83375. τμῆμα

a part cut off, a section, piece
logeion_003
 countfreq. per 10K
core90.1
corpus1,2450.6

Editions by Text Group (119)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 4 3.0
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Cherubim 2 2.7
De Sacrificiis Abelis Et Caini 3 3.2
De Posteritate Caini 1 0.9
De Agricultura 1 1.1
De Plantatione 1 1.1
De Confusione Linguarum 2 2.0
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 11 7.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 5 1.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
In Flaccum 2 2.3
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Galen
De anatomicis administrationibus 3 0.4
De venarum arteriarumque dissectione 2 2.7
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De differentiis pulsuum 1 0.2
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
De methodo medendi 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 2 0.2
In Hippocratis Epidemiarum I 3 0.2
In Hippocratis De articulis 1 0.2
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 2 3.1
Plato
Sophist 2 1.1
Statesman 7 3.8
Philebus 1 0.5
Republic* 5 0.5
Symposium* 3 1.6
Arrian
Anabasis 1 0.1
Apollonius, Dyscolus
De constructione 1 0.2
Aristotle
Analytica priora 1 0.2
Analytica priora 1 0.2
Meteorologica 12 3.5
Physica 1 0.2
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 271 15.3
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 7 1.9
pseudo-Galen
De fasciis 1 1.3
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 6 0.5
Hippocrates
Epidemiarum 18 4.3
Aphorismi 7 9.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 30 0.8
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 9 0.6
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 3 0.4
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 25 2.9
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Euclid
Elements 210 12.7
Data 19 9.6
Plotinus
Enneades 2 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 8 0.8
Vita Constantini 1 0.3
De Laudibus Constantini 2 1.0
Historia Ecclesiastica 8 0.8
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 3 4.8
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1 0.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 4 0.6
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 4 0.6
Libanius
Oratio 11 1 0.6
Oratio 59 1 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 8 0.2
Annals of Rome 3 0.3
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 22 0.8
In Aristotelis Categorias Commentarium 6 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 126 2.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 19 2.8
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 21 1.3
unknown 5 0.3
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 5 0.3
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 6 1.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 17 1.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 9 0.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 26 0.8
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 3 0.3
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 2 0.6
In Aristotelis Categorias Commentarius 2 0.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 5 0.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 10 2.9
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 10 0.5
Olympiodorus
Prolegomena 19 3.0
In Aristotelis Meteora Commentaria 31 2.7
Elias
In Porphyrii Isagogen 6 1.7
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 16 2.7
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 7 0.9
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 4 0.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 9 1.7
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 23 1.4
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 1 3.7
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Autolycus
De Sphaera Quae Movetur 4 9.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 4 0.4
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Scholia in Euclidem
Scholia in Euclidis Data 17 13.9
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 20 7.3

Passages (2 of 390)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.20 word list | read 1
5.7 word list | read 1