83307. τις

any one, any thing, some one, some thing;
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10,69979.0
corpus209,82997.9

Editions by Text Group (861)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 40 62.6
De spiritu 52 145.7
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 74 31.8
Hegemonius
Acta Archelai 20 83.8
Euripides
Heracles 116 133.0
Bacchae* 89 107.0
Heracles* 116 133.0
Plutarch
Theseus 30 38.8
unknown 52 57.4
unknown 8 67.7
unknown 85 87.9
unknown 60 78.8
Comparison of Lycurgus and Numa 13 79.8
Solon 61 67.9
Publicola 24 40.9
Comparison of Solon and Publicola 5 50.8
unknown 51 61.7
unknown 48 43.2
Fabius Maximus 39 49.7
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 4 53.1
Alcibiades 40 37.9
unknown 49 51.1
unknown 5 45.3
unknown 46 49.3
unknown 41 41.0
unknown 4 80.5
unknown 65 67.3
unknown 136 67.2
Pericles* 64 61.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2,525 102.3
Deipnosophistae 2,552 101.9
Isocrates
Against Euthynus 4 33.7
Against Callimachus 24 63.4
Against Lochites 13 108.9
On the team of horses 14 45.6
Trapeziticus 22 61.7
Aegineticus 20 64.6
To Demonicus 11 35.6
Against the Sophists 14 99.3
Busiris 25 85.0
Plataicus 28 81.9
To Nicocles 29 89.8
Nicocles or the Cyprians 28 69.8
Evagoras 38 78.2
Archidamus 51 78.0
On the Peace 59 70.0
Areopagiticus 29 59.7
Antidosis 188 100.0
To Philip 79 84.1
Panathenaicus 127 75.1
Ad Dionysium 11 196.4
Ad filios Jasonis 7 76.6
Ad Archidamum 6 51.9
Ad reges Mytilenaeos 12 172.7
Ad Timotheum 8 96.6
Ad Philippum 3 22.8
Ad Alexandrum 1 35.1
Ad Antipatrum 9 105.0
Ad Philippum 2 44.9
Helen* 40 101.7
Panegyricus* 80 70.1
Sophocles
Trachiniae 119 148.3
Electra 118 121.3
Philoctetes 173 175.8
Tracking Satyrs 57 242.7
Ajax* 121 139.1
Antigone* 103 127.3
Oedipus at Colonus* 196 167.4
Oedipus Tyrannus* 172 166.5
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 1 58.5
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 4 45.5
Hymn 4 to Hermes 4 42.3
Hymn 5 to Aphrodite* 1 20.2
Hymn 2 to Demeter* 25 67.1
unknown
unknown 41 185.9
unknown 48 183.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 405 85.4
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 88 66.4
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 238 74.5
De Cherubim 52 69.1
De Sacrificiis Abelis Et Caini 54 57.5
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 102 90.7
De Posteritate Caini 73 67.5
De Gigantibus 30 92.2
Quod Deus Sit Immutabilis 92 102.2
De Agricultura 63 70.8
De Plantatione 63 70.5
De Ebrietate 76 66.9
De Sobrietate 24 69.6
De Confusione Linguarum 79 79.5
De Migratione Abrahami 78 63.5
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 108 69.5
De Congressu Eruditionis Gratia 70 80.1
De Fuga Et Inventione 86 80.2
De Mutatione Nominum 120 93.3
De Somniis (Lib. I-Ii) 249 98.6
De Abrahamo 101 75.9
De Josepho 103 81.3
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 206 66.3
De Decalogo 76 90.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 432 76.4
De Virtutibus 96 79.7
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 52 58.1
Quod Omnis Probus Liber Sit 78 103.9
De Vita Contemplativa 33 72.8
De Aeternitate Mundi 100 110.6
In Flaccum 99 112.2
Legatio Ad Gaium 194 112.0
Aristophanes
Lysistrata 157 178.2
Ecclesiazusae 164 194.5
Birds* 253 214.6
Clouds* 224 211.0
Frogs* 181 180.4
Hesiod
Sheild of Heracles 4 53.1
Theogony* 20 25.8
Works and Days* 6 44.1
Antiphon
On the murder of Herodes 53 77.2
New Testament
Gospel according to Matthew 79 40.4
Mark 17 167.2
Mark 75 62.4
Gospel of Luke 154 73.9
Acts 154 79.3
Epistle to the Romans 44 57.8
1 Corinthians 84 115.8
Second Corinthians 35 73.0
Epistle to the Galatians 13 53.9
Ephesians 13 50.2
Letter to the Philippians 12 68.5
Letter to the Colossians 7 41.5
First Letter to the Thessalonians 7 44.2
