93105. ὠνητής

a buyer, purchaser
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus180.0

Editions by Text Group (15)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
Xenophon
Economics 1 0.5
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 1 1.3
Lucian of Samosata
Vitarum auctio 2 5.5
Aesop
Fabulae 2 0.5
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Appianus of Alexandria
Numidian Affairs 1 27.5
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Libanius
Declamatio 18 2 7.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (1 of 18)

passage   count
8 word list | read 1