90849. Χαναναῖος

a Canaanite
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus2040.1

Editions by Text Group (40)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Sacrificiis Abelis Et Caini 2 2.1
De Congressu Eruditionis Gratia 5 5.7
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Old Testament
Genesis 9 2.8
Exodus 6 2.5
Leviticus 1 0.5
Numbers 5 2.1
Deuteronomium 1 0.4
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 10 7.2
Judices (Cod. Alexandrinus) 8 5.2
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 2 1.2
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
Isaias 2 0.5
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Theophilus
Ad Autolycum 2 0.9
Ad Autolycum 2 0.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Demonstratio Evangelica 5 0.3
Onomasticon 11 8.7
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 13 5.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 10 0.9
Joannes Zonaras
Annals of Rome 29 0.8
Annals of Rome 29 3.1
Argumenta 1 0.4
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 24 0.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 5 0.6
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 1.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9

Passages (3 of 130)

passage   count
11.16 word list | read 5
11.17 word list | read 7
11.19 word list | read 1