84446. τροπαῖος

of or for rout, defeat; causing rout
logeion_003
 countfreq. per 10K
core260.2
corpus1750.1

Editions by Text Group (75)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 1.2
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 2 26.6
unknown 1 1.0
Pericles* 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Isocrates
Archidamus 1 1.5
Ad Archidamum 1 8.7
Sophocles
Trachiniae 3 3.7
Antigone* 1 1.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 5 1.1
Xenophon
Hellenica 12 1.7
Symposium 1 1.0
Anabasis* 1 0.2
Aeschylus
Seven Against Thebes 1 2.0
Agamemnon 1 1.3
Pausanias
Description of Greece 11 0.5
Lysias
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 1 7.0
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 4 1.1
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Eusebius
Historia Ecclesiastica 2 0.2
De Theophania (Fragmenta) 2 2.4
Vita Constantini 12 3.1
De Laudibus Constantini 7 3.6
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Libanius
Epistulae 1-1544 5 0.4
Oratio 11 1 0.6
Oratio 27 1 2.7
Oratio 30 1 1.9
Oratio 47 1 2.9
Oratio 56 1 4.4
Oratio 59 3 2.2
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 6 1 1.8
Declamatio 9 1 2.5
Declamatio 10 1 2.6
Declamatio 13 1 1.8
Declamatio 14 1 3.2
Declamatio 16 1 1.5
Declamatio 17 1 1.5
Declamatio 19 1 2.8
Declamatio 21 1 3.2
Declamatio 24 1 4.1
Declamatio 33 2 5.0
Declamatio 37 1 3.3
Declamatio 41 1 2.5
Declamatio 44 1 1.7
Declamatio 48 3 5.6
Declamatio 43 1 1.6
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Agathias Scholasticus
Historiae 7 1.2
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Gregorius
Orationes XIII-XXX 1 1.6
Polybius.
Histories* 1 0.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 22 1.4

Passages (1 of 169)

remove

Libanius, Oratio 27

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00427.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
34 word list | read 1