92949. ὠή

ho there!
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus170.0

Editions by Text Group (14)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Heracles 1 1.1
Heracles* 1 1.1
Xenophon
On Hunting 1 1.0
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Eusebius
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Aeschylus
Eumenides* 1 2.0

Passages (1 of 17)

remove

Euripides, Heracles

urn:cts:greekLit:tlg0006.tlg009.perseus-grc2b

read in Scaife Viewer
passage   count
1106 word list | read 1