86544. ὑπό

from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc.
logeion_003
 countfreq. per 10K
core3,26924.1
corpus57,57126.8

Editions by Text Group (832)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 21 32.9
De spiritu 6 16.8
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 91 39.1
Hegemonius
Acta Archelai 9 37.7
Euripides
Heracles 15 17.2
Bacchae* 20 24.0
Heracles* 15 17.2
Plutarch
Theseus 32 41.4
unknown 34 37.5
unknown 8 67.7
unknown 28 28.9
unknown 27 35.5
Comparison of Lycurgus and Numa 2 12.3
Solon 24 26.7
Publicola 21 35.8
Comparison of Solon and Publicola 2 20.3
unknown 33 39.9
unknown 57 51.2
Fabius Maximus 38 48.5
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 8 106.2
Alcibiades 40 37.9
unknown 44 45.9
unknown 4 36.3
unknown 44 47.1
unknown 41 41.0
unknown 2 40.2
unknown 30 31.0
unknown 71 35.1
Pericles* 36 34.4
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 564 22.8
Deipnosophistae 561 22.4
Isocrates
Against Callimachus 4 10.6
Against Lochites 2 16.8
On the team of horses 18 58.6
Trapeziticus 15 42.1
Aegineticus 2 6.5
To Demonicus 5 16.2
Against the Sophists 3 21.3
Busiris 9 30.6
Plataicus 11 32.2
To Nicocles 3 9.3
Nicocles or the Cyprians 8 19.9
Evagoras 8 16.5
Archidamus 16 24.5
On the Peace 22 26.1
Areopagiticus 11 22.7
Antidosis 38 20.2
To Philip 36 38.3
Panathenaicus 49 29.0
Ad Dionysium 1 17.9
Ad Archidamum 3 26.0
Ad reges Mytilenaeos 1 14.4
Ad Philippum 3 22.8
Helen* 12 30.5
Panegyricus* 34 29.8
Sophocles
Trachiniae 10 12.5
Electra 9 9.2
Philoctetes 11 11.2
Tracking Satyrs 3 12.8
Ajax* 15 17.2
Antigone* 16 19.8
Oedipus at Colonus* 11 9.4
Oedipus Tyrannus* 8 7.7
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 2 22.8
Hymn 4 to Hermes 2 21.1
Hymn 19 to Pan 1 156.2
Hymn 28 to Athena 1 769.2
Hymn 5 to Aphrodite* 1 20.2
Hymn 21 To Apollo* 1 476.2
Hymn 2 to Demeter* 21 56.4
unknown
unknown 4 18.1
unknown 2 7.6
Herodian
Ab excessu divi Marci 160 33.7
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 26 19.6
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 86 26.9
De Cherubim 14 18.6
De Sacrificiis Abelis Et Caini 14 14.9
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 20 17.8
De Posteritate Caini 41 37.9
De Gigantibus 5 15.4
Quod Deus Sit Immutabilis 16 17.8
De Agricultura 22 24.7
De Plantatione 23 25.7
De Ebrietate 27 23.8
De Sobrietate 3 8.7
De Confusione Linguarum 18 18.1
De Migratione Abrahami 23 18.7
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 33 21.2
De Congressu Eruditionis Gratia 14 16.0
De Fuga Et Inventione 18 16.8
De Mutatione Nominum 29 22.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 55 21.8
De Abrahamo 28 21.0
De Josepho 36 28.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 67 21.6
De Decalogo 14 16.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 99 17.5
De Virtutibus 21 17.4
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 22 24.6
Quod Omnis Probus Liber Sit 27 36.0
De Vita Contemplativa 14 30.9
De Aeternitate Mundi 39 43.1
In Flaccum 28 31.7
Legatio Ad Gaium 44 25.4
Aristophanes
Lysistrata 24 27.2
Ecclesiazusae 6 7.1
Birds* 24 20.4
Clouds* 21 19.8
Frogs* 11 11.0
Hesiod
Sheild of Heracles 3 39.8
Theogony* 39 50.4
Works and Days* 2 14.7
Antiphon
On the murder of Herodes 24 34.9
New Testament
Gospel according to Matthew 28 14.3
Mark 2 19.7
Mark 12 10.0
Gospel of Luke 30 14.4
Acts 41 21.1
Epistle to the Romans 14 18.4
1 Corinthians 21 29.0
Second Corinthians 12 25.0
Epistle to the Galatians 14 58.1
Ephesians 4 15.5
Letter to the Philippians 2 11.4
Letter to the Colossians 2 11.8
First Letter to the Thessalonians 4 25.2
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
First Timothy 1 5.9
Second Timothy 2 15.2
Letter to the Hebrews 9 17.3
James 7 38.1
First Epistle of Peter 2 11.3
Second Epistle of Peter 5 43.0
Third Letter of John 2 85.8
Letter of Jude 3 62.8
Revelation 2 1.9
Gospel according to John* 2 1.2
Xenophon
Hellenica 202 28.5
Memorabilia 86 22.1
Economics 40 20.5
Symposium 24 23.1
Apology 14 63.3
Cyropaedia 195 22.8
Hiero 22 34.3
Constitution of the Lacedaimonians 18 34.0
Ways and Means 4 9.7
On the Cavalry Commander 12 19.4
On the Art of Horsemanship 15 20.0
On Hunting 37 38.2
Agesilaus* 29 36.7
Anabasis* 114 18.6
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 7 13.9
Adhortatio ad artes addiscendas 7 13.9
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 2 14.2
