90455. Φωκεύς

a Phocian
logeion_003
 countfreq. per 10K
core810.6
corpus3800.2

Editions by Text Group (58)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 16 1.0
Plutarch
unknown 1 1.2
Pericles* 2 1.9
unknown 1 1.1
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 9 0.4
Deipnosophistae 9 0.4
Isocrates
To Philip 4 4.3
Sophocles
Electra 6 6.2
Homer
Iliad* 4 0.3
unknown
unknown 1 3.8
Herodotus
The Histories* 43 2.2
Hesiod
Sheild of Heracles 1 13.3
Xenophon
Hellenica 24 3.4
Agesilaus* 2 2.5
Ways and Means 1 2.4
Galen
De temperamentis 1 0.4
Lucian of Samosata
Charon sive contemplantes 1 2.3
Arrian
Anabasis 3 0.4
Aeschylus
Persians* 1 2.0
Persians 1 1.8
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Libation Bearers 2 3.8
Aristotle
Analytica priora 3 0.5
Analytica priora 3 0.5
Pausanias
Description of Greece 131 5.8
Polybius.
Histories* 12 0.4
Apollodorus
Library 2 0.7
Epitome 3 3.7
Appianus of Alexandria
Syrian Wars 1 0.7
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 7 1.1
Excerpta Polyaeni 4 2.5
Hippocrates
De natura muliebri 1 0.9
Epistulae, Decretum, Orationes 2 1.7
unknown
unknown 8 1.3
unknown 4 2.5
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 3 0.8
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 2 0.2
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 55 1 3.4
Declamatio 5 1 1.3
Declamatio 17 18 27.2
Declamatio 18 1 3.9
Declamatio 19 3 8.3
Declamatio 20 4 14.5
Declamatio 22 1 3.0
Declamatio 23 8 9.7
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 7 0.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Gregorius
Orationes XIII-XXX 1 1.6

Passages (95 of 287)

remove

Pausanias, Description of Greece

urn:cts:greekLit:tlg0525.tlg001.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.4.2 word list | read 1
1.4.4 word list | read 1
1.25.4 word list | read 1
1.26.3 word list | read 1
2.18.5 word list | read 1
3.5.3 word list | read 1
3.9.9 word list | read 2
3.9.10 word list | read 1
3.10.3 word list | read 4
3.10.4 word list | read 2
4.5.4 word list | read 1
4.28.1 word list | read 1
4.34.11 word list | read 1
5.24.1 word list | read 1
5.24.2 word list | read 2
5.27.9 word list | read 1
6.6.2 word list | read 1
7.2.4 word list | read 2
7.7.6 word list | read 1
7.14.7 word list | read 1
7.15.5 word list | read 2
7.16.9 word list | read 1
7.18.9 word list | read 1
8.4.4 word list | read 1
8.27.9 word list | read 1
9.2.4 word list | read 1
9.7.5 word list | read 1
9.9.2 word list | read 1
9.12.1 word list | read 1
9.13.3 word list | read 1
9.24.1 word list | read 1
9.39.1 word list | read 1
9.40.12 word list | read 1
9.41.2 word list | read 1
10 word list | read 1
10.1.2 word list | read 1
10.1.3 word list | read 3
10.1.4 word list | read 2
10.1.5 word list | read 1
10.1.6 word list | read 1
10.1.7 word list | read 3
10.1.8 word list | read 1
10.1.9 word list | read 1
10.1.10 word list | read 2
10.1.11 word list | read 3
10.2.1 word list | read 2
10.2.2 word list | read 2
10.2.3 word list | read 2
10.2.4 word list | read 2
10.2.5 word list | read 1
10.2.6 word list | read 1
10.2.7 word list | read 2
10.3.1 word list | read 1
10.3.3 word list | read 2
10.3.4 word list | read 1
10.4.1 word list | read 3
10.4.2 word list | read 1
10.4.7 word list | read 1
10.4.9 word list | read 1
10.4.10 word list | read 1
10.5.1 word list | read 2
10.5.2 word list | read 1
10.6.5 word list | read 1
10.7.1 word list | read 1
10.7.7 word list | read 1
10.8.2 word list | read 5
10.8.3 word list | read 1
10.8.4 word list | read 1
10.9.10 word list | read 1
10.13.4 word list | read 1
10.13.6 word list | read 2
10.13.7 word list | read 1
10.13.9 word list | read 1
10.15.1 word list | read 1
10.15.7 word list | read 1
10.18.7 word list | read 1
10.20.1 word list | read 1
10.20.3 word list | read 2
10.22.11 word list | read 1
10.22.13 word list | read 1
10.23.3 word list | read 2
10.23.5 word list | read 1
10.23.9 word list | read 2
10.30.8 word list | read 1
10.32.12 word list | read 1
10.33.1 word list | read 1
10.33.8 word list | read 1
10.33.9 word list | read 1
10.34.1 word list | read 1
10.34.3 word list | read 2
10.35.3 word list | read 1
10.35.8 word list | read 2
10.36.5 word list | read 1
10.36.6 word list | read 1
10.37.2 word list | read 2