92731. ψιμυθιόω

to paint with white lead (i.e. apply makeup)
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus1300.1

Editions by Text Group (10)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Alcibiades 1 0.9
Aristophanes
Ecclesiazusae 1 1.2
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 54 4.2
De compositione medicamentorum per genera 60 6.3
De antidotis 3 1.2
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 6 1.9
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Lysias
On the Murder of Eratosthenes* 2 7.8

Passages (23 of 42)

passage   count
1.14 word list | read 1
1.15 word list | read 2
1.16 word list | read 2
1.17 word list | read 1
1.18 word list | read 1
1.19 word list | read 1
2.7 word list | read 3
2.14 word list | read 6
2.15 word list | read 8
2.22 word list | read 6
4.8 word list | read 1
4.14 word list | read 2
5.2 word list | read 1
5.4 word list | read 1
5.9 word list | read 1
5.11 word list | read 4
5.12 word list | read 1
5.13 word list | read 3
6.14 word list | read 4
6.15 word list | read 5
6.16 word list | read 3
6.17 word list | read 2
7.2 word list | read 1