De sectis ad eos qui introducuntur 21 33.5
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 11 9.1
Ars Medica 35 21.7
De elementis ex Hippocrate 24 17.3
De temperamentis 56 20.2
De naturalibus facultatibus 79 23.9
De anatomicis administrationibus 194 24.8
De ossibus ad tirones 18 25.9
De venarum arteriarumque dissectione 19 25.2
De nervorum dissectione 2 5.6
De instrumento odoratus 20 48.4
De uteri dissectione 6 18.3
De usu partium corporis humani I-XI 376 19.3
De motu musculorum 59 39.9
De victu attenuante 9 14.2
De victu attenuante 9 14.3
De utilitate respirationis 12 19.8
De semine 41 19.5
De foetuum formatione 23 29.4
An in arteriis sanguis contineatur 8 16.9
De optima corporis nostri constitutione 5 27.9
De bono habitu 1 11.9
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 57 66.2
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 19 22.7
De atra bile 21 33.1
De usu pulsuum 13 28.9
De placitis Hippocratis et Platonis 336 34.8
De parvae pilae exercitio 1 5.8
De parvae pilae exercitio 1 5.7
De venereis 3 75.9
De sanitate tuenda 159 23.8
De rebus boni malique suci 22 22.2
De ptisana 2 9.0
De dignotione ex insomniis 4 79.8
De morborum differentiis 17 25.1
De causis morborum 31 51.6
De symptomatum differentiis 20 30.1
De symptomatum causis 89 30.6
De differentiis febrium 50 24.2
De morborum temporibus 5 9.3
De totius morbi temporibus 5 13.8
De typis 1 6.6
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 4 7.2
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 27 29.4
De comate secundum Hippocratem 2 6.1
De marcore 16 27.5
De tumoribus praeter naturam 12 28.9
De inaequali intemperie 14 44.7
De difficultate respirationis 72 22.5
De locis affectis 214 30.9
De pulsibus ad tirones 10 17.0
De differentiis pulsuum 79 18.2
De dignoscendis pulsibus 38 12.0
De causis pulsuum 62 19.5
De praesagitione ex pulsibus 79 21.9
Synopsis librorum suorum de pulsibus 29 18.7
De crisibus 33 9.6
De diebus decretoriis 41 15.0
De methodo medendi 282 17.9
Ad Glauconem de methodo medendi 39 17.3
De venae sectione adversus Erasistratum 22 36.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 26 28.4
De curandi ratione per venae sectionem 21 20.8
De purgantium medicamentorum facultate 14 46.6
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 5.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 7.2
Pro puero epileptico consilium 3 9.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 272 20.8
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 350 27.5
De compositione medicamentorum per genera 247 26.1
De antidotis 57 23.5
De theriaca ad Pisonem 66 52.0
Institutio logica 22 24.7
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 3 11.3
De praenotione ad Epigenem 45 40.6
De substantia facultatum naturalium fragmentum 1 7.2
In Hippocratis De natura hominis 92 37.1
In Hippocratis De victu acutorum 198 29.1
In Hippocratis Epidemiarum I 371 23.5
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 301 31.1
Adversus Lycum 16 20.9
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 37 49.1
In Hippocratis De articulis 160 25.6
In Hippocratis De fracturis 109 25.8
In Hippocratis De officina medici 94 22.5
De musculorum dissectione ad tirones 36 24.5
De consuetudinibus 17 42.1
De optima doctrina 9 48.3
De temperamentis 54 19.2
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 16 24.9
De plenitudine 25 22.3
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 2 29.9
In Hippocratis Prognosticum 124 28.5
Plato
Phaedo 37 15.7
Cratylus 22 11.1
Theaetetus 28 11.4
Sophist 23 13.1
Statesman 26 14.1
Parmenides 16 9.5
Philebus 17 8.7
Phaedrus 70 38.6
Alcibiades 1 15 13.1
Alcibiades 2 6 13.2
Hipparchus 11 44.9
Lovers 3 11.6
Theages 3 7.9
Charmides 14 15.6
Laches 16 19.2
Lysis 21 28.0
Definitiones 10 54.9
Apology* 27 31.1
Crito* 9 19.5
Euthyphro* 23 41.0
Republic* 249 26.0
Symposium* 61 32.5
Lucian of Samosata
Cataplus 10 25.0
Juppiter confutatus 11 47.5
Juppiter tragoedus 21 31.8
Gallus 20 35.3
Prometheus 2 8.3
Prometheus 2 8.2
Icaromenippus 22 41.9
Timon 33 54.9
Charon sive contemplantes 18 41.4
Vitarum auctio 5 13.8
Revivescentes sive piscator 10 15.2
Bis accusatus sive tribunalia 17 28.7
De sacrificiis 15 82.3
De sacrificiis 15 82.1
Adversus indoctum et libros multos ementem 18 46.3
Somnium sive vita Luciani 7 38.5
De parasito sive artem esse parasiticam 16 23.8
Philopseudes sive incredulus 30 48.2
Dearum judicium 3 14.3
