88831. φιλαδελφία

brotherly love
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus650.0

Editions by Text Group (32)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
Epistle to the Romans 1 1.3
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
Letter to the Hebrews 1 1.9
First Epistle of Peter 1 5.6
Second Epistle of Peter 2 17.2
Revelation 2 1.9
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Quis dives salvetur 1 1.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 2 2.0
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Philadelphios (epist. 5) 1 9.6
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 1 3.7
Eusebius
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Onomasticon 11 8.7
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Gregorius Nazianzenus
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 1 4.8
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Libanius
Declamatio 2 1 3.3
Theodoret
Historia Religiosa 3 0.7
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 5.6
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 6 0.5
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8

Passages (1 of 49)

passage   count
4.9 word list | read 1