9274. ἄοπλος

without shields
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus810.0

Editions by Text Group (30)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Cyropaedia 5 0.6
Hiero 1 1.6
On the Cavalry Commander 1 1.6
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
Aesop
Fabulae 1 0.2
Clement of Alexandria
Quis dives salvetur 1 1.1
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 13 2.1
Excerpta Polyaeni 5 3.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 13 2.1
unknown 5 3.1
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Libanius
Oratio 47 1 2.9
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 6 1 1.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 12 0.4
Annals of Rome 3 0.3
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1

Passages (4 of 75)

remove

Polyaenus Macedo, Excerpta Polyaeni

urn:cts:greekLit:tlg0616.tlg002.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
9 word list | read 1
20 word list | read 1
29 word list | read 1
43 word list | read 2