84894. τῷ

therefore, in this wise, thereupon
logeion_003
 countfreq. per 10K
core3,94029.1
corpus118,09555.1

Editions by Text Group (845)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 12 18.8
De spiritu 19 53.2
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 104 44.6
Hegemonius
Acta Archelai 13 54.4
Euripides
Heracles 10 11.5
Bacchae* 6 7.2
Heracles* 10 11.5
Plutarch
Theseus 38 49.2
unknown 41 45.2
unknown 3 25.4
unknown 30 31.0
unknown 22 28.9
Comparison of Lycurgus and Numa 9 55.2
Solon 45 50.1
Publicola 36 61.3
Comparison of Solon and Publicola 3 30.5
unknown 26 31.5
unknown 49 44.1
Fabius Maximus 36 45.9
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 7 93.0
Alcibiades 40 37.9
unknown 46 47.9
unknown 8 72.5
unknown 32 34.3
unknown 50 50.0
unknown 3 60.4
unknown 40 41.4
unknown 77 38.0
Pericles* 51 48.7
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1,023 41.4
Deipnosophistae 1,026 41.0
Isocrates
Against Euthynus 4 33.7
Against Callimachus 11 29.1
Against Lochites 2 16.8
On the team of horses 5 16.3
Trapeziticus 3 8.4
Aegineticus 1 3.2
To Demonicus 14 45.4
Against the Sophists 4 28.4
Busiris 2 6.8
Plataicus 2 5.9
To Nicocles 11 34.1
Nicocles or the Cyprians 7 17.4
Evagoras 16 32.9
Archidamus 13 19.9
On the Peace 12 14.2
Areopagiticus 9 18.5
Antidosis 27 14.4
To Philip 8 8.5
Panathenaicus 26 15.4
Ad filios Jasonis 3 32.8
Ad Archidamum 3 26.0
Ad Timotheum 1 12.1
Ad Philippum 2 15.2
Ad Alexandrum 1 35.1
Ad Antipatrum 2 23.3
Ad Philippum 2 44.9
Helen* 10 25.4
Panegyricus* 24 21.0
Sophocles
Trachiniae 8 10.0
Electra 21 21.6
Philoctetes 15 15.2
Ajax* 7 8.0
Antigone* 13 16.1
Oedipus at Colonus* 23 19.6
Oedipus Tyrannus* 18 17.4
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 2 22.8
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Hymn 2 to Demeter* 2 5.4
unknown
unknown 5 22.7
unknown 9 34.4
Herodian
Ab excessu divi Marci 232 48.9
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 39 29.4
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 203 63.5
De Cherubim 29 38.5
De Sacrificiis Abelis Et Caini 49 52.2
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 47 41.8
De Posteritate Caini 53 49.0
De Gigantibus 14 43.0
Quod Deus Sit Immutabilis 52 57.8
De Agricultura 37 41.6
De Plantatione 54 60.4
De Ebrietate 47 41.4
De Sobrietate 29 84.1
De Confusione Linguarum 46 46.3
De Migratione Abrahami 72 58.6
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 79 50.9
De Congressu Eruditionis Gratia 39 44.6
De Fuga Et Inventione 38 35.4
De Mutatione Nominum 67 52.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 126 49.9
De Abrahamo 61 45.8
De Josepho 49 38.7
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 136 43.8
De Decalogo 41 48.7
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 183 32.4
De Virtutibus 52 43.2
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 35 39.1
Quod Omnis Probus Liber Sit 25 33.3
De Vita Contemplativa 11 24.3
De Aeternitate Mundi 22 24.3
In Flaccum 28 31.7
Legatio Ad Gaium 59 34.1
Aristophanes
Lysistrata 22 25.0
Ecclesiazusae 17 20.2
Birds* 18 15.3
Clouds* 17 16.0
Frogs* 16 15.9
Hesiod
Sheild of Heracles 1 13.3
Theogony* 11 14.2
Works and Days* 2 14.7
Antiphon
On the murder of Herodes 43 62.6
New Testament
Gospel according to Matthew 92 47.1
Mark 7 68.8
Mark 45 37.4
Gospel of Luke 97 46.6
Acts 110 56.7
Epistle to the Romans 79 103.7
1 Corinthians 33 45.5
Second Corinthians 18 37.6
Epistle to the Galatians 9 37.3
Ephesians 18 69.6
Letter to the Philippians 8 45.7
Letter to the Colossians 8 47.4
First Letter to the Thessalonians 2 12.6
Second Letter to the Thessalonians 6 65.4
First Timothy 4 23.6
Second Timothy 3 22.7
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Epistle to Philemon 3 84.0
Letter to the Hebrews 19 36.4
