92611. ψεύστης

a liar, cheat
logeion_003
 countfreq. per 10K
core80.1
corpus1420.1

Editions by Text Group (61)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.2
New Testament
Epistle to the Romans 1 1.3
First Timothy 1 5.9
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
First John 5 21.5
Gospel according to John* 2 1.2
Aesop
Fabulae 2 0.5
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 4 1.1
Old Testament
unknown 2 1.0
Clement of Alexandria
Paedagogus 3 0.5
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Oracula Sibyllina
Oracula 3 1.1
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 15 0.8
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 14 0.9
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Libanius
Epistulae 1-1544 4 0.3
Oratio 1 1 0.4
Oratio 63 1 2.9
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 5 0.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 6 1.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 6.3
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 8 6.6
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Homer
Iliad* 1 0.1
Pindar
Nemean* 1 1.9
Polybius.
Histories* 2 0.1
Sophocles
Antigone* 1 1.2

Passages (1 of 115)

remove

Tatianus, Oratio ad Graecos

urn:cts:greekLit:tlg1766.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
4.6 word list | read 1