91497. χλόη

the first shoot of plants
logeion_003
 countfreq. per 10K
core1821.3
corpus2550.1

Editions by Text Group (36)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 12 0.5
Deipnosophistae 12 0.5
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Aristophanes
Lysistrata 1 1.1
New Testament
1 Corinthians 1 1.4
Xenophon
Economics 1 0.5
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 4 0.3
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Aesop
Fabulae 2 0.5
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Old Testament
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
unknown 2 1.0
Isaias 2 0.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 2 1.7
Hippocrates
De affectionibus 1 1.3
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Commentarius In Apocalypsin 5 0.6
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Euripides
Bacchae* 2 2.4
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Longus
Daphnis & Chloe* 179 90.5

Passages (155 of 222)

remove

Longus, Daphnis & Chloe

urn:cts:greekLit:tlg0561.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.6.3 word list | read 1
1.7.2 word list | read 1
1.10.1 word list | read 1
1.10.3 word list | read 1
1.12.3 word list | read 1
1.12.4 word list | read 1
1.13.1 word list | read 1
1.13.2 word list | read 1
1.13.3 word list | read 1
1.13.4 word list | read 1
1.15.1 word list | read 1
1.15.3 word list | read 1
1.15.4 word list | read 2
1.17.1 word list | read 1
1.17.2 word list | read 1
1.17.4 word list | read 1
1.18.1 word list | read 1
1.18.2 word list | read 1
1.19.1 word list | read 2
1.20.1 word list | read 1
1.20.4 word list | read 1
1.21.1 word list | read 1
1.21.3 word list | read 1
1.22.1 word list | read 1
1.23.3 word list | read 1
1.24.4 word list | read 1
1.25.1 word list | read 1
1.26.1 word list | read 1
1.26.3 word list | read 1
1.27.1 word list | read 1
1.28.2 word list | read 2
1.28.3 word list | read 1
1.29.1 word list | read 2
1.30.1 word list | read 1
1.31.1 word list | read 1
1.32.1 word list | read 1
1.32.3 word list | read 1
1.32.4 word list | read 1
2.1.3 word list | read 1
2.2.1 word list | read 1
2.2.2 word list | read 1
2.5.4 word list | read 1
2.10.3 word list | read 1
2.11.2 word list | read 1
2.13.2 word list | read 1
2.16.1 word list | read 1
2.18.1 word list | read 1
2.20.2 word list | read 1
2.20.3 word list | read 1
2.21.2 word list | read 1
2.21.3 word list | read 1
2.22.1 word list | read 1
2.22.3 word list | read 2
2.22.4 word list | read 1
2.23.2 word list | read 1
2.23.4 word list | read 1
2.23.5 word list | read 1
2.24.1 word list | read 1
2.24.2 word list | read 1
2.24.4 word list | read 1
2.26.1 word list | read 1
2.27.3 word list | read 2
2.28.1 word list | read 1
2.29.1 word list | read 1
2.30.1 word list | read 2
2.30.2 word list | read 1
2.31.1 word list | read 1
2.31.3 word list | read 1
2.33.1 word list | read 1
2.37.1 word list | read 2
2.37.2 word list | read 1
2.38.1 word list | read 2
2.38.2 word list | read 1
2.39.1 word list | read 1
2.39.2 word list | read 2
2.39.4 word list | read 1
2.39.5 word list | read 1
3.3.1 word list | read 1
3.4.2 word list | read 1
3.4.5 word list | read 2
3.6.1 word list | read 1
3.6.4 word list | read 1
3.8.1 word list | read 1
3.8.2 word list | read 1
3.9.2 word list | read 1
3.9.4 word list | read 1
3.9.5 word list | read 3
3.10.2 word list | read 1
3.10.3 word list | read 1
3.10.4 word list | read 2
3.11.1 word list | read 1
3.11.3 word list | read 1
3.12.1 word list | read 1
3.12.3 word list | read 1
3.14.1 word list | read 1
3.15.3 word list | read 1
3.16.1 word list | read 1
3.16.4 word list | read 1
3.17.1 word list | read 2
3.18.1 word list | read 1
3.19.1 word list | read 1
3.19.2 word list | read 1
3.19.3 word list | read 1
3.20.1 word list | read 1
3.22.2 word list | read 1
3.23.5 word list | read 1
3.24.3 word list | read 3
3.25.1 word list | read 1
3.25.2 word list | read 1
3.26.1 word list | read 1
3.26.2 word list | read 1
3.26.4 word list | read 1
3.27.2 word list | read 1
3.28.1 word list | read 1
3.28.3 word list | read 1
3.29.1 word list | read 1
3.29.2 word list | read 2
3.29.3 word list | read 1
3.30.1 word list | read 1
3.30.4 word list | read 1
3.31.3 word list | read 1
3.32.2 word list | read 2
3.32.3 word list | read 1
3.33.1 word list | read 1
3.34.1 word list | read 2
4.4.5 word list | read 1
4.6.2 word list | read 2
4.7.1 word list | read 1
4.9.1 word list | read 1
4.12.3 word list | read 1
4.14.1 word list | read 1
4.16.1 word list | read 1
4.18.2 word list | read 1
4.23.2 word list | read 1
4.25.3 word list | read 1
4.26.4 word list | read 1
4.27.1 word list | read 1
4.27.2 word list | read 2
4.28.3 word list | read 1
4.29.2 word list | read 1
4.29.4 word list | read 1
4.29.5 word list | read 1
4.30.1 word list | read 1
4.30.3 word list | read 1
4.31.2 word list | read 1
4.32.1 word list | read 1
4.32.3 word list | read 1
4.33.1 word list | read 1
4.33.4 word list | read 1
4.36.1 word list | read 1
4.36.3 word list | read 2
4.37.1 word list | read 1
4.37.2 word list | read 1
4.38.3 word list | read 1
4.40.3 word list | read 2