James 8 43.5
First Epistle of Peter 9 50.8
Second Epistle of Peter 2 17.2
First John 5 21.5
Letter of Jude 1 20.9
Revelation 53 50.6
Gospel according to John* 51 30.2
Xenophon
Hellenica 207 29.2
Memorabilia 111 28.6
Economics 69 35.4
Symposium 41 39.5
Apology 3 13.6
Cyropaedia 253 29.5
Hiero 22 34.3
Constitution of the Lacedaimonians 19 35.9
Ways and Means 15 36.4
On the Cavalry Commander 18 29.0
On the Art of Horsemanship 70 93.2
On Hunting 34 35.1
Agesilaus* 42 53.2
Anabasis* 157 25.6
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 20 39.6
Adhortatio ad artes addiscendas 23 45.6
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 3 21.2
De sectis ad eos qui introducuntur 29 46.2
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 70 58.1
Ars Medica 71 44.1
De elementis ex Hippocrate 69 49.8
De temperamentis 135 48.7
De naturalibus facultatibus 143 43.2
De anatomicis administrationibus 525 67.1
De ossibus ad tirones 41 59.0
De venarum arteriarumque dissectione 34 45.2
De nervorum dissectione 31 86.2
De instrumento odoratus 25 60.4
De uteri dissectione 23 70.1
De usu partium corporis humani I-XI 1,055 54.3
De motu musculorum 67 45.3
De victu attenuante 25 39.5
De victu attenuante 28 44.4
De utilitate respirationis 25 41.2
De semine 133 63.4
De foetuum formatione 35 44.7
An in arteriis sanguis contineatur 17 35.9
De optima corporis nostri constitutione 6 33.5
De bono habitu 3 35.7
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 34 39.5
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 39 46.5
De atra bile 30 47.2
De usu pulsuum 23 51.2
De placitis Hippocratis et Platonis 484 50.1
De parvae pilae exercitio 9 52.5
De parvae pilae exercitio 8 46.0
De venereis 6 160.9
De venereis 5 126.6
De sanitate tuenda 319 47.7
De rebus boni malique suci 41 41.5
De ptisana 7 31.7
De dignotione ex insomniis 3 59.9
De morborum differentiis 39 57.6
De causis morborum 33 54.9
De symptomatum differentiis 43 64.7
De symptomatum causis 168 57.7
De differentiis febrium 105 50.7
De morborum temporibus 28 52.1
De totius morbi temporibus 14 38.5
De typis 5 33.1
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 11 19.8
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 40 43.6
De comate secundum Hippocratem 19 57.6
De marcore 38 65.3
De tumoribus praeter naturam 22 52.9
De inaequali intemperie 22 70.2
De difficultate respirationis 171 53.3
De locis affectis 325 47.0
De pulsibus ad tirones 34 58.0
De differentiis pulsuum 212 48.8
De dignoscendis pulsibus 175 55.4
De causis pulsuum 172 54.0
De praesagitione ex pulsibus 181 50.2
Synopsis librorum suorum de pulsibus 63 40.6
De crisibus 133 38.7
De diebus decretoriis 95 34.9
De methodo medendi 850 54.0
Ad Glauconem de methodo medendi 108 48.0
De venae sectione adversus Erasistratum 12 20.0
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 41 44.8
De curandi ratione per venae sectionem 48 47.6
De purgantium medicamentorum facultate 5 16.6
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 4 20.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 3 21.7
Pro puero epileptico consilium 12 36.6
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 726 55.6
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 515 40.4
De compositione medicamentorum per genera 425 44.9
De antidotis 90 37.1
De theriaca ad Pisonem 85 66.9
Institutio logica 63 70.8
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 11 41.5
De praenotione ad Epigenem 59 53.3
In Hippocratis De natura hominis 111 44.8
In Hippocratis De victu acutorum 310 45.6
In Hippocratis Epidemiarum I 732 46.3
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 461 47.6
Adversus Lycum 46 60.0
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 23 30.5
In Hippocratis De articulis 364 58.2