De mercede conductis potentium familiaribus 29 40.5
De morte Peregrini 17 39.2
Fugitivi 13 40.3
Toxaris vel amicitia 36 37.5
De saltatione 15 21.3
Lexiphanes 12 45.8
Eunuchus 3 22.3
De astrologia 3 15.5
Pseudologista 9 22.6
Deorum concilium 5 26.8
Tyrannicida 8 27.3
Abdicatus 17 35.0
Dialogi Marini 22 52.8
Arrian
Anabasis 143 17.9
Indica 35 25.8
Cynegeticus 34 55.5
Periplus Ponti Euxini 13 30.5
Tactica 6 6.6
Acies Contra Alanos 1 8.2
Apollonius, Dyscolus
De constructione 78 17.9
Aeschylus
Suppliant Maidens 4 8.4
Suppliant Maidens 6 11.1
Persians 10 17.7
Prometheus Bound 4 6.9
Prometheus Bound 9 14.7
Seven Against Thebes 6 12.0
Agamemnon 8 10.0
Agamemnon 17 19.4
Libation Bearers 8 15.2
Eumenides* 13 25.4
Persians* 6 11.8
Aristotle
Analytica priora 54 8.6
Analytica priora 54 8.5
De anima 63 29.3
De anima 62 27.9
Res Publica Atheniensium 19 12.2
Res Publica Atheniensium 1 10.0
Categoriae 11 10.2
De divinatione per somnum 1 8.3
Historia animalium 195 21.4
De insomniis 12 48.8
De iuventute et senectute, De vita et morte 2 10.4
De longitudine et brevitate vitae 5 27.7
Magna Moralia 28 11.3
Meteorologica 205 60.5
De partibus animalium 45 11.9
Physica 176 29.7
Ars Poetica 18 16.8
De respiratione 13 21.4
De sophisticis elenchis 12 8.2
De sensu et sensibilibus 16 20.0
De somno et vigilia 5 16.7
Topica 91 19.9
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 9 34.9
Physica (textus alter) 30 124.9
Ars Poetica* 18 16.8
Aristoxenus
Harmonics 16 11.0
Agathemerus
Geographiae informatio 4 22.4
Theophrastus
Characters 19 27.4
Aesop
Fabulae 152 35.5
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 101 38.7
Problemata arithmetica 8 57.4
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1,956 110.4
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 115 31.4
Pausanias
Description of Greece 1,065 47.4
Old Testament
Genesis 14 4.4
Exodus 23 9.5
Leviticus 5 2.6
Numbers 6 2.5
Deuteronomium 13 5.7
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 10 7.2
Judices (Cod. Alexandrinus) 5 3.2
Ruth 1 4.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 6 3.1
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 4 2.3
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 9 4.6
unknown 20 10.1
Isaias 38 9.7
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
pseudo-Galen
De fasciis 140 181.0
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 30 27.8
Introductio seu medicus 81 44.6
De remediis parabilibus 25 8.1
De theriaca ad Pamphilianum 7 35.2
De optima secta ad Thrasybulum 36 20.1
Lysias
Funeral Oration 24 56.0
Against Simon: Defense 15 64.9
On A Wound By Premeditation 2 19.3
Against Andocides 13 46.4
On the Olive Stump 9 41.7
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 5 43.6
For The Soldier 4 41.7
Against Theomnestus 1 7 43.1
Against Theomnestus 2 3 50.5
Against Eratosthenes 30 57.5
Against Eratosthenes 30 57.5
Against Alcibiades 1 13 49.9
Against Alcibiades 2 5 77.4
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 5 41.2
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 14 97.4
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 9 27.1
For Polystratus 6 29.2
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 6 42.9
Against The Corn-Dealers 4 32.9
Against Pancleon 1 12.0
Against Pancleon 1 12.0
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 2 12.7
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 7 33.6
On the Scrutiny of Evandros 8 53.6
Against Epicrates and his Fellow-envoys 2 24.7
Against Ergocles 6 62.0
Against Philocrates 1 14.3
Against Nicomachus 6 29.7
Against Philon, On his Scrutiny 6 30.4
Against Diogeiton 10 55.9
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 1 16.8
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 31 59.5
Olympic Oration 2 46.1
On the Murder of Eratosthenes* 7 27.2
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 5.3
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 129 24.4
Adversus Mathematicos 252 22.7
Apollodorus
Library 163 58.6
Epitome 64 78.7
Appianus of Alexandria
Kings 3 38.0
Italy 4 35.1
Samnite History 15 41.9
Gallic History 18 85.8
Sicily and the Other Islands 2 20.4
Wars in Spain 53 32.1
Hannibalic War 58 57.6
Punic Wars 76 28.6
Numidian Affairs 1 27.5
Macedonian Affairs 12 31.4
Illyrian Wars 25 50.4
Syrian Wars 50 34.8
Civil Wars 516 42.3
Mithridatic Wars 103 41.2
Artemidorus
Onirocriticon 230 35.3
