87408. ὕποπτος

viewed with suspicion or jealousy; suspecting
logeion_003
 countfreq. per 10K
core270.2
corpus2760.1

Editions by Text Group (93)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Heracles 1 1.1
Heracles* 1 1.1
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 1.2
Alcibiades 2 1.9
unknown 1 1.1
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Isocrates
On the Peace 1 1.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
In Flaccum 2 2.3
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Xenophon
Hellenica 2 0.3
Cyropaedia 1 0.1
Hiero 1 1.6
Ways and Means 1 2.4
Galen
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De motu musculorum 1 0.7
De sanitate tuenda 1 0.1
De differentiis febrium 1 0.5
De morborum temporibus 1 1.9
De praesagitione ex pulsibus 1 0.3
De diebus decretoriis 1 0.4
De methodo medendi 10 0.6
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De curandi ratione per venae sectionem 1 1.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 2 0.2
De antidotis 1 0.4
De praenotione ad Epigenem 3 2.7
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
De experientia medica 1 9.6
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 1 1.6
Lucian of Samosata
Revivescentes sive piscator 1 1.5
De mercede conductis potentium familiaribus 1 1.4
Arrian
Anabasis 7 0.9
Cynegeticus 3 4.9
Tactica 3 3.3
Aeschylus
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Aesop
Fabulae 1 0.2
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 2 0.5
Pausanias
Description of Greece 5 0.2
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Macedonian Affairs 2 5.2
Syrian Wars 3 2.1
Civil Wars 15 1.2
Mithridatic Wars 5 2.0
Dio Chrysostom
Orationes 7 0.4
Polyaenus Macedo
Strategemata 14 2.3
Excerpta Polyaeni 6 3.7
Hippocrates
De humoribus 1 4.4
Prorrheticon I 1 1.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 4 0.5
unknown
unknown 14 2.3
unknown 6 3.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 3 1.9
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 6 0.5
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Oratio 27 1 2.7
Oratio 43 1 4.7
Declamatio 39 1 2.9
Declamatio 49 1 1.5
Declamatio 15 1 1.9
Declamatio 43 2 3.3
Anna Comnena
Alexias 12 0.9
Alexias 12 0.9
Alexias 12 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 14 0.4
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Zosimus
Historia Nova 4 0.7
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 14.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Polybius.
Histories* 2 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 24 1.5

Passages (1 of 252)

remove

Libanius, Oratio 27

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00427.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
11 word list | read 1