8373. ἀντίληψις

exchange, counter, claim, objection
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus4720.2

Editions by Text Group (99)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1
Plutarch
Theseus 1 1.3
Solon 1 1.1
unknown 1 0.5
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 2 1.5
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 11 3.4
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Plantatione 1 1.1
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Abrahamo 2 1.5
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Virtutibus 2 1.7
De Vita Contemplativa 1 2.2
In Flaccum 2 2.3
Xenophon
Hellenica 1 0.1
On the Art of Horsemanship 1 1.3
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
De temperamentis 2 0.7
De temperamentis 2 0.7
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De usu partium corporis humani I-XI 21 1.1
De differentiis pulsuum 1 0.2
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
In Hippocratis De articulis 1 0.2
In Hippocratis De officina medici 3 0.7
Plato
Phaedo 1 0.4
Sophist 1 0.6
Apollonius, Dyscolus
De constructione 2 0.5
Old Testament
unknown 2 1.0
pseudo-Galen
De fasciis 1 1.3
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 7 1.3
Adversus Mathematicos 9 0.8
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 3 1.0
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Hippocrates
De officina medici 1 4.4
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 3 0.6
unknown
unknown 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 8 0.2
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 5 0.3
In Librum De Sensu Commentarium 41 7.7
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 3 0.3
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
Plotinus
Enneades 37 1.6
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 2 0.7
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 15 2.6
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 2 1.3
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 6 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 20 1.2
De Laudibus Constantini 1 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Homiliae In Lucam 1 0.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 10 0.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 11 0.8
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
unknown 6 0.4
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 6 0.4
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 11 2.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 106 4.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
In Aristotelis Categorias Commentarius 2 0.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 4 0.2
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 3 0.8
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 18 2.5
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 5 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 4 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 3 1.6

Passages (1 of 234)

remove

Hippocrates, De officina medici

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg008.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
9 word list | read 1