92902. ψωμίζω

to feed with sops
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus160.0

Editions by Text Group (10)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Migratione Abrahami 1 0.8
Aristophanes
Lysistrata 1 1.1
New Testament
Epistle to the Romans 1 1.3
1 Corinthians 1 1.4
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 3 0.2
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Old Testament
Deuteronomium 1 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3

Passages (1 of 12)

remove

New Testament, 1 Corinthians

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg007.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
13.3 word list | read 1