90075. φρικώδης

that causes shuddering, horrible
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus2000.1

Editions by Text Group (54)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 0.5
Galen
De sanitate tuenda 2 0.3
De symptomatum causis 5 1.7
De differentiis febrium 10 4.8
De morborum temporibus 4 7.4
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 2 2.2
De comate secundum Hippocratem 1 3.0
De difficultate respirationis 5 1.6
De locis affectis 1 0.1
De crisibus 4 1.2
De methodo medendi 4 0.3
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 45 2.8
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 4 0.4
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
Philopseudes sive incredulus 1 1.6
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Hippocrates
Epidemiarum 32 7.7
Aphorismi 1 1.3
De humoribus 1 4.4
Prorrheticon I 2 2.0
Coa praesagia 9 7.8
De diaeta 1 0.5
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 3 1.9
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 60 1 12.1
Declamatio 4 1 1.4
Declamatio 5 1 1.3
Declamatio 49 1 1.5
Anna Comnena
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 6 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 5 0.6
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 1.0
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Aristophanes
Frogs* 1 1.0

Passages (27 of 150)

remove

Galen, In Hippocratis Epidemiarum I

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg089.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.1.1 word list | read 1
1.1.21 word list | read 1
1.1.24 word list | read 5
1.1.36 word list | read 1
1.2.25 word list | read 2
1.3.5 word list | read 5
1.3.case9 word list | read 1
1.3.case11 word list | read 1
1.3.case14 word list | read 1
3.2.4 word list | read 1
3.2.9 word list | read 1
3.3.34 word list | read 2
3.3.65 word list | read 1
3.3.69 word list | read 1
3.3.73 word list | read 3
3.3.75 word list | read 1
3.3.78 word list | read 1
3.3.81 word list | read 1
3.3.83 word list | read 1
3.3.85 word list | read 1
3.3.86 word list | read 1
3.3.87 word list | read 1
6.1.14 word list | read 1
6.2.26 word list | read 1
6.2.27 word list | read 1
6.3.26 word list | read 4
6.3.29 word list | read 4