In Hippocratis De fracturis 234 55.4
In Hippocratis De officina medici 247 59.2
De musculorum dissectione ad tirones 100 68.1
De consuetudinibus 14 34.7
De experientia medica 2 19.2
De causis respirationis 4 58.8
De optima doctrina 15 80.4
De temperamentis 132 46.9
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 22 34.3
De plenitudine 61 54.4
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 3 44.9
In Hippocratis Prognosticum 183 42.0
Plato
Phaedo 121 51.5
Cratylus 86 43.2
Theaetetus 98 40.0
Sophist 45 25.6
Statesman 56 30.3
Parmenides 87 51.7
Philebus 67 34.4
Phaedrus 89 49.1
Alcibiades 1 24 21.0
Alcibiades 2 10 22.0
Hipparchus 9 36.8
Lovers 6 23.1
Theages 3 7.9
Charmides 17 18.9
Laches 20 24.0
Lysis 54 72.1
Definitiones 2 11.0
Apology* 26 30.0
Crito* 14 30.4
Euthyphro* 11 19.6
Republic* 353 36.8
Symposium* 63 33.5
Lucian of Samosata
Cataplus 5 12.5
Juppiter confutatus 6 25.9
Juppiter tragoedus 19 28.8
Gallus 14 24.7
Prometheus 9 37.5
Prometheus 9 36.9
Icaromenippus 10 19.0
Timon 20 33.3
Charon sive contemplantes 14 32.2
Vitarum auctio 8 22.0
Revivescentes sive piscator 18 27.3
Bis accusatus sive tribunalia 14 23.6
De sacrificiis 9 49.4
De sacrificiis 9 49.3
Adversus indoctum et libros multos ementem 20 51.5
Somnium sive vita Luciani 9 49.5
De parasito sive artem esse parasiticam 27 40.2
Philopseudes sive incredulus 23 37.0
Dearum judicium 6 28.6
De mercede conductis potentium familiaribus 26 36.3
De morte Peregrini 18 41.6
Fugitivi 9 27.9
Toxaris vel amicitia 40 41.6
De saltatione 31 44.0
Lexiphanes 7 26.7
Eunuchus 5 37.1
De astrologia 12 62.1
Pseudologista 9 22.6
Deorum concilium 4 21.5
Tyrannicida 12 41.0
Abdicatus 15 30.9
Dialogi Marini 14 33.6
Arrian
Anabasis 422 52.8
Indica 59 43.4
Cynegeticus 38 62.1
Periplus Ponti Euxini 20 46.9
Tactica 52 57.1
Acies Contra Alanos 5 41.0
Apollonius, Dyscolus
De constructione 365 83.6
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Suppliant Maidens 1 1.8
Persians 2 3.5
Prometheus Bound 4 6.9
Prometheus Bound 4 6.5
Seven Against Thebes 5 10.0
Agamemnon 5 6.3
Agamemnon 5 5.7
Libation Bearers 3 5.7
Eumenides* 9 17.6
Persians* 2 3.9
Aristotle
Analytica priora 1,497 239.7
Analytica priora 1,554 243.8
De anima 128 59.5
De anima 128 57.6
Res Publica Atheniensium 78 50.3
Categoriae 98 91.1
De divinatione per somnum 2 16.7
Historia animalium 337 37.0
De insomniis 12 48.8
De interpretatione 40 61.2
De iuventute et senectute, De vita et morte 18 93.3
De longitudine et brevitate vitae 7 38.8
Magna Moralia 120 48.4
De memoria et reminiscentia 15 57.1
Meteorologica 127 37.5
De partibus animalium 132 34.8
Physica 447 75.4
Ars Poetica 36 33.5
De respiratione 21 34.6
De sophisticis elenchis 59 40.4
De sensu et sensibilibus 52 65.0
De somno et vigilia 18 60.0
Topica 314 68.6
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 9 34.9
Physica (textus alter) 23 95.8
Ars Poetica* 36 33.5
Aristoxenus
Harmonics 56 38.4
Agathemerus
Geographiae informatio 1 5.6
Theophrastus
Characters 29 41.9
Aesop
Fabulae 141 32.9
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 169 64.7
Problemata arithmetica 7 50.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 748 42.2
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 374 102.1
Pausanias
Description of Greece 1,201 53.5
Old Testament
Genesis 272 84.9
Exodus 156 64.3
Leviticus 166 87.0
Numbers 217 89.4
Deuteronomium 131 57.8
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 127 92.0
Judices (Cod. Alexandrinus) 83 53.7
Ruth 16 78.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 159 81.1
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 164 95.8
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 206 104.2
unknown 69 35.0
Isaias 133 33.8
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 150 81.8
