83466. τόμος

a cut, slice
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus2560.1

Editions by Text Group (56)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 20 0.8
Deipnosophistae 19 0.8
Galen
De anatomicis administrationibus 2 0.3
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
Lucian of Samosata
Gallus 1 1.8
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 4 1.1
Old Testament
Isaias 2 0.5
pseudo-Galen
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 1 0.9
Introductio seu medicus 2 1.1
Appianus of Alexandria
Kings 1 12.7
Hippocrates
Epidemiarum 1 0.2
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 4 2.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2 0.1
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 1 4.7
Euclid
Elements 7 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 14 0.7
Anacephalaeosis [Sp.] 3 10.0
Origen
Contra Celsum 15 0.9
Commentarii In Evangelium Joannis 19 1.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 6 0.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 4 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 5 1.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 13 2.5
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 11 0.3
Argumenta 3 1.3
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 6 0.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 32 1.1
Catenae (Novum Testamentum)
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 1.0
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 5 1.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 2 1.0
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 8.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 0.3

Passages (2 of 213)

remove

Galen, De anatomicis administrationibus

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg011.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
8.4 word list | read 1
9.3 word list | read 1