83195. τίη

why? wherefore?
logeion_003
 countfreq. per 10K
core1,89114.0
corpus56,80626.5

Editions by Text Group (814)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 6 9.4
De spiritu 12 33.6
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 7 3.0
Hegemonius
Acta Archelai 9 37.7
Euripides
Heracles 25 28.7
Bacchae* 17 20.4
Heracles* 25 28.7
Plutarch
Theseus 14 18.1
unknown 16 17.6
unknown 4 33.9
unknown 16 16.5
unknown 14 18.4
Comparison of Lycurgus and Numa 6 36.8
Solon 15 16.7
Publicola 11 18.7
Comparison of Solon and Publicola 1 10.2
unknown 9 10.9
unknown 10 9.0
Fabius Maximus 14 17.9
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 1 13.3
Alcibiades 14 13.3
unknown 20 20.8
unknown 10 10.7
unknown 11 11.0
unknown 2 40.2
unknown 15 15.5
unknown 28 13.8
Pericles* 7 6.7
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 505 20.5
Deipnosophistae 512 20.5
Isocrates
Against Euthynus 4 33.7
Against Callimachus 14 37.0
On the team of horses 10 32.5
Trapeziticus 1 2.8
Aegineticus 5 16.2
To Demonicus 2 6.5
Against the Sophists 2 14.2
Busiris 5 17.0
Plataicus 7 20.5
To Nicocles 8 24.8
Nicocles or the Cyprians 7 17.4
Evagoras 14 28.8
Archidamus 14 21.4
On the Peace 13 15.4
Areopagiticus 11 22.7
Antidosis 35 18.6
To Philip 16 17.0
Panathenaicus 37 21.9
Ad Dionysium 1 17.9
Ad filios Jasonis 1 10.9
Ad Archidamum 3 26.0
Ad reges Mytilenaeos 1 14.4
Ad Timotheum 3 36.2
Ad Philippum 4 30.3
Ad Antipatrum 1 11.7
Ad Philippum 1 22.5
Helen* 8 20.3
Panegyricus* 23 20.1
Sophocles
Trachiniae 12 15.0
Electra 18 18.5
Philoctetes 14 14.2
Tracking Satyrs 9 38.3
Ajax* 16 18.4
Antigone* 13 16.1
Oedipus at Colonus* 17 14.5
Oedipus Tyrannus* 28 27.1
Homeric Hymns
Hymn 4 to Hermes 2 21.1
Hymn 2 to Demeter* 2 5.4
unknown
unknown 3 13.6
unknown 10 38.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 88 18.6
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 44 33.2
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 69 21.6
De Cherubim 26 34.6
De Sacrificiis Abelis Et Caini 20 21.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 42 37.4
De Posteritate Caini 38 35.1
De Gigantibus 3 9.2
Quod Deus Sit Immutabilis 18 20.0
De Agricultura 24 27.0
De Plantatione 27 30.2
De Ebrietate 31 27.3
De Sobrietate 5 14.5
De Confusione Linguarum 32 32.2
De Migratione Abrahami 42 34.2
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 13 8.4
De Congressu Eruditionis Gratia 15 17.2
De Fuga Et Inventione 24 22.4
De Mutatione Nominum 39 30.3
De Somniis (Lib. I-Ii) 84 33.3
De Abrahamo 49 36.8
De Josepho 24 19.0
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 62 20.0
De Decalogo 24 28.5
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 143 25.3
De Virtutibus 26 21.6
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 25 28.0
Quod Omnis Probus Liber Sit 48 63.9
De Vita Contemplativa 10 22.1
De Aeternitate Mundi 36 39.8
In Flaccum 16 18.1
Legatio Ad Gaium 56 32.3
Aristophanes
Lysistrata 16 18.2
Ecclesiazusae 8 9.5
Birds* 15 12.7
Clouds* 10 9.4
Frogs* 21 20.9
Antiphon
On the murder of Herodes 17 24.8
New Testament
Gospel according to Matthew 38 19.5
Mark 4 39.3
Mark 20 16.6
Gospel of Luke 20 9.6
Acts 15 7.7
Epistle to the Romans 18 23.6
1 Corinthians 28 38.6
Second Corinthians 6 12.5
Epistle to the Galatians 3 12.4
Ephesians 3 11.6
Letter to the Colossians 3 17.8
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
First Timothy 1 5.9
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Letter to the Hebrews 3 5.8
James 4 21.8
First Epistle of Peter 2 11.3
First John 1 4.3
Revelation 2 1.9
Gospel according to John* 2 1.2