pseudo-Galen
De fasciis 39 50.4
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 46 42.6
Introductio seu medicus 84 46.2
De remediis parabilibus 126 40.8
De theriaca ad Pamphilianum 7 35.2
De optima secta ad Thrasybulum 41 22.9
Lysias
Funeral Oration 7 16.3
Against Simon: Defense 3 13.0
For Callias 1 39.2
Against Andocides 6 21.4
On the Olive Stump 6 27.8
For The Soldier 3 31.2
Against Theomnestus 1 6 36.9
Against Theomnestus 2 2 33.7
Against Eratosthenes 8 15.3
Against Eratosthenes 8 15.3
Against Alcibiades 1 2 7.7
Against Alcibiades 2 4 61.9
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 2 16.5
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 5 79.0
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 5 34.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 17 51.3
For Polystratus 12 58.4
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 1 7.1
Against Pancleon 2 23.9
Against Pancleon 2 23.9
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 3 19.0
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 6 28.8
On the Scrutiny of Evandros 2 13.4
Against Epicrates and his Fellow-envoys 1 12.3
Against Ergocles 2 20.7
Against Nicomachus 3 14.8
Against Philon, On his Scrutiny 9 45.6
Against Diogeiton 3 16.8
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 3 50.4
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 27 51.8
Olympic Oration 2 46.1
On the Murder of Eratosthenes* 7 27.2
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 6 31.7
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 24.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 204 38.6
Adversus Mathematicos 555 50.0
Apollodorus
Library 60 21.6
Epitome 21 25.8
Appianus of Alexandria
Kings 4 50.6
Italy 4 35.1
Samnite History 9 25.1
Gallic History 3 14.3
Sicily and the Other Islands 5 51.1
Wars in Spain 46 27.9
Hannibalic War 40 39.7
Punic Wars 53 20.0
Numidian Affairs 2 54.9
Macedonian Affairs 7 18.3
Illyrian Wars 14 28.2
Syrian Wars 42 29.3
Civil Wars 441 36.2
Mithridatic Wars 81 32.4
Artemidorus
Onirocriticon 363 55.7
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 82 23.0
Clement of Alexandria
Protrepticus 107 46.4
Paedagogus 348 61.3
Stromata Books 7-8 182 63.0
Eclogae propheticae 33 65.5
Quis dives salvetur 47 49.9
Excerpta ex Theodoto 38 50.0
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 200 69.8
De Fasciis 14 72.8
Vita Hippocratis 4 80.6
Antisthenes
Odysseus 1 10.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 8 32.0
Encomium of Helen* 9 64.5
Alcidamas
Peri Sophiston 6 27.2
Odysseus 15 38.2
Dio Chrysostom
Orationes 555 29.8
Babrius
Fabulae Aesopeae 34 29.4
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 496 67.5
Polyaenus Macedo
Strategemata 227 36.7
Excerpta Polyaeni 50 30.8
Hippocrates
De prisca medicina 31 54.5
De aere, aquis, locis 18 23.4
Prognosticon 11 20.4
De diaeta in morbis acutis 17 26.4
De diaeta acutorum (spurium) 24 42.8
Epidemiarum 95 22.8
De capitis vulneribus 35 67.4
De fracturis 44 37.4
De articulis 101 45.0
Vectiarius 21 40.3
Aphorismi 12 16.1
De humoribus 2 8.7
Prorrheticon I 32 32.6
Coa praesagia 9 7.8
De arte 11 40.1
De natura hominis 14 35.3
De salubri diaeta 7 48.4
De flatibus 21 72.9
De liquidorum usu 6 41.6
De morbis I 161 45.8
De genitura 14 70.2
De natura pueri 56 75.7
De affectionibus 15 20.0
De locis in homine 43 51.4
De morbo sacro 20 40.8
De haemorrhoidibus 10 105.8
De fistulis 7 43.5
De diaeta 90 45.5
De affectionibus interioribus 75 46.8
De natura muliebri 54 46.9
De octimestri partu 1 12.8
De muliebribus 182 38.1
De virginum morbis 1 22.4
De superfoetatione 9 27.3
De exsectione foetus 2 42.6
De dentitione 2 58.8
De glandulis 9 50.5
De carnibus 19 55.3
De corde 4 39.8
De alimento 2 14.7
De visu 3 38.8