Second Letter to the Thessalonians 6 65.4
First Timothy 20 117.9
Second Timothy 4 30.3
Epistle of Paul to Titus 2 29.0
Epistle to Philemon 1 28.0
Letter to the Hebrews 27 51.8
James 17 92.5
First Epistle of Peter 8 45.2
Second Epistle of Peter 4 34.4
First John 9 38.8
Second Epistle of John 1 39.8
Third Letter of John 1 42.9
Letter of Jude 1 20.9
Revelation 24 22.9
Gospel according to John* 109 64.6
Xenophon
Hellenica 475 67.1
Memorabilia 577 148.4
Economics 287 147.3
Symposium 149 143.7
Apology 27 122.2
Cyropaedia 985 115.0
Hiero 79 123.3
Constitution of the Lacedaimonians 61 115.1
Ways and Means 44 106.9
On the Cavalry Commander 53 85.5
On the Art of Horsemanship 71 94.5
On Hunting 27 27.9
Agesilaus* 68 86.1
Anabasis* 551 89.9
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 68 134.7
Adhortatio ad artes addiscendas 72 142.8
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 27 191.2
De sectis ad eos qui introducuntur 105 167.4
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 147 121.9
Ars Medica 127 78.9
De elementis ex Hippocrate 146 105.3
De temperamentis 277 100.0
De naturalibus facultatibus 478 144.4
De anatomicis administrationibus 642 82.1
De ossibus ad tirones 63 90.6
De venarum arteriarumque dissectione 59 78.4
De nervorum dissectione 40 111.3
De instrumento odoratus 49 118.5
De uteri dissectione 25 76.1
De usu partium corporis humani I-XI 2,000 102.9
De motu musculorum 159 107.6
De victu attenuante 65 102.8
De victu attenuante 65 103.0
De utilitate respirationis 57 94.0
De semine 188 89.6
De foetuum formatione 87 111.2
An in arteriis sanguis contineatur 57 120.4
De optima corporis nostri constitutione 15 83.8
De bono habitu 11 131.0
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 85 98.7
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 113 134.7
De atra bile 74 116.5
De usu pulsuum 48 106.8
De placitis Hippocratis et Platonis 1,203 124.5
De parvae pilae exercitio 16 93.3
De parvae pilae exercitio 16 91.9
De venereis 4 107.2
De venereis 2 50.6
De sanitate tuenda 811 121.2
De rebus boni malique suci 82 82.9
De ptisana 22 99.5
De dignotione ex insomniis 8 159.7
De morborum differentiis 109 161.0
De causis morborum 79 131.4
De symptomatum differentiis 109 163.9
De symptomatum causis 365 125.4
De differentiis febrium 257 124.1
De morborum temporibus 71 132.0
De totius morbi temporibus 49 134.8
De typis 6 39.7
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 79 142.3
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 87 94.8
De comate secundum Hippocratem 42 127.4
De marcore 70 120.3
De tumoribus praeter naturam 44 105.8
De inaequali intemperie 26 83.0
De difficultate respirationis 373 116.3
De locis affectis 1,022 147.7
De pulsibus ad tirones 56 95.4
De differentiis pulsuum 664 152.9
De dignoscendis pulsibus 437 138.4
De causis pulsuum 292 91.7
De praesagitione ex pulsibus 355 98.5
Synopsis librorum suorum de pulsibus 128 82.5
De crisibus 414 120.6
De diebus decretoriis 407 149.3
De methodo medendi 1,934 123.0
Ad Glauconem de methodo medendi 226 100.3
De venae sectione adversus Erasistratum 92 153.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 112 122.5
De curandi ratione per venae sectionem 112 111.1
De purgantium medicamentorum facultate 62 206.3
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 20 99.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 11 79.5
Pro puero epileptico consilium 39 119.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1,574 120.6
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 828 65.0
De compositione medicamentorum per genera 749 79.1
De antidotis 195 80.3
De theriaca ad Pisonem 164 129.1
Institutio logica 121 136.0
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 48 181.0
De praenotione ad Epigenem 147 132.8
