92956. ὦκα

quickly, swiftly, fast
logeion_003
 countfreq. per 10K
core900.7
corpus1150.1

Editions by Text Group (12)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 10 28.1
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 3 0.6
Libanius
Declamatio 42 1 2.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 4 2.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4
Apollonius Rhodius
Argonautica* 16 3.8
Homer
Iliad* 38 3.1
Odyssey* 31 3.2
Homeric Hymns
Hymn 2 to Demeter* 5 13.4

Passages (4 of 108)

passage   count
2.1.2 word list | read 1
2.1.21 word list | read 1
4.1.261 word list | read 1
4.1.600 word list | read 1