ex Theodoto 66 86.8
Antisthenes
Ajax 2 38.0
Odysseus 3 32.3
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 6 24.0
Encomium of Helen* 9 64.5
Alcidamas
Peri Sophiston 8 36.3
Odysseus 20 51.0
Dio Chrysostom
Orationes 1,136 61.0
Babrius
Fabulae Aesopeae 74 64.0
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 494 67.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 461 74.5
Excerpta Polyaeni 177 109.0
Hippocrates
De prisca medicina 25 43.9
De aere, aquis, locis 22 28.6
Prognosticon 15 27.8
De diaeta in morbis acutis 32 49.6
De diaeta acutorum (spurium) 25 44.5
Epidemiarum 133 31.9
De capitis vulneribus 22 42.4
De fracturis 62 52.7
De articulis 148 66.0
Vectiarius 36 69.1
Aphorismi 9 12.1
Lex 2 57.8
De humoribus 5 21.8
Prorrheticon I 25 25.4
Coa praesagia 21 18.1
De arte 11 40.1
De natura hominis 11 27.8
De salubri diaeta 9 62.2
De flatibus 4 13.9
De liquidorum usu 7 48.5
De morbis I 155 44.1
De genitura 2 10.0
De natura pueri 25 33.8
De affectionibus 26 34.6
De locis in homine 53 63.4
De morbo sacro 18 36.7
De haemorrhoidibus 9 95.2
De fistulis 10 62.1
De diaeta 38 19.2
De affectionibus interioribus 84 52.4
De natura muliebri 57 49.5
De muliebribus 270 56.5
De virginum morbis 2 44.7
De superfoetatione 19 57.7
De exsectione foetus 5 106.6
De dentitione 2 58.8
De glandulis 5 28.1
De carnibus 3 8.7
De corde 2 19.9
De visu 5 64.7
De natura ossium 3 9.4
De medico 4 25.6
De habitu decenti 3 20.8
De crisibus 5 24.8
De diebus criticis 7 54.4
Epistulae, Decretum, Orationes 84 73.2
De officina medici 18 78.9
De ulceribus 42 118.8
Praeceptiones 6 44.6
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 142 72.3
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 2 97.1
Iatrica 112 64.2
Anonymus Londinensis Fragmenta 2 95.7
Justin Martyr
Apology 146 100.2
Apologia secunda 21 63.8
Apologia secunda 21 63.8
Dialogue with Trypho 457 85.7
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 28 105.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 771 102.2
unknown
unknown 461 74.3
unknown 177 109.0
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 109 65.5
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3,424 95.4
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1,122 69.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1,589 83.1
In Librum De Sensu Commentarium 458 86.2
Problems and Solutions 45 117.8
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 670 88.7
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 745 85.9
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 3 18.5
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 100 86.7
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 100 86.8
De Resurrectione 56 62.3
De Resurrectione 56 61.8
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 35 34.6
De Sphaera Quae Movetur 10 24.2
Barnabae epistula
Barnabae epistula 46 66.6
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 27 127.7
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 14 50.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 29 29.4
Epistula II ad Corinthios 22 70.7
Anonymus
Didache XII Apostolorum 15 67.7
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 391 99.3
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 2 58.7
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 60 21.4
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 14 76.1
Ad Magnesios (epist. 2) 9 83.3
Ad Trallianos (epist. 3) 10 101.7
Ad Romanos (epist. 4) 4 38.5
Ad Philadelphios (epist. 5) 13 125.4
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 8 68.3
Ad Polycarpum (epist. 7) 20 256.7
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 90 42.1
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 27 42.7
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 21 77.4
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 6 16.8
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 1 4.7
Oracula Sibyllina
Oracula 70 26.5
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 163 70.1
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 11 15.5
The Testament of Abraham Recension B 12 36.2
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 258 67.9
Theophilus
Ad Autolycum 76 35.0
Ad Autolycum 76 35.2
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 98 82.6
Tatianus
Oratio ad Graecos 44 43.5
Euclid
Elements 1,335 81.0
Data 147 74.3
Data (demonstrationes alterae) 26 61.4
Plotinus
Enneades 1,423 63.0
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 123 41.4
In Aristotelis Physica Paraphrasis 639 73.9
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 263 46.1
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 114 75.3
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 458 60.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,376 59.2
Historia Ecclesiastica 754 76.6
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 66 85.1
Demonstratio Evangelica 1,019 63.7
De Ecclesiastica Theologia 117 72.7
De Theophania (Fragmenta) 44 53.5
Onomasticon 88 69.9
Vita Constantini 235 61.7
Oration of Constantine 36 31.7
De Laudibus Constantini 86 44.4
Historia Ecclesiastica 646 65.2
Epiphanius
Ancoratus 199 49.7
Panarion (Adversus Haereses) 1,380 72.2
Anacephalaeosis [Sp.] 14 46.8
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 212 136.9
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 15 71.8
De Theologia (Orat. 28) 36 48.6
De Filio (Orat. 29) 32 64.7
De Filio (Orat. 30) 88 174.7
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 33 53.0
Iamblichus
Protrepticus 166 60.4
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 178 53.9
Isagoge Sive Quinque Voces 41 68.6
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 227 92.0
Marcellus
Fragmenta 54 46.8
Origen
Contra Celsum 1,438 86.3
Commentarii In Evangelium Joannis 889 55.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 170 73.3
Exhortatio ad martyrium 84 67.2
De oratione 187 65.4
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 144 56.3
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 76 92.6
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 72 68.1
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 2 118.3
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 14 37.4
