84763. τυπόω

to form, mould, model
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus1010.0

Editions by Text Group (63)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Cherubim 1 1.3
De Posteritate Caini 1 0.9
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Plantatione 1 1.1
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Galen
De temperamentis 1 0.4
De semine 1 0.5
De sanitate tuenda 1 0.1
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 2 3.6
De locis affectis 1 0.1
De methodo medendi 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
De temperamentis 1 0.4
Plato
Sophist 1 0.6
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
pseudo-Galen
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 1 0.9
De remediis parabilibus 1 0.3
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Adversus Mathematicos 9 0.8
Appianus of Alexandria
Hannibalic War 1 1.0
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Plotinus
Enneades 7 0.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Gregorius Nazianzenus
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 1 4.8
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Libanius
Declamatio 21 1 3.2
Declamatio 43 1 1.6
unknown
unknown 2 14.3
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 3 0.6
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 5 0.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 5 0.9
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Gorgias of Leontini
Encomium of Helen* 2 14.3

Passages (1 of 89)

passage   count
3.10 word list | read 1