86257. ὕπερος

a pestle to bray and pound with
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus620.0

Editions by Text Group (32)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 3 0.2
De compositione medicamentorum per genera 3 0.3
De antidotis 2 0.8
In Hippocratis De articulis 6 1.0
In Hippocratis De fracturis 2 0.5
Plato
Theaetetus 1 0.4
Lucian of Samosata
Philopseudes sive incredulus 8 12.9
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 2 0.7
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Hippocrates
De fracturis 1 0.8
De articulis 10 4.5
Vectiarius 1 1.9
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (2 of 40)

passage   count
35 word list | read 4
36 word list | read 4