92358. ψαθυρός

friable, crumbling
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus120.0

Editions by Text Group (10)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Galen
De victu attenuante 2 3.2
De victu attenuante 2 3.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Meteorologica 1 0.3
Hippocrates
De locis in homine 1 1.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1

Passages (1 of 10)

remove

Galen, De victu attenuante

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg019.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
8 word list | read 2