De substantia facultatum naturalium fragmentum 28 200.4
In Hippocratis De natura hominis 348 140.4
In Hippocratis De victu acutorum 606 89.1
In Hippocratis Epidemiarum I 1,722 109.0
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 964 99.4
Adversus Lycum 96 125.1
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 102 135.4
In Hippocratis De articulis 607 97.0
In Hippocratis De fracturis 386 91.4
In Hippocratis De officina medici 345 82.6
De musculorum dissectione ad tirones 77 52.5
De consuetudinibus 56 138.7
De experientia medica 26 250.2
De causis respirationis 3 44.1
De optima doctrina 32 171.6
De temperamentis 279 99.2
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 99 154.3
De plenitudine 153 136.5
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 1 15.0
In Hippocratis Prognosticum 450 103.4
Plato
Phaedo 410 174.4
Cratylus 344 172.9
Theaetetus 512 208.7
Sophist 420 238.9
Statesman 289 156.2
Parmenides 273 162.4
Philebus 364 186.8
Phaedrus 275 151.6
Alcibiades 1 208 182.2
Alcibiades 2 86 188.8
Hipparchus 39 159.3
Lovers 54 208.1
Theages 97 255.7
Charmides 172 191.2
Laches 167 200.4
Lysis 140 187.0
Definitiones 13 71.4
Apology* 153 176.5
Crito* 65 141.1
Euthyphro* 113 201.6
Republic* 1,446 150.9
Symposium* 232 123.5
Lucian of Samosata
Cataplus 62 154.8
Juppiter confutatus 53 229.0
Juppiter tragoedus 82 124.2
Gallus 89 157.2
Prometheus 44 183.3
Prometheus 44 180.5
Icaromenippus 71 135.2
Timon 65 108.2
Charon sive contemplantes 70 160.8
Vitarum auctio 70 192.7
Revivescentes sive piscator 116 175.9
Bis accusatus sive tribunalia 50 84.4
De sacrificiis 14 76.8
De sacrificiis 14 76.6
Adversus indoctum et libros multos ementem 67 172.5
Somnium sive vita Luciani 26 142.9
De parasito sive artem esse parasiticam 115 171.2
Philopseudes sive incredulus 92 147.9
Dearum judicium 27 128.6
De mercede conductis potentium familiaribus 117 163.2
De morte Peregrini 68 157.0
Fugitivi 42 130.1
Toxaris vel amicitia 95 98.9
De saltatione 57 81.0
Lexiphanes 36 137.5
Eunuchus 26 193.2
De astrologia 6 31.1
Pseudologista 69 173.2
Deorum concilium 23 123.4
Tyrannicida 54 184.4
Abdicatus 63 129.6
Dialogi Marini 60 144.0
Arrian
Anabasis 521 65.2
Indica 90 66.2
Cynegeticus 47 76.8
Periplus Ponti Euxini 20 46.9
Tactica 50 54.9
Acies Contra Alanos 3 24.6
Apollonius, Dyscolus
De constructione 271 62.0
Aeschylus
Suppliant Maidens 53 111.5
Suppliant Maidens 60 110.7
Persians 54 95.3
Prometheus Bound 84 145.3
Prometheus Bound 82 134.2
Seven Against Thebes 54 108.3
Agamemnon 99 124.3
Agamemnon 105 119.9
Libation Bearers 63 119.6
Eumenides* 53 103.7
Persians* 51 100.4
Aristotle
Analytica priora 1,106 177.1
Analytica priora 1,127 176.8
De anima 360 167.2
De anima 375 168.7
Res Publica Atheniensium 98 63.2
Res Publica Atheniensium 9 90.3
Categoriae 271 252.0
De divinatione per somnum 16 133.4
Historia animalium 511 56.0
De insomniis 38 154.4
De interpretatione 81 123.9
De iuventute et senectute, De vita et morte 12 62.2
De longitudine et brevitate vitae 13 72.0
Magna Moralia 349 140.6
De memoria et reminiscentia 39 148.6
Meteorologica 237 70.0
De partibus animalium 358 94.3
Physica 889 149.9
Ars Poetica 104 96.8
De respiratione 39 64.2
De sophisticis elenchis 236 161.7
De sensu et sensibilibus 122 152.5
De somno et vigilia 52 173.2
Topica 689 150.6
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 40 155.0
Physica (textus alter) 38 158.3
Ars Poetica* 104 96.8
Aristoxenus
Harmonics 164 112.6
Agathemerus
Geographiae informatio 4 22.4
Theophrastus
Characters 104 150.1
Aesop
Fabulae 570 133.1
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 150 57.5
Problemata arithmetica 8 57.4
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 254 14.3
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 137 37.4
Pausanias
Description of Greece 542 24.1
Old Testament