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 50 14.0
Clement of Alexandria
Protrepticus 43 18.6
Paedagogus 103 18.1
Stromata Books 7-8 52 18.0
Eclogae propheticae 12 23.8
Quis dives salvetur 30 31.9
Excerpta ex Theodoto 28 36.8
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 94 32.8
De Fasciis 27 140.3
Vita Hippocratis 3 60.5
Antisthenes
Odysseus 5 53.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 6 24.0
Encomium of Helen* 4 28.7
Alcidamas
Peri Sophiston 2 9.1
Odysseus 8 20.4
Dio Chrysostom
Orationes 541 29.0
Babrius
Fabulae Aesopeae 28 24.2
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 170 23.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 199 32.2
Excerpta Polyaeni 55 33.9
Hippocrates
De prisca medicina 15 26.4
De aere, aquis, locis 53 68.8
Prognosticon 9 16.7
De diaeta in morbis acutis 13 20.2
De diaeta acutorum (spurium) 21 37.4
Epidemiarum 111 26.7
De capitis vulneribus 24 46.2
De fracturis 21 17.8
De articulis 43 19.2
Vectiarius 8 15.3
Aphorismi 34 45.6
Prorrheticon I 30 30.5
Coa praesagia 11 9.5
De arte 11 40.1
De natura hominis 26 65.6
De salubri diaeta 3 20.7
De flatibus 6 20.8
De liquidorum usu 5 34.7
De morbis I 222 63.2
De genitura 9 45.1
De natura pueri 39 52.7
De affectionibus 60 80.0
De locis in homine 44 52.6
De morbo sacro 46 93.8
De haemorrhoidibus 6 63.5
De fistulis 10 62.1
De diaeta 81 40.9
De affectionibus interioribus 77 48.1
De natura muliebri 38 33.0
De octimestri partu 2 25.5
De muliebribus 129 27.0
De virginum morbis 7 156.6
De superfoetatione 7 21.3
De glandulis 3 16.8
De carnibus 16 46.5
De corde 2 19.9
De natura ossium 28 87.4
De medico 1 6.4
De habitu decenti 4 27.7
De crisibus 9 44.7
De diebus criticis 7 54.4
Epistulae, Decretum, Orationes 38 33.1
De officina medici 2 8.8
De ulceribus 4 11.3
Praeceptiones 4 29.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 64 32.6
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 2 97.1
Iatrica 22 12.6
Justin Martyr
Apology 57 39.1
Apologia secunda 14 42.6
Apologia secunda 14 42.6
Dialogue with Trypho 205 38.5
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 16 60.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 172 22.8
unknown
unknown 199 32.1
unknown 55 33.9
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 40 24.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 817 22.8
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 277 17.0
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 647 33.8
In Librum De Sensu Commentarium 199 37.5
Problems and Solutions 34 89.0
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 55 7.3
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 714 82.3
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 42 36.4
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 42 36.5
De Resurrectione 18 20.0
De Resurrectione 18 19.9
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 61 60.3
De Sphaera Quae Movetur 10 24.2
Barnabae epistula
Barnabae epistula 4 5.8
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 4 18.9
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 10 36.0
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 26 26.4
Epistula II ad Corinthios 5 16.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 9 129.5
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 72 18.3
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 1 29.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 61 21.8
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 3 16.3
Ad Magnesios (epist. 2) 2 18.5
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Ad Philadelphios (epist. 5) 1 9.6
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 4 34.2
Ad Polycarpum (epist. 7) 2 25.7
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 110 51.4
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 3 4.7
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 10 36.9
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 9 25.3
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 5 23.5
Oracula Sibyllina
Oracula 74 28.0
Fragmenta 1 16.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 105 45.2
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 12 16.9
The Testament of Abraham Recension B 1 3.0
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 140 36.8
Theophilus
Ad Autolycum 85 39.2
Ad Autolycum 86 39.8
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 26 21.9
