90506. φωστήρ

that which gives light, an illuminator
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus500.0

Editions by Text Group (37)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hegemonius
Acta Archelai 1 4.2
New Testament
Letter to the Philippians 1 5.7
Revelation 1 1.0
Old Testament
Genesis 1 0.3
unknown 1 0.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Theophilus
Ad Autolycum 3 1.4
Ad Autolycum 3 1.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Contra Celsum 1 0.1
De oratione 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 2 4.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 2 1.0
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 2 0.3

Passages (1 of 43)

remove

Old Testament, unknown

urn:cts:greekLit:tlg0527.tlg030.opp-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
43.7 word list | read 1