Genesis 68 21.2
Exodus 70 28.9
Leviticus 23 12.1
Numbers 51 21.0
Deuteronomium 32 14.1
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 14 10.1
Judices (Cod. Alexandrinus) 49 31.7
Ruth 5 24.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 83 42.3
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 51 29.8
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 24 12.1
unknown 91 46.1
Isaias 145 36.9
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 20 10.9
pseudo-Galen
De fasciis 45 58.2
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 67 62.0
Introductio seu medicus 70 38.5
De remediis parabilibus 73 23.7
De theriaca ad Pamphilianum 29 145.7
De optima secta ad Thrasybulum 238 132.9
Lysias
Funeral Oration 14 32.7
Against Simon: Defense 20 86.5
On A Wound By Premeditation 7 67.6
For Callias 3 117.6
Against Andocides 22 78.5
On the Olive Stump 13 60.3
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 12 104.6
For The Soldier 10 104.2
Against Theomnestus 1 21 129.2
Against Theomnestus 2 16 269.4
Against Eratosthenes 21 40.3
Against Eratosthenes 21 40.3
Against Alcibiades 1 24 92.1
Against Alcibiades 2 5 77.4
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 9 74.1
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 3 47.4
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 4 27.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 28 84.5
For Polystratus 25 121.6
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 7 50.0
Against The Corn-Dealers 11 90.5
Against Pancleon 10 119.6
Against Pancleon 10 119.6
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 14 88.8
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 15 71.9
On the Scrutiny of Evandros 8 53.6
Against Epicrates and his Fellow-envoys 4 49.3
Against Ergocles 1 10.3
Against Philocrates 3 42.8
Against Nicomachus 16 79.1
Against Philon, On his Scrutiny 45 228.1
Against Diogeiton 4 22.4
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 4 67.2
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 50 96.0
Olympic Oration 2 46.1
On the Murder of Eratosthenes* 18 70.0
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 8 42.3
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 24.8
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 70.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 854 161.5
Adversus Mathematicos 1,720 154.9
Apollodorus
Library 87 31.3
Epitome 31 38.1
Appianus of Alexandria
Kings 3 38.0
Italy 5 43.9
Samnite History 21 58.7
Gallic History 12 57.2
Sicily and the Other Islands 3 30.7
Wars in Spain 110 66.7
Hannibalic War 57 56.6
Punic Wars 166 62.5
Numidian Affairs 3 82.4
Macedonian Affairs 25 65.5
Illyrian Wars 18 36.3
Syrian Wars 69 48.1
Civil Wars 649 53.2
Mithridatic Wars 161 64.5
Artemidorus
Onirocriticon 997 152.9
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 294 82.4
Clement of Alexandria
Protrepticus 199 86.3
Paedagogus 334 58.8
Stromata Books 7-8 292 101.1
Eclogae propheticae 22 43.6
Quis dives salvetur 103 109.5
Excerpta ex Theodoto 22 28.9
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 114 39.8
Vita Hippocratis 1 20.2
Antisthenes
Ajax 5 94.9
Odysseus 18 193.5
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 42 167.9
Encomium of Helen* 7 50.1
Alcidamas
Peri Sophiston 19 86.2
Odysseus 30 76.4
Dio Chrysostom
Orationes 2,616 140.4
Babrius
Fabulae Aesopeae 178 153.8
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 916 124.6
Polyaenus Macedo
Strategemata 159 25.7
Excerpta Polyaeni 128 78.8
Hippocrates
De prisca medicina 74 130.0
De aere, aquis, locis 27 35.1
Prognosticon 38 70.3
De diaeta in morbis acutis 69 107.0
De diaeta acutorum (spurium) 23 41.0
Epidemiarum 197 47.3
De capitis vulneribus 37 71.3
De fracturis 135 114.7
De articulis 221 98.5
Vectiarius 22 42.2
Aphorismi 38 51.0
