84445. τρόπαιον

a trophy
logeion_003
 countfreq. per 10K
core540.4
corpus3500.2

Editions by Text Group (99)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Theseus 1 1.3
unknown 3 3.3
unknown 2 2.4
Alcibiades 4 3.8
unknown 3 3.2
unknown 1 1.0
Pericles* 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 7 0.3
Deipnosophistae 7 0.3
Isocrates
On the team of horses 1 3.3
Plataicus 1 2.9
Archidamus 3 4.6
To Philip 2 2.1
Helen* 1 2.5
Panegyricus* 3 2.6
unknown
unknown 1 3.8
Herodian
Ab excessu divi Marci 7 1.5
Aristophanes
Lysistrata 2 2.3
Xenophon
Hellenica 22 3.1
Agesilaus* 6 7.6
Anabasis* 3 0.5
Lucian of Samosata
Charon sive contemplantes 2 4.6
Aeschylus
Seven Against Thebes 1 2.0
Pausanias
Description of Greece 26 1.2
Lysias
Funeral Oration 4 9.3
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 1 16.8
Appianus of Alexandria
Gallic History 1 4.8
Civil Wars 1 0.1
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Quis dives salvetur 1 1.1
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 2 1.0
Justin Martyr
Apology 2 1.4
unknown
unknown 1 0.2
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 1 4.7
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Eusebius
Historia Ecclesiastica 7 0.7
Demonstratio Evangelica 4 0.2
De Theophania (Fragmenta) 6 7.3
Vita Constantini 13 3.4
Oration of Constantine 2 1.8
De Laudibus Constantini 7 3.6
Historia Ecclesiastica 7 0.7
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 6 0.5
Oratio 1 1 0.4
Oratio 8 1 13.6
Oratio 11 1 0.6
Oratio 30 1 1.9
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 9 1 2.5
Declamatio 11 2 7.0
Declamatio 12 1 2.4
Declamatio 14 1 3.2
Declamatio 16 3 4.4
Declamatio 20 1 3.6
Declamatio 23 3 3.6
Declamatio 24 9 37.0
Declamatio 37 1 3.3
Declamatio 41 1 2.5
Declamatio 44 1 1.7
Declamatio 48 2 3.8
Declamatio 15 1 1.9
Declamatio 36 1 2.6
Declamatio 43 2 3.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 6 0.4
Alexias 6 0.4
Alexias 6 0.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 4 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 13 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Zosimus
Historia Nova 4 0.7
Theodoret
Historia Ecclesiastica 7 1.0
Historia Ecclesiastica 8 1.2
Historia Religiosa 3 0.7
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 4 0.4
Gregorius
Orationes XIII-XXX 1 1.6
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 40 2.6
Methodius
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 2 16.2

Passages (1 of 327)

remove

Libanius, Declamatio 44

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00544.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
12 word list | read 1