85542. ὕπαρχος

commanding under
logeion_003
 countfreq. per 10K
core330.2
corpus4660.2

Editions by Text Group (113)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 4 1.7
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 4 0.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Sophocles
Ajax* 1 1.1
Herodotus
The Histories* 22 1.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 2 1.5
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Agricultura 1 1.1
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Abrahamo 2 1.5
De Josepho 6 4.7
De Decalogo 3 3.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 3 0.5
De Virtutibus 1 0.8
Legatio Ad Gaium 3 1.7
Xenophon
Hellenica 2 0.3
Anabasis* 3 0.5
Cyropaedia 1 0.1
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
De elementis ex Hippocrate 1 0.7
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De victu attenuante 1 1.6
De victu attenuante 1 1.6
De foetuum formatione 1 1.3
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De sanitate tuenda 4 0.6
De praesagitione ex pulsibus 1 0.3
De diebus decretoriis 2 0.7
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum per genera 2 0.2
De praenotione ad Epigenem 2 1.8
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Arrian
Anabasis 23 2.9
Indica 5 3.7
Acies Contra Alanos 1 8.2
Aristotle
Analytica priora 1 0.2
Topica 1 0.2
Aesop
Fabulae 1 0.2
Polybius.
Histories* 3 0.1
Appianus of Alexandria
Civil Wars 2 0.2
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 4 1.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Vita Hippocratis 1 20.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 3 0.5
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 5 4.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
unknown
unknown 3 0.5
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 9 0.6
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2 0.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Themistius
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 5 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 2 0.2
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Vita Constantini 1 0.3
De Laudibus Constantini 2 1.0
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 53 4.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 23 2.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Libanius
Epistulae 1-1544 7 0.6
Oratio 1 7 3.1
Oratio 2 2 5.1
Oratio 6 2 18.9
Oratio 11 1 0.6
Oratio 33 1 2.5
Oratio 37 1 5.6
Oratio 41 1 5.6
Oratio 46 1 2.5
Oratio 48 1 2.8
Oratio 49 3 9.8
Oratio 54 1 1.6
Oratio 56 2 8.9
Oratio 59 2 1.5
Oratio 62 3 5.5
Oratio 63 1 2.9
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 8 1.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 7 0.2
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 5 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 4 0.2
unknown 3 0.2
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 3 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2 0.6
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 6 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 3 0.5
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Zosimus
Historia Nova 56 9.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 23 3.4
Historia Ecclesiastica 23 3.5
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 2 1.0
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 1 0.5

Passages (9 of 400)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.32 word list | read 1
3.7 word list | read 2
3.8 word list | read 1
4.1 word list | read 1
4.15 word list | read 9
4.16 word list | read 5
5.17 word list | read 1
5.21 word list | read 2
5.38 word list | read 1