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 1 33.7
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 1 66.2
Tatianus
Oratio ad Graecos 41 40.6
Euclid
Elements 2,465 149.6
Data 332 167.7
Data (demonstrationes alterae) 178 420.2
Plotinus
Enneades 141 6.2
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 47 15.8
In Aristotelis Physica Paraphrasis 242 28.0
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 181 31.7
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 32 21.1
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 89 11.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 661 28.4
Historia Ecclesiastica 315 32.0
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 14 18.1
Demonstratio Evangelica 285 17.8
De Ecclesiastica Theologia 46 28.6
De Theophania (Fragmenta) 42 51.1
Onomasticon 11 8.7
Vita Constantini 78 20.5
Oration of Constantine 38 33.4
De Laudibus Constantini 29 15.0
Historia Ecclesiastica 304 30.7
Epiphanius
Ancoratus 78 19.5
Panarion (Adversus Haereses) 547 28.6
Anacephalaeosis [Sp.] 8 26.7
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 15 9.7
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 1 4.8
De Theologia (Orat. 28) 11 14.9
De Filio (Orat. 29) 9 18.2
De Filio (Orat. 30) 14 27.8
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 5 8.0
Iamblichus
Protrepticus 53 19.3
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 47 14.2
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 160 32.7
Zetemata codicis Vaticani 46 45.2
Isagoge Sive Quinque Voces 28 46.8
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 60 24.3
Marcellus
Fragmenta 39 33.8
Origen
Contra Celsum 699 41.9
Commentarii In Evangelium Joannis 561 34.7
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 82 35.3
Exhortatio ad martyrium 47 37.6
De oratione 120 42.0
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 50 19.5
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 18 21.9
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 35 33.1
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 18 48.1
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 9 42.7
Homiliae In Lucam 35 20.5
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 42 30.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 84 26.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 84 37.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 328 35.8
Epistula ad Africanum 28 59.3
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 5 66.3
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 15 32.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 270 24.0
Eunapius
Vitae Sophistarum 2 25.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 67 21.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 285 40.0
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 295 42.4
Libanius
Epistulae 1-1544 253 20.3
Oratio 1 63 27.7
Oratio 3 1 5.1
Oratio 4 7 29.3
Oratio 5 5 17.8
Oratio 7 2 38.2
Oratio 8 2 27.2
Oratio 9 3 32.9
Oratio 10 5 22.5
Oratio 11 38 24.4
Oratio 26 6 21.1
Oratio 27 8 21.6
Oratio 28 2 9.1
Oratio 29 7 22.8
Oratio 30 9 17.3
Oratio 31 6 15.8
Oratio 32 3 11.9
Oratio 33 5 12.6
Oratio 34 7 27.6
Oratio 35 2 7.6
Oratio 36 2 13.8
Oratio 38 3 14.8
Oratio 39 4 19.8
Oratio 40 8 32.0
Oratio 41 8 44.5
Oratio 42 9 18.7
Oratio 43 2 9.4
Oratio 45 7 21.6
Oratio 46 10 25.1
Oratio 47 3 8.7
Oratio 48 5 13.9
Oratio 49 8 26.2
Oratio 50 8 26.8
Oratio 51 4 13.9
Oratio 52 8 17.2
Oratio 53 6 22.1
Oratio 54 13 21.4
Oratio 55 5 16.9
Oratio 56 9 39.9
Oratio 57 8 18.8
Oratio 59 25 18.6
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 1 6.3
Oratio 62 10 18.4
Oratio 63 4 11.5
Oratio 64 40 37.3
Declamatio 1 35 23.0
Declamatio 2 6 20.1
Declamatio 3 4 15.9
Declamatio 4 6 8.3
Declamatio 5 13 16.5
Declamatio 6 4 7.1
Declamatio 7 1 5.1
Declamatio 8 5 19.6
Declamatio 9 5 12.5
Declamatio 10 12 31.7
Declamatio 11 4 14.1
Declamatio 12 3 7.1
Declamatio 13 7 12.4
Declamatio 14 15 48.2
Declamatio 16 18 26.5
Declamatio 17 5 7.6
Declamatio 18 5 19.3
Declamatio 19 3 8.3
Declamatio 20 3 10.9
Declamatio 21 4 12.8
Declamatio 22 8 24.1
Declamatio 23 31 37.7
Declamatio 24 2 8.2
Declamatio 25 1 2.7
Declamatio 26 3 8.0
Declamatio 27 3 14.7
Declamatio 28 3 17.5
Declamatio 29 1 4.2
Declamatio 30 7 13.3
Declamatio 31 9 21.0
Declamatio 32 2 4.6
Declamatio 33 11 27.3
Declamatio 34 14 11.5
Declamatio 35 11 37.2