Lex 1 28.9
De humoribus 20 87.2
Prorrheticon I 96 97.7
Coa praesagia 59 50.8
De arte 38 138.4
De natura hominis 44 111.1
De salubri diaeta 2 13.8
De flatibus 30 104.1
De liquidorum usu 3 20.8
De morbis I 213 60.6
De genitura 16 80.2
De natura pueri 24 32.4
De affectionibus 44 58.6
De locis in homine 59 70.6
De morbo sacro 38 77.5
De fistulis 5 31.1
De diaeta 131 66.2
De affectionibus interioribus 43 26.8
De natura muliebri 27 23.5
De octimestri partu 2 25.5
De muliebribus 165 34.5
De virginum morbis 4 89.5
De superfoetatione 23 69.8
De exsectione foetus 1 21.3
De dentitione 2 58.8
De glandulis 8 44.9
De carnibus 30 87.3
De corde 8 79.5
De alimento 6 44.1
De visu 5 64.7
De natura ossium 6 18.7
De medico 8 51.2
De habitu decenti 14 96.9
De crisibus 4 19.9
De diebus criticis 10 77.8
Epistulae, Decretum, Orationes 83 72.4
De officina medici 6 26.3
De ulceribus 26 73.6
Praeceptiones 19 141.2
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 208 105.8
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Iatrica 112 64.2
Anonymus Londinensis Fragmenta 1 47.8
Justin Martyr
Apology 106 72.7
Apologia secunda 21 63.8
Apologia secunda 21 63.8
Dialogue with Trypho 257 48.2
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 30 112.9
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 939 124.5
unknown
unknown 159 25.6
unknown 128 78.8
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 145 87.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 6,068 169.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2,444 150.4
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 3,446 180.2
In Librum De Sensu Commentarium 792 149.1
Problems and Solutions 59 154.5
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1,088 144.0
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 876 101.0
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 8 49.2
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 90 78.1
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 90 78.1
De Resurrectione 112 124.6
De Resurrectione 114 125.9
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 64 63.2
De Sphaera Quae Movetur 26 63.0
Barnabae epistula
Barnabae epistula 54 78.1
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 11 52.0
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 32 115.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 55 55.8
Epistula II ad Corinthios 25 80.3
Anonymus
Didache XII Apostolorum 13 58.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 386 98.1
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 2 58.7
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 228 81.4
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 16 87.0
Ad Magnesios (epist. 2) 6 55.5
Ad Trallianos (epist. 3) 8 81.4
Ad Romanos (epist. 4) 5 48.1
Ad Philadelphios (epist. 5) 9 86.8
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 8 68.3
Ad Polycarpum (epist. 7) 4 51.3
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 99 46.3
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 15 23.7
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 9 33.2
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 20 56.2
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 9 42.3
Oracula Sibyllina
Oracula 85 32.1
Fragmenta 5 80.6
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 204 87.8
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 31 43.6
The Testament of Abraham Recension B 22 66.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 226 59.5
Theophilus
Ad Autolycum 158 72.9
Ad Autolycum 123 56.9
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 142 119.7
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 2 67.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 88 87.1
Euclid
Elements 360 21.8
Data 29 14.7
Plotinus
