86649. ὑπογραφή

a signed bill of indictment
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus5520.3

Editions by Text Group (90)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 0.9
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Galen
De anatomicis administrationibus 4 0.5
De usu partium corporis humani I-XI 4 0.2
De semine 3 1.4
De foetuum formatione 2 2.6
De sanitate tuenda 3 0.4
De totius morbi temporibus 2 5.5
De typis 1 6.6
De differentiis pulsuum 7 1.6
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
Institutio logica 1 1.1
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis Epidemiarum I 3 0.2
Adversus Lycum 1 1.3
In Hippocratis De articulis 2 0.3
Plato
Theaetetus 1 0.4
Republic* 2 0.2
Aeschylus
Libation Bearers 1 1.9
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Historia animalium 1 0.1
De interpretatione 1 1.5
Meteorologica 2 0.6
De partibus animalium 1 0.3
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
De optima secta ad Thrasybulum 1 0.6
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Paedagogus 5 0.9
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 3 0.2
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 9 2.7
Isagoge Sive Quinque Voces 1 1.7
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 8 3.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 5 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 6 1.9
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 22 1.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 6 0.9
unknown 3 0.2
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 3 0.2
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 9 0.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5 0.2
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 49 14.0
In Aristotelis Categorias Commentarius 3 1.0
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 3 0.3
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 9 0.5
Olympiodorus
Prolegomena 76 12.2
In Aristotelis Meteora Commentaria 3 0.3
Elias
In Porphyrii Isagogen 73 20.5
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 65 11.0
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 51 6.5
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 6 1.7
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 4 0.2
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 3 1.0
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 3 1.0
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.7
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 3 3.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Polybius.
Histories* 3 0.1
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 7 2.5

Passages (1 of 169)

passage   count
2 word list | read 65