91630. χολώδης

like bile
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus7430.3

Editions by Text Group (75)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 3 2.5
Ars Medica 1 0.6
De temperamentis 6 2.1
De temperamentis 6 2.2
De naturalibus facultatibus 9 2.7
De anatomicis administrationibus 2 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 11 0.6
De semine 1 0.5
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 2 2.3
De atra bile 1 1.6
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De sanitate tuenda 14 2.1
De rebus boni malique suci 3 3.0
De symptomatum causis 4 1.4
De differentiis febrium 27 13.0
De totius morbi temporibus 1 2.8
De typis 1 6.6
De plenitudine 1 0.9
De comate secundum Hippocratem 2 6.1
De marcore 2 3.4
De tumoribus praeter naturam 4 9.6
De inaequali intemperie 3 9.6
De locis affectis 18 2.6
De differentiis pulsuum 1 0.2
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
De causis pulsuum 7 2.2
De praesagitione ex pulsibus 3 0.8
De crisibus 25 7.3
De diebus decretoriis 1 0.4
De methodo medendi 10 0.6
Ad Glauconem de methodo medendi 2 0.9
De venae sectione adversus Erasistratum 1 1.7
De curandi ratione per venae sectionem 2 2.0
De purgantium medicamentorum facultate 4 13.3
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 16 1.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 10 0.8
De antidotis 1 0.4
In Hippocratis De natura hominis 4 1.6
In Hippocratis De victu acutorum 46 6.8
In Hippocratis Epidemiarum I 121 7.7
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 44 4.5
In Hippocratis De articulis 2 0.3
In Hippocratis Prognosticum 29 6.7
In Hippocratis De fracturis 10 2.4
Lucian of Samosata
Vitarum auctio 1 2.8
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
De partibus animalium 1 0.3
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
De remediis parabilibus 3 1.0
Hippocrates
De aere, aquis, locis 7 9.1
Prognosticon 5 9.3
De diaeta in morbis acutis 9 14.0
De diaeta acutorum (spurium) 4 7.1
Epidemiarum 105 25.2
De articulis 1 0.4
Aphorismi 6 8.1
De humoribus 1 4.4
Prorrheticon I 6 6.1
Coa praesagia 35 30.2
De natura hominis 1 2.5
De morbis I 24 6.8
De affectionibus 4 5.3
De morbo sacro 6 12.2
De diaeta 3 1.5
De natura muliebri 6 5.2
De muliebribus 38 8.0
De dentitione 1 29.4
De natura ossium 1 3.1
De crisibus 2 9.9
Anonymus Londinensis
Iatrica 2 1.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Plotinus
Enneades 1 0.0
John Philoponus
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1

Passages (13 of 424)

remove

Hippocrates, De morbis I

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg023.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.26 word list | read 1
1.29 word list | read 1
2.5 word list | read 1
2.38 word list | read 1
2.41 word list | read 1
3.6 word list | read 1
3.14 word list | read 1
3.16 word list | read 6
4.33 word list | read 1
4.36 word list | read 4
4.39 word list | read 1
4.49 word list | read 3
4.55 word list | read 2