91751. χόρτος

a feeding-place; fodder
logeion_003
 countfreq. per 10K
core100.1
corpus2960.1

Editions by Text Group (92)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hegemonius
Acta Archelai 1 4.2
Plutarch
unknown 1 1.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 7 0.3
Deipnosophistae 7 0.3
Homer
Iliad* 2 0.2
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 2 1.5
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 10 3.1
New Testament
Gospel according to Matthew 3 1.5
Mark 2 1.7
Gospel of Luke 1 0.5
Gospel according to John* 1 0.6
1 Corinthians 1 1.4
James 2 10.9
First Epistle of Peter 3 16.9
Revelation 2 1.9
Xenophon
Anabasis* 3 0.5
Cyropaedia 1 0.1
Pindar
Olympian* 1 1.6
Galen
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
Aristotle
Historia animalium 2 0.2
Aesop
Fabulae 1 0.2
Old Testament
Genesis 6 1.9
Deuteronomium 1 0.4
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
unknown 1 0.5
Isaias 16 4.1
Polybius.
Histories* 1 0.0
Clement of Alexandria
Paedagogus 4 0.7
Eclogae propheticae 1 2.0
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 2 0.7
Babrius
Fabulae Aesopeae 2 1.7
Polyaenus Macedo
Strategemata 2 0.3
Hippocrates
De prisca medicina 1 1.8
De aere, aquis, locis 1 1.3
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 9 1.7
unknown
unknown 2 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Theophilus
Ad Autolycum 6 2.8
Ad Autolycum 6 2.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 4 0.2
Origen
Contra Celsum 11 0.7
Commentarii In Evangelium Joannis 4 0.2
Exhortatio ad martyrium 2 1.6
De oratione 6 2.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 4 1.6
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 7 2.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 11 4.9
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 4 0.6
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Annals of Rome 3 0.3
John Philoponus
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 10 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 4 0.5
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 3 0.6
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 15 1.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
unknown 2 1.8
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 13 11.1
Commentarius In Apocalypsin 16 1.8
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 3 0.4

Passages (4 of 190)

passage   count
10.19 word list | read 1
11.3 word list | read 5
11.5 word list | read 1
11.19 word list | read 4