Enneades 3,337 147.8
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 537 180.5
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1,181 136.6
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 598 104.8
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 204 134.8
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 1,048 139.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2,380 102.4
Historia Ecclesiastica 792 80.5
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 70 90.3
Demonstratio Evangelica 1,099 68.7
De Ecclesiastica Theologia 105 65.3
De Theophania (Fragmenta) 33 40.2
Onomasticon 28 22.2
Vita Constantini 268 70.3
Oration of Constantine 126 110.9
De Laudibus Constantini 130 67.2
Historia Ecclesiastica 820 82.7
Epiphanius
Ancoratus 233 58.1
Panarion (Adversus Haereses) 1,325 69.3
Anacephalaeosis [Sp.] 39 130.3
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 169 109.2
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 34 162.8
De Theologia (Orat. 28) 154 208.0
De Filio (Orat. 29) 87 175.9
De Filio (Orat. 30) 70 138.9
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 128 205.5
Carmina moralia 1 70.9
Iamblichus
Protrepticus 316 115.0
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 697 211.1
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 331 67.6
Zetemata codicis Vaticani 45 44.2
Isagoge Sive Quinque Voces 66 110.4
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 352 142.6
Marcellus
Fragmenta 106 91.8
Origen
Contra Celsum 1,962 117.7
Commentarii In Evangelium Joannis 1,369 84.8
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 161 69.4
Exhortatio ad martyrium 112 89.6
De oratione 321 112.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 238 93.0
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 59 71.9
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 57 53.9
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 4 236.7
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 71 189.8
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 14 66.4
Homiliae In Lucam 132 77.4
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 97 70.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 372 118.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 193 85.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1,020 111.5
Epistula ad Africanum 34 72.0
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 11 145.9
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 29 63.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 607 54.0
Eunapius
Vitae Sophistarum 12 151.9
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 185 59.7
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 592 83.0
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 572 82.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1,128 90.7
Oratio 1 257 113.2
Oratio 3 35 178.2
Oratio 4 43 180.2
Oratio 5 28 99.6
Oratio 6 12 113.5
Oratio 7 5 95.6
Oratio 8 10 135.9
Oratio 9 9 98.7
Oratio 10 32 144.3
Oratio 11 121 77.6
Oratio 26 39 136.9
Oratio 27 46 124.3
Oratio 28 30 136.3
Oratio 29 53 172.8
Oratio 30 75 143.9
Oratio 31 46 121.0
Oratio 32 42 166.1
Oratio 33 52 130.6
Oratio 34 44 173.2
Oratio 35 45 170.5
Oratio 36 31 214.5
Oratio 38 25 123.2
Oratio 39 23 114.1
Oratio 40 27 108.0
Oratio 41 38 211.2
Oratio 42 84 174.9
Oratio 43 31 145.5
Oratio 44 1 23.9
Oratio 45 61 188.6
Oratio 46 59 148.3
Oratio 47 37 107.1
Oratio 48 75 208.0
Oratio 49 47 153.9
Oratio 50 45 151.0
Oratio 51 31 108.0
Oratio 52 71 152.7
Oratio 53 48 177.1
Oratio 54 85 140.2
Oratio 55 50 169.5
Oratio 56 25 110.8
Oratio 57 65 153.0
Oratio 59 118 88.0
Oratio 60 17 206.3
Oratio 61 13 81.9
Oratio 62 74 136.0
Oratio 63 55 158.6
Oratio 64 124 115.5
Declamatio 1 206 135.4
Declamatio 2 44 147.2
Declamatio 3 22 87.7
Declamatio 4 99 136.4
