83908. τρίβος

a worn or beaten track, path, attrition, delay, exercise
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1970.1

Editions by Text Group (69)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 2 0.6
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Agricultura 3 3.4
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Mark 1 9.8
Mark 1 0.8
Gospel of Luke 1 0.5
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 6 0.5
De compositione medicamentorum per genera 6 0.6
De antidotis 2 0.8
In Hippocratis De articulis 5 0.8
In Hippocratis De officina medici 5 1.2
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 1.8
Agamemnon 2 2.5
Agamemnon 2 2.3
Old Testament
Genesis 1 0.3
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 3 1.8
unknown 1 0.5
Isaias 10 2.5
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
Appianus of Alexandria
Hannibalic War 1 1.0
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 4 0.7
Hippocrates
De articulis 2 0.9
Vectiarius 1 1.9
De affectionibus interioribus 3 1.9
De natura muliebri 1 0.9
De officina medici 1 4.4
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 5 0.9
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 2 0.7
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 1 2.8
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Fragmenta 2 32.3
Theophilus
Ad Autolycum 2 0.9
Ad Autolycum 2 0.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Demonstratio Evangelica 9 0.6
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 6 0.3
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 13 0.8
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 1 1 0.4
Oratio 40 1 4.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 3 1.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Agathias Scholasticus
Epigrammata 1 1.7
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 42 1.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 3 0.6
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Herodotus
The Histories* 1 0.1

Passages (2 of 149)

remove

Aeschylus, Agamemnon

urn:cts:greekLit:tlg0085.tlg005.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
197 word list | read 1
391 word list | read 1