De natura ossium 7 21.8
De medico 10 64.0
De habitu decenti 1 6.9
De crisibus 4 19.9
De diebus criticis 2 15.6
Epistulae, Decretum, Orationes 31 27.0
De officina medici 14 61.3
De ulceribus 10 28.3
Praeceptiones 6 44.6
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 60 30.5
Anonymus Londinensis
Iatrica 89 51.0
Justin Martyr
Apology 48 32.9
Apologia secunda 12 36.5
Apologia secunda 12 36.5
Dialogue with Trypho 302 56.7
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 11 41.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 311 41.2
unknown
unknown 228 36.8
unknown 50 30.8
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 45 27.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2,411 67.2
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2,665 164.0
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1,708 89.3
In Librum De Sensu Commentarium 467 87.9
Problems and Solutions 32 83.8
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 444 58.8
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 586 67.6
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 4 24.6
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 43 37.3
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 43 37.3
De Resurrectione 24 26.7
De Resurrectione 24 26.5
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 192 189.7
De Sphaera Quae Movetur 26 63.0
Barnabae epistula
Barnabae epistula 34 49.2
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 1 4.7
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 3 10.8
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 65 65.9
Epistula II ad Corinthios 20 64.3
Anonymus
Didache XII Apostolorum 6 27.1
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 1 14.4
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 456 115.8
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 1 29.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 129 46.1
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 12 65.2
Ad Magnesios (epist. 2) 11 101.8
Ad Trallianos (epist. 3) 5 50.9
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Ad Philadelphios (epist. 5) 8 77.1
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 8 68.3
Ad Polycarpum (epist. 7) 3 38.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 91 42.6
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 23 36.4
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 14 51.6
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 3 8.4
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 18 84.6
Oracula Sibyllina
Oracula 15 5.7
Fragmenta 1 16.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 206 88.7
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 14 19.7
The Testament of Abraham Recension B 13 39.2
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 227 59.7
Theophilus
Ad Autolycum 90 41.5
Ad Autolycum 78 36.1
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 76 64.1
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 1 33.7
Tatianus
Oratio ad Graecos 32 31.7
Euclid
Elements 2,095 127.1
Data 338 170.8
Data (demonstrationes alterae) 72 170.0
Plotinus
Enneades 1,474 65.3
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 178 59.8
In Aristotelis Physica Paraphrasis 538 62.2
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 353 61.8
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 71 46.9
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 898 119.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 821 35.3
Historia Ecclesiastica 384 39.0
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 45 58.0
Demonstratio Evangelica 746 46.6
De Ecclesiastica Theologia 77 47.9
De Theophania (Fragmenta) 39 47.5
Onomasticon 46 36.5
Vita Constantini 221 58.0