Declamatio 37 4 13.2
Declamatio 38 8 21.0
Declamatio 39 2 5.8
Declamatio 40 17 24.0
Declamatio 41 3 7.5
Declamatio 42 8 17.1
Declamatio 44 12 20.5
Declamatio 46 6 17.4
Declamatio 47 11 24.8
Declamatio 48 3 5.6
Declamatio 49 5 7.5
Declamatio 50 11 29.2
Characteres Epistolici [Sp.] 5 21.3
Oratio 2 8 20.3
Oratio 37 3 16.7
Oratio 58 7 22.2
Declamatio 15 10 18.6
Declamatio 36 6 15.5
Declamatio 43 26 42.4
Declamatio 45 2 8.2
unknown
unknown 4 28.7
unknown 6 24.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 264 24.0
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 74 40.1
Anna Comnena
Alexias 266 19.0
Alexias 258 18.3
Alexias 258 18.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 94 18.3
Gelasius
Historia Ecclesiastica 166 32.9
unknown 6 48.7
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 37 13.0
De Libero Arbitrio 5 6.5
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 2 10.4
Fragmenta In Job (In Catenis) 5 31.0
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 5 40.5
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 41 17.1
Narrationes de Syntipa 24 20.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 836 24.5
Annals of Rome 173 18.6
Argumenta 47 20.0
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 37 33.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1,038 37.6
In Aristotelis Categorias Commentarium 421 24.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,535 34.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 518 36.7
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 191 27.9
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 141 8.4
unknown 212 14.7
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 212 14.8
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 270 50.0
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 309 27.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 781 31.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 727 23.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 297 30.4
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 90 25.6
In Aristotelis Categorias Commentarius 75 25.4
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 237 24.3
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 43 12.4
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 98 12.6
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 323 17.2
Olympiodorus
Prolegomena 170 27.3
In Aristotelis Meteora Commentaria 513 45.3
Elias
In Porphyrii Isagogen 68 19.1
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 206 35.0
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 113 14.5
Agathias Scholasticus
Historiae 147 25.2
Epigrammata 14 23.6
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 79 21.7
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 231 32.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 461 18.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 154 14.7
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 153 28.9
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 204 30.9
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 39 12.9
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 39 12.9
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 204 30.9
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 368 21.7
Chrestomathy 3 45.2
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 11 40.2
Zosimus
Historia Nova 117 19.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 104 15.5
Historia Ecclesiastica 163 24.9
Historia Religiosa 88 19.6
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 430 14.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 95 11.8
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 97 18.1
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 18 13.9
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 95 18.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 73 9.4
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 4 12.4
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 2 5.7
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 212 17.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 154 30.5
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 191 17.6
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 49 14.1
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 74 25.9
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 59 14.7