83414. τοιχωρυχέω

to dig through a wall like a thief, to be a housebreaker
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus130.0

Editions by Text Group (12)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Josepho 1 0.8
Xenophon
Symposium 1 1.0
Lucian of Samosata
Gallus 1 1.8
Libanius
Declamatio 23 1 1.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Aristophanes
Frogs* 1 1.0
Plato
Republic* 1 0.1
Polybius.
Histories* 2 0.1

Passages (1 of 13)

remove

Libanius, Declamatio 23

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
40 word list | read 1