Declamatio 5 81 102.6
Declamatio 6 86 153.0
Declamatio 7 28 142.8
Declamatio 8 31 121.3
Declamatio 9 47 117.1
Declamatio 10 52 137.4
Declamatio 11 48 169.0
Declamatio 12 83 197.7
Declamatio 13 65 115.5
Declamatio 14 43 138.1
Declamatio 16 84 123.5
Declamatio 17 70 106.0
Declamatio 18 38 146.9
Declamatio 19 46 127.3
Declamatio 20 36 130.8
Declamatio 21 36 115.6
Declamatio 22 56 168.5
Declamatio 23 173 210.3
Declamatio 24 30 123.2
Declamatio 25 43 116.5
Declamatio 26 73 193.6
Declamatio 27 35 171.7
Declamatio 28 19 110.9
Declamatio 29 37 156.6
Declamatio 30 89 169.6
Declamatio 31 65 151.7
Declamatio 32 54 123.3
Declamatio 33 54 134.2
Declamatio 34 190 156.6
Declamatio 35 52 175.7
Declamatio 37 23 76.1
Declamatio 38 55 144.7
Declamatio 39 59 172.0
Declamatio 40 103 145.2
Declamatio 41 68 169.0
Declamatio 42 59 126.5
Declamatio 44 121 206.2
Declamatio 46 61 177.1
Declamatio 47 69 155.5
Declamatio 48 46 86.6
Declamatio 49 105 157.2
Declamatio 50 76 201.8
Declamatio 51 17 157.4
Characteres Epistolici [Sp.] 71 303.0
Oratio 2 55 139.9
Oratio 37 27 150.0
Oratio 58 32 101.4
Declamatio 15 76 141.0
Declamatio 36 47 121.8
Declamatio 43 102 166.2
Declamatio 45 36 148.2
unknown
unknown 7 50.1
unknown 42 167.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 419 38.2
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 32 17.3
Anna Comnena
Alexias 1,247 89.2
Alexias 1,297 91.9
Alexias 1,298 91.9
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 349 67.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 291 57.7
unknown 17 138.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 140 49.1
De Libero Arbitrio 124 161.8
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 13 67.6
Fragmenta In Job (In Catenis) 18 111.7
Fragmenta Incerta [Sp.] 1 73.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 3 24.3
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 326 135.8
Narrationes de Syntipa 180 152.9
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2,627 76.9
Annals of Rome 491 52.8
Argumenta 83 35.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 80 72.3
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2,528 91.7
In Aristotelis Categorias Commentarium 2,545 145.9
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5,466 121.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1,290 91.5
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,103 161.0
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 2,186 130.4
unknown 2,098 145.4
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 2,096 145.9
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 481 89.0
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1,344 120.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2,675 108.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4,165 131.6
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 996 101.9
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 519 147.9
In Aristotelis Categorias Commentarius 519 175.8
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1,170 119.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 436 125.5
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 807 104.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2,100 112.1
Olympiodorus
Prolegomena 875 140.4
In Aristotelis Meteora Commentaria 837 73.9
Elias
In Porphyrii Isagogen 374 105.0
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 839 142.4
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 988 126.8
Agathias Scholasticus
Historiae 581 99.8
Epigrammata 66 111.4
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 581 159.9
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 897 125.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3,104 122.4
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1,246 119.3