Oration of Constantine 43 37.8
De Laudibus Constantini 70 36.2
Historia Ecclesiastica 390 39.3
Epiphanius
Ancoratus 231 57.6
Panarion (Adversus Haereses) 997 52.1
Anacephalaeosis [Sp.] 11 36.8
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 18 11.6
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 7 33.5
De Theologia (Orat. 28) 42 56.7
De Filio (Orat. 29) 22 44.5
De Filio (Orat. 30) 22 43.7
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 37 59.4
Iamblichus
Protrepticus 131 47.7
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 170 51.5
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 347 70.9
Zetemata codicis Vaticani 45 44.2
Isagoge Sive Quinque Voces 42 70.2
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 128 51.9
Marcellus
Fragmenta 41 35.5
Origen
Contra Celsum 1,088 65.3
Commentarii In Evangelium Joannis 1,240 76.8
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 189 81.5
Exhortatio ad martyrium 90 72.0
De oratione 255 89.2
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 155 60.6
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 50 60.9
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 46 43.5
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 17 45.4
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 13 61.7
Homiliae In Lucam 109 63.9
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 105 76.0
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 204 64.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 165 73.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 815 89.1
Epistula ad Africanum 23 48.7
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 4 53.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 21 45.9
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 452 40.2
Eunapius
Vitae Sophistarum 4 50.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 187 60.4
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 277 38.8
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 264 38.0
Libanius
Epistulae 1-1544 641 51.5
Oratio 1 98 43.2
Oratio 3 12 61.1
Oratio 4 11 46.1
Oratio 5 16 56.9
Oratio 7 3 57.4
Oratio 8 1 13.6
Oratio 9 3 32.9
Oratio 10 20 90.2
Oratio 11 110 70.6
Oratio 26 10 35.1
Oratio 27 8 21.6
Oratio 28 9 40.9
Oratio 29 13 42.4
Oratio 30 26 49.9
Oratio 31 14 36.8
Oratio 32 12 47.4
Oratio 33 26 65.3
Oratio 34 15 59.1
Oratio 35 10 37.9
Oratio 36 6 41.5
Oratio 38 10 49.3
Oratio 39 14 69.4
Oratio 40 6 24.0
Oratio 41 5 27.8
Oratio 42 26 54.1
Oratio 43 12 56.3
Oratio 44 5 119.3
Oratio 45 11 34.0
Oratio 46 17 42.7
Oratio 47 12 34.7
Oratio 48 15 41.6
Oratio 49 18 58.9
Oratio 50 6 20.1
Oratio 51 16 55.7
Oratio 52 17 36.6
Oratio 53 15 55.4
Oratio 54 35 57.7
Oratio 55 20 67.8
Oratio 56 9 39.9
Oratio 57 24 56.5
Oratio 59 59 44.0
Oratio 60 3 36.4
Oratio 61 11 69.3
Oratio 62 18 33.1
Oratio 63 28 80.7
Oratio 64 40 37.3
Declamatio 1 74 48.6
Declamatio 2 11 36.8
Declamatio 3 12 47.8
Declamatio 4 23 31.7
Declamatio 5 39 49.4
Declamatio 6 22 39.1
Declamatio 7 10 51.0
Declamatio 8 9 35.2
Declamatio 9 10 24.9
Declamatio 10 8 21.1
Declamatio 11 11 38.7
Declamatio 12 24 57.2
Declamatio 13 14 24.9
Declamatio 14 13 41.8
Declamatio 16 32 47.0
Declamatio 17 15 22.7
Declamatio 18 7 27.1
Declamatio 19 11 30.4
Declamatio 20 2 7.3
Declamatio 21 11 35.3
Declamatio 22 12 36.1
Declamatio 23 25 30.4
Declamatio 24 10 41.1
Declamatio 25 5 13.6
Declamatio 26 17 45.1
Declamatio 27 3 14.7
Declamatio 28 3 17.5
Declamatio 29 12 50.8
Declamatio 30 28 53.3
Declamatio 31 23 53.7
Declamatio 32 25 57.1
Declamatio 33 16 39.8
Declamatio 34 44 36.3
Declamatio 35 15 50.7
Declamatio 37 4 13.2
Declamatio 38 12 31.6
Declamatio 39 16 46.6
Declamatio 40 23 32.4
Declamatio 41 23 57.2
Declamatio 42 19 40.7
Declamatio 44 37 63.1
Declamatio 46 10 29.0
Declamatio 47 16 36.1
