9121. ἀνωμαλία

unevenness
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus8980.4

Editions by Text Group (102)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De spiritu 1 2.8
Plutarch
unknown 1 1.0
unknown 3 3.9
Comparison of Lycurgus and Numa 1 6.1
Solon 2 2.2
Alcibiades 1 0.9
unknown 1 0.5
Isocrates
To Nicocles 1 3.1
Philo Judaeus
De Abrahamo 1 0.8
De Josepho 4 3.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Aeternitate Mundi 4 4.4
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 2 1.2
Galen
Ars Medica 2 1.2
De temperamentis 1 0.4
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De uteri dissectione 1 3.0
De symptomatum causis 6 2.1
De differentiis febrium 8 3.9
De morborum temporibus 16 29.7
De inaequali intemperie 1 3.2
De difficultate respirationis 17 5.3
De locis affectis 7 1.0
De pulsibus ad tirones 16 27.3
De differentiis pulsuum 81 18.6
De dignoscendis pulsibus 5 1.6
De causis pulsuum 44 13.8
De praesagitione ex pulsibus 42 11.7
Synopsis librorum suorum de pulsibus 23 14.8
De crisibus 3 0.9
De methodo medendi 15 1.0
Ad Glauconem de methodo medendi 6 2.7
De curandi ratione per venae sectionem 4 4.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 4 0.3
De praenotione ad Epigenem 2 1.8
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis De victu acutorum 2 0.3
In Hippocratis Epidemiarum I 2 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 4 0.4
De consuetudinibus 1 2.5
De temperamentis 1 0.4
In Hippocratis Prognosticum 2 0.5
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Meteorologica 2 0.6
Physica 1 0.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 388 21.9
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 2 0.5
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 12 2.3
Adversus Mathematicos 1 0.1
Appianus of Alexandria
Macedonian Affairs 1 2.6
Civil Wars 2 0.2
Mithridatic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Hippocrates
De diaeta acutorum (spurium) 1 1.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 11 1.3
Athenagoras
De Resurrectione 3 3.3
De Resurrectione 3 3.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 4 1.1
Plotinus
Enneades 2 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Vita Constantini 2 0.5
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1 0.3
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Libanius
Oratio 27 1 2.7
Oratio 51 1 3.5
Oratio 63 1 2.9
Declamatio 5 1 1.3
Declamatio 17 1 1.5
Declamatio 30 1 1.9
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 2 1.1
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 24 0.9
In Aristotelis Categorias Commentarium 5 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 17 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 10 0.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 3 0.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 2 0.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 2 0.4
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 9 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Plato
Republic* 1 0.1
Polybius.
Histories* 3 0.1

Passages (28 of 347)

remove

Galen, De differentiis pulsuum

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg059.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3 word list | read 2
1.5 word list | read 2
1.9 word list | read 6
1.10 word list | read 1
1.11 word list | read 3
1.12 word list | read 3
1.14 word list | read 3
1.15 word list | read 3
1.16 word list | read 4
1.17 word list | read 1
1.18 word list | read 3
1.19 word list | read 2
1.20 word list | read 2
1.21 word list | read 1
1.22 word list | read 1
1.23 word list | read 2
1.24 word list | read 2
1.25 word list | read 6
1.26 word list | read 1
1.27 word list | read 1
1.29 word list | read 3
1.30 word list | read 15
2.4 word list | read 3
2.6 word list | read 2
2.9 word list | read 1
2.10 word list | read 6
3.4 word list | read 1
4.5 word list | read 1