92547. ψευδομαρτυρέω

to be a false witness, bear false witness
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus330.0

Editions by Text Group (26)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Decalogo 2 2.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Mark 3 2.5
Gospel of Luke 1 0.5
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Aesop
Fabulae 1 0.2
Old Testament
Deuteronomium 1 0.4
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 1 0.2
Quis dives salvetur 1 1.1
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Apologia secunda 1 3.0
Apologia secunda 1 3.0
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Theophilus
Ad Autolycum 2 0.9
Ad Autolycum 2 0.9
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Origen
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Plato
Republic* 1 0.1

Passages (2 of 32)

remove

Philo Judaeus, De Decalogo

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg023.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
138 word list | read 1
172 word list | read 1