87993. ὑπώπιον

the part of the face under the eyes
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus440.0

Editions by Text Group (10)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 3 0.1
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 8 0.6
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 20 1.6
De compositione medicamentorum per genera 3 0.3
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 5 1.6
Lysias
On A Wound By Premeditation 1 9.7
Hippocrates
Epidemiarum 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Homer
Iliad* 1 0.1

Passages (1 of 22)

remove

Lysias, On A Wound By Premeditation

urn:cts:greekLit:tlg0540.tlg004.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
9 word list | read 1