92888. ψυχρότης

coldness, cold
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus6440.3

Editions by Text Group (118)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Plutarch
Fabius Maximus 1 1.3
unknown 1 1.0
unknown 1 1.0
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 5 0.2
Deipnosophistae 5 0.2
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 2 1.7
Ars Medica 16 9.9
De elementis ex Hippocrate 6 4.3
De temperamentis 22 7.9
De naturalibus facultatibus 3 0.9
De usu partium corporis humani I-XI 8 0.4
De semine 2 1.0
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 8 9.3
De placitis Hippocratis et Platonis 5 0.5
De sanitate tuenda 10 1.5
De dignotione ex insomniis 1 20.0
De symptomatum causis 5 1.7
De inaequali intemperie 1 3.2
De difficultate respirationis 1 0.3
De locis affectis 3 0.4
De differentiis pulsuum 1 0.2
De praesagitione ex pulsibus 9 2.5
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
De methodo medendi 14 0.9
De curandi ratione per venae sectionem 2 2.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 5.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 7.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 20 1.5
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 5 0.4
De compositione medicamentorum per genera 3 0.3
In Hippocratis De natura hominis 7 2.8
In Hippocratis De victu acutorum 3 0.4
In Hippocratis Epidemiarum I 19 1.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 25 2.6
Adversus Lycum 1 1.3
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
In Hippocratis De officina medici 2 0.5
De temperamentis 23 8.2
De plenitudine 1 0.9
In Hippocratis Prognosticum 3 0.7
Plato
Phaedo 1 0.4
Republic* 1 0.1
Aristotle
Categoriae 2 1.9
Historia animalium 1 0.1
De iuventute et senectute, De vita et morte 1 5.2
Meteorologica 20 5.9
De partibus animalium 5 1.3
De respiratione 2 3.3
De sensu et sensibilibus 2 2.5
De somno et vigilia 1 3.3
Physica (textus alter) 1 4.2
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 2 0.5
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 2 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Hippocrates
De prisca medicina 1 1.8
De aere, aquis, locis 2 2.6
Epidemiarum 1 0.2
Aphorismi 1 1.3
Coa praesagia 1 0.9
De natura hominis 1 2.5
De salubri diaeta 1 6.9
De flatibus 1 3.5
De morbis I 2 0.6
De affectionibus 1 1.3
De diaeta 2 1.0
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 10 0.3
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 3 0.2
In Librum De Sensu Commentarium 13 2.4
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 55 6.3
Plotinus
Enneades 7 0.3
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 12 1.4
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 7 1.2
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Oration of Constantine 1 0.9
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 4 1.2
Zetemata codicis Vaticani 1 1.0
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 1.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 21 0.8
In Aristotelis Categorias Commentarium 8 0.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 13 0.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 5 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 8 1.2
unknown 3 0.2
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 3 0.2
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 15 1.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 7 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 26 2.7
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
In Aristotelis Categorias Commentarius 5 1.7
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 6 0.3
Olympiodorus
Prolegomena 4 0.6
In Aristotelis Meteora Commentaria 16 1.4
Elias
In Porphyrii Isagogen 3 0.8
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 5 0.8
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 10 2.8
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 3 0.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 19 3.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 8 1.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 8 1.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (2 of 325)

passage   count
1.8.1 word list | read 1
1.12.4 word list | read 1