92394. ψαλμός

a twitching
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus4550.2

Editions by Text Group (66)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Heracles* 1 1.1
Heracles 1 1.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 4 0.2
Deipnosophistae 4 0.2
New Testament
Gospel of Luke 2 1.0
Acts 2 1.0
1 Corinthians 1 1.4
Ephesians 1 3.9
Letter to the Colossians 1 5.9
Old Testament
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Isaias 2 0.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 4 0.7
Stromata Books 7-8 2 0.7
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 20 3.8
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Historia Ecclesiastica 9 0.9
Historia Ecclesiastica 9 0.9
Demonstratio Evangelica 88 5.5
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 19 1.0
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 22 1.3
Commentarii In Evangelium Joannis 40 2.5
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 4 1.7
Exhortatio ad martyrium 2 1.6
De oratione 19 6.6
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 11 4.3
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 2 1.9
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 4 10.7
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Homiliae In Lucam 3 1.8
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 2 1.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 4 1.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 19 2.1
Epistula ad Africanum 2 4.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 6 0.5
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 18 1.6
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 5 1.8
Fragmenta In Job (In Catenis) 1 6.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 5 0.7
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 14 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 4 0.7
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 9 0.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 7 1.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 6 0.6
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 15 3.7
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 16 1.0
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5

Passages (84 of 357)

remove

Eusebius, Demonstratio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg005.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.5.20 word list | read 1
1.7.16 word list | read 1
3.2.65 word list | read 1
4.10.9 word list | read 1
4.15.15 word list | read 1
4.15.22 word list | read 1
4.15.23 word list | read 1
4.15.33 word list | read 1
4.15.35 word list | read 1
4.15.48 word list | read 1
4.15.51 word list | read 3
4.15.54 word list | read 1
4.15.55 word list | read 1
4.15.57 word list | read 1
4.16.5 word list | read 1
4.16.7 word list | read 1
4.16.10 word list | read 1
4.16.15 word list | read 1
4.16.22 word list | read 1
4.16.42 word list | read 1
4.16.43 word list | read 1
4.16.47 word list | read 1
5.2.10 word list | read 1
5.3.2 word list | read 1
5.3.8 word list | read 1
5.3.24 word list | read 1
5.3.25 word list | read 1
5.5.1 word list | read 1
5.5.2 word list | read 1
5.5.3 word list | read 1
5.5.6 word list | read 1
5.20.9 word list | read 1
5.21.2 word list | read 1
6.1.4 word list | read 1
6.8.2 word list | read 1
6.9.2 word list | read 1
6.11.3 word list | read 1
6.12.4 word list | read 1
6.12.7 word list | read 1
6.18.51 word list | read 1
7.1.6 word list | read 1
7.1.13 word list | read 1
7.1.14 word list | read 2
7.1.144 word list | read 1
7.1.150 word list | read 1
7.2.23 word list | read 1
7.2.32 word list | read 1
7.2.40 word list | read 1
7.3.2 word list | read 1
7.3.21 word list | read 1
7.3.22 word list | read 1
7.3.27 word list | read 1
7.3.44 word list | read 1
7.3.51 word list | read 1
8.1.53 word list | read 1
8.1.54 word list | read 1
8.1.55 word list | read 1
8.2.28 word list | read 1
8.4.15 word list | read 1
9.7.5 word list | read 1
9.7.14 word list | read 1
9.12.4 word list | read 1
9.13.10 word list | read 1
10.1.3 word list | read 2
10.1.5 word list | read 1
10.1.7 word list | read 1
10.1.10 word list | read 1
10.1.13 word list | read 1
10.1.21 word list | read 1
10.2.12 word list | read 1
10.2.16 word list | read 1
10.3.3 word list | read 1
10.3.4 word list | read 1
10.3.11 word list | read 1
10.3.17 word list | read 1
10.8.21 word list | read 1
10.8.26 word list | read 1
10.8.27 word list | read 1
10.8.45 word list | read 1
10.8.54 word list | read 1
10.8.56 word list | read 1
10.8.89 word list | read 1
10.8.94 word list | read 1
10.8.109 word list | read 1