8934. ἀντίχριστος

Antichrist
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1650.1

Editions by Text Group (28)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
First John 4 17.2
Second Epistle of John 1 39.8
Clement of Alexandria
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Eusebius
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 8 0.4
Origen
Contra Celsum 7 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 3 6.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Argumenta 2 0.9
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 4 0.5
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 1.5
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 8 8.7
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 14.6
Commentarius In Apocalypsin 64 7.4
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 29 12.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 7 5.8
Polycarp
Epistula ad Philippenses 1 7.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2

Passages (1 of 95)

passage   count
6 word list | read 1