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 16 75.9
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 1 120.5
Homiliae In Lucam 117 68.6
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 90 65.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 230 73.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 175 77.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 758 82.8
Epistula ad Africanum 39 82.6
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 1 13.3
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 44 96.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1,253 111.5
Eunapius
Vitae Sophistarum 7 88.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 207 66.8
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 357 50.0
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 351 50.5
Libanius
Epistulae 1-1544 934 75.1
Oratio 1 155 68.3
Oratio 3 11 56.0
Oratio 4 17 71.2
Oratio 5 7 24.9
Oratio 6 7 66.2
Oratio 7 2 38.2
Oratio 8 1 13.6
Oratio 9 3 32.9
Oratio 10 14 63.1
Oratio 11 91 58.4
Oratio 26 15 52.7
Oratio 27 22 59.5
Oratio 28 14 63.6
Oratio 29 20 65.2
Oratio 30 27 51.8
Oratio 31 33 86.8
Oratio 32 27 106.8
Oratio 33 18 45.2
Oratio 34 13 51.2
Oratio 35 16 60.6
Oratio 36 7 48.4
Oratio 38 10 49.3
Oratio 39 5 24.8
Oratio 40 13 52.0
Oratio 41 6 33.4
Oratio 42 22 45.8
Oratio 43 24 112.6
Oratio 44 2 47.7
Oratio 45 17 52.6
Oratio 46 16 40.2
Oratio 47 13 37.6
Oratio 48 30 83.2
Oratio 49 19 62.2
Oratio 50 11 36.9
Oratio 51 11 38.3
Oratio 52 17 36.6
Oratio 53 9 33.2
Oratio 54 62 102.3
Oratio 55 13 44.1
Oratio 56 14 62.1
Oratio 57 28 65.9
Oratio 59 55 41.0
Oratio 60 4 48.5
Oratio 61 5 31.5
Oratio 62 28 51.5
Oratio 63 22 63.4
Oratio 64 61 56.8
Declamatio 1 88 57.8
Declamatio 2 13 43.5
Declamatio 3 19 75.7
Declamatio 4 30 41.3
Declamatio 5 26 32.9
Declamatio 6 46 81.8
Declamatio 7 15 76.5
Declamatio 8 10 39.1
Declamatio 9 18 44.8
Declamatio 10 31 81.9
Declamatio 11 23 81.0
Declamatio 12 12 28.6
Declamatio 13 39 69.3
Declamatio 14 17 54.6
Declamatio 16 45 66.2
Declamatio 17 45 68.1
Declamatio 18 10 38.7
Declamatio 19 21 58.1
Declamatio 20 7 25.4
Declamatio 21 22 70.7
Declamatio 22 34 102.3
Declamatio 23 56 68.1
Declamatio 24 15 61.6
Declamatio 25 28 75.9
Declamatio 26 20 53.0
Declamatio 27 16 78.5
Declamatio 28 10 58.4
Declamatio 29 7 29.6
Declamatio 30 24 45.7
Declamatio 31 21 49.0
Declamatio 32 23 52.5
Declamatio 33 23 57.2
Declamatio 34 115 94.8
Declamatio 35 17 57.4
Declamatio 37 9 29.8
Declamatio 38 20 52.6
Declamatio 39 25 72.9
Declamatio 40 83 117.0
Declamatio 41 22 54.7
Declamatio 42 25 53.6
Declamatio 44 32 54.5
Declamatio 46 16 46.4
Declamatio 47 30 67.6
Declamatio 48 36 67.8
Declamatio 49 35 52.4
Declamatio 50 15 39.8
Declamatio 51 11 101.9
Characteres Epistolici [Sp.] 24 102.4
Oratio 2 19 48.3
Oratio 37 13 72.2
Oratio 58 12 38.0
Declamatio 15 40 74.2
Declamatio 36 11 28.5
Declamatio 43 46 75.0
Declamatio 45 17 70.0
unknown
unknown 9 64.5
unknown 6 24.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 478 43.5
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 34 18.4
Anna Comnena
Alexias 955 68.3
Alexias 948 67.2
Alexias 948 67.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 448 87.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 280 55.5
unknown 4 32.5
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 154 54.0
De Libero Arbitrio 39 50.9
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 7 36.4
Fragmenta In Job (In Catenis) 20 124.1
Fragmenta Incerta [Sp.] 2 147.1
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 3 24.3
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 208 86.6
Narrationes de Syntipa 117 99.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2,318 67.9
Annals of Rome 595 63.9
Argumenta 41 17.5
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 25 22.6
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2,212 80.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,900 108.9
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4,244 94.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2,879 204.2
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 720 105.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 989 59.0
unknown 1,037 71.9
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,035 72.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 446 82.6
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 836 75.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1,891 76.8
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,137 67.5
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 541 55.4
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 322 91.7
In Aristotelis Categorias Commentarius 339 114.8
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 953 97.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 255 73.4
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 496 64.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1,746 93.2
Olympiodorus
Prolegomena 672 107.9
In Aristotelis Meteora Commentaria 750 66.2
Elias
In Porphyrii Isagogen 346 97.1
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 697 118.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 625 80.2
Agathias Scholasticus
Historiae 666 114.4
Epigrammata 23 38.8
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 345 94.9
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 635 88.5
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2,670 105.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 403 38.6
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 397 75.1
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 417 63.1
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 336 110.9
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 336 110.9
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 417 63.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1,407 83.1
Chrestomathy 5 75.4
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 27 98.6
Zosimus
Historia Nova 344 56.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 303 45.0
Historia Ecclesiastica 303 46.3
Historia Religiosa 293 65.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2,437 81.5