92795. ψυχαγωγέω

to lead departed souls to the nether world
logeion_003
 countfreq. per 10K
core140.1
corpus560.0

Editions by Text Group (31)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Isocrates
To Nicocles 1 3.1
Evagoras 1 2.1
Philo Judaeus
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Aristotle
Ars Poetica 1 0.9
Ars Poetica* 1 0.9
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Apollodorus
Epitome 1 1.2
Appianus of Alexandria
Civil Wars 2 0.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Vitae Aesopi
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 1 33.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 3 0.6
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Oratio 11 1 0.6
Declamatio 21 1 3.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Aristophanes
Birds* 1 0.8
Polybius.
Histories* 12 0.4

Passages (1 of 54)

remove

Apollodorus, Epitome

urn:cts:greekLit:tlg0548.tlg002.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.13 word list | read 1