88573. φατός

that may be spoken
logeion_003
 countfreq. per 10K
core90.1
corpus480.0

Editions by Text Group (38)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hesiod
Sheild of Heracles 1 13.3
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Anabasis* 1 0.2
Plato
Laches 1 1.2
Republic* 1 0.1
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 1 0.1
Mithridatic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Libanius
Declamatio 51 1 9.3
Gelasius
Historia Ecclesiastica 4 0.8
Methodius
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Aristophanes
Birds* 2 1.7
Pindar
Olympian* 1 1.6
Isthmean* 1 3.2
Polybius.
Histories* 2 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (1 of 45)

remove

Libanius, Declamatio 51

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00551.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
8 word list | read 1