90383. φυσιολόγος

one who inquires into natural causes and phenomena
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1000.0

Editions by Text Group (29)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Aristotle
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
De partibus animalium 2 0.5
Physica 4 0.7
De sensu et sensibilibus 2 2.5
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 7 0.2
In Librum De Sensu Commentarium 3 0.6
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 2 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 5 0.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 6 0.3
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 29 0.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6 0.2
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 4 0.4
Ammonius
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 9 0.5
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1

Passages (2 of 55)

remove

Aristotle, De partibus animalium

urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg030.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.1.16 word list | read 1
2.1.6 word list | read 1