83296. τινάσσω

to shake
logeion_003
 countfreq. per 10K
core390.3
corpus690.0

Editions by Text Group (30)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Euripides
Heracles 1 1.1
Bacchae* 2 2.4
Heracles* 1 1.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Philo Judaeus
In Flaccum 1 1.1
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Old Testament
Isaias 2 0.5
Appianus of Alexandria
Civil Wars 2 0.2
Hippocrates
De flatibus 1 3.5
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 4 0.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Libanius
Oratio 64 1 0.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Apollonius Rhodius
Argonautica* 16 3.8
Aristophanes
Frogs* 2 2.0
Hesiod
Theogony* 1 1.3
Homer
Iliad* 9 0.7
Odyssey* 6 0.6
Pindar
Olympian* 1 1.6
Nemean* 1 1.9

Passages (1 of 65)

remove

pseudo-Aristotle, De mundo

urn:cts:greekLit:stoa0033a.tlg028.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
6 word list | read 1