Declamatio 48 27 50.8
Declamatio 49 20 29.9
Declamatio 50 12 31.9
Declamatio 51 4 37.0
Characteres Epistolici [Sp.] 14 59.8
Oratio 2 15 38.1
Oratio 37 9 50.0
Oratio 58 20 63.4
Declamatio 15 26 48.2
Declamatio 36 28 72.6
Declamatio 43 23 37.5
Declamatio 45 10 41.2
unknown
unknown 9 64.5
unknown 8 32.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 705 64.2
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 21 11.4
Anna Comnena
Alexias 710 50.8
Alexias 703 49.8
Alexias 705 49.9
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 252 49.0
Gelasius
Historia Ecclesiastica 253 50.2
unknown 4 32.5
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 139 48.7
De Libero Arbitrio 50 65.2
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 9 46.8
Fragmenta In Job (In Catenis) 7 43.4
De Martyribus (Fragmenta) 1 169.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 14 113.3
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 190 79.1
Narrationes de Syntipa 106 90.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2,282 66.8
Annals of Rome 630 67.7
Argumenta 131 55.8
Chronologia 2 26.8
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 54 48.8
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1,823 66.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,081 62.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3,320 74.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1,156 82.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 428 62.5
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 2,604 155.3
unknown 1,221 84.6
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,223 85.2
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 302 55.9
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 705 63.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1,496 60.8
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,365 74.7
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 579 59.2
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 210 59.8
In Aristotelis Categorias Commentarius 182 61.6
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 589 60.3
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 388 111.7
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 415 53.5
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 778 41.5
Olympiodorus
Prolegomena 288 46.2
In Aristotelis Meteora Commentaria 431 38.0
Elias
In Porphyrii Isagogen 238 66.8
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 324 55.0
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 416 53.4
Agathias Scholasticus
Historiae 415 71.3
Epigrammata 3 5.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 280 77.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 510 71.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1,452 57.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 501 48.0
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 380 71.9
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 381 57.7
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 191 63.0
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 191 63.0
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 381 57.7
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 678 40.1
Chrestomathy 2 30.2
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 15 54.8
Zosimus
Historia Nova 349 56.8
Theodoret
Historia Ecclesiastica 311 46.2
Historia Ecclesiastica 312 47.7
Historia Religiosa 258 57.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1,191 39.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 285 35.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 231 43.1
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 47 36.3
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182)