90245. φυλακτήριον

a guarded post, a fort
logeion_003
 countfreq. per 10K
core80.1
corpus490.0

Editions by Text Group (34)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Ebrietate 1 0.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Quis dives salvetur 1 1.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Vita Constantini 4 1.0
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 7 0.4
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 4.3
Herodotus
The Histories* 3 0.2
Plato
Republic* 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 3 0.2

Passages (1 of 44)

passage   count
2.9 word list | read 1