Xenophon
Hellenica 88 12.4
Memorabilia 188 48.4
Economics 63 32.3
Symposium 32 30.9
Apology 9 40.7
Cyropaedia 213 24.9
Hiero 20 31.2
Constitution of the Lacedaimonians 14 26.4
Ways and Means 20 48.6
On the Cavalry Commander 15 24.2
On the Art of Horsemanship 19 25.3
On Hunting 20 20.6
Agesilaus* 23 29.1
Anabasis* 86 14.0
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 16 31.7
Adhortatio ad artes addiscendas 20 39.7
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 13 92.1
De sectis ad eos qui introducuntur 32 51.0
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 28 23.2
Ars Medica 74 46.0
De elementis ex Hippocrate 46 33.2
De temperamentis 153 55.2
De naturalibus facultatibus 73 22.1
De anatomicis administrationibus 99 12.7
De ossibus ad tirones 11 15.8
De venarum arteriarumque dissectione 6 8.0
De instrumento odoratus 5 12.1
De uteri dissectione 6 18.3
De usu partium corporis humani I-XI 372 19.1
De motu musculorum 51 34.5
De victu attenuante 28 44.3
De victu attenuante 28 44.4
De utilitate respirationis 23 37.9
De semine 45 21.5
De foetuum formatione 22 28.1
An in arteriis sanguis contineatur 17 35.9
De optima corporis nostri constitutione 11 61.5
De bono habitu 2 23.8
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 29 33.7
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 26 31.0
De atra bile 8 12.6
De usu pulsuum 11 24.5
De placitis Hippocratis et Platonis 231 23.9
De parvae pilae exercitio 12 70.0
De parvae pilae exercitio 13 74.7
De venereis 1 25.3
De sanitate tuenda 293 43.8
De rebus boni malique suci 29 29.3
De ptisana 11 49.8
De dignotione ex insomniis 2 39.9
De morborum differentiis 40 59.1
De causis morborum 41 68.2
De symptomatum differentiis 49 73.7
De symptomatum causis 137 47.1
De differentiis febrium 80 38.6
De morborum temporibus 6 11.2
De totius morbi temporibus 15 41.3
De typis 1 6.6
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 12 21.6
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 37 40.3
De comate secundum Hippocratem 13 39.4
De marcore 10 17.2
De tumoribus praeter naturam 10 24.1
De inaequali intemperie 15 47.9
De difficultate respirationis 75 23.4
De locis affectis 186 26.9
De pulsibus ad tirones 28 47.7
De differentiis pulsuum 156 35.9
De dignoscendis pulsibus 152 48.2
De causis pulsuum 125 39.2
De praesagitione ex pulsibus 114 31.6
Synopsis librorum suorum de pulsibus 74 47.7
De crisibus 161 46.9
De diebus decretoriis 103 37.8
De methodo medendi 674 42.9
Ad Glauconem de methodo medendi 121 53.7
De venae sectione adversus Erasistratum 40 66.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 33 36.1
De curandi ratione per venae sectionem 52 51.6
De purgantium medicamentorum facultate 8 26.6
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 7 35.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 5 36.2
Pro puero epileptico consilium 6 18.3
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 502 38.5
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 994 78.0
De compositione medicamentorum per genera 320 33.8
De antidotis 62 25.5
De theriaca ad Pisonem 9 7.1
Institutio logica 55 61.8
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 20 75.4
De praenotione ad Epigenem 16 14.5
De substantia facultatum naturalium fragmentum 5 35.8
In Hippocratis De natura hominis 55 22.2
In Hippocratis De victu acutorum 264 38.8
In Hippocratis Epidemiarum I 537 34.0
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 373 38.5
Adversus Lycum 38 49.5
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 35 46.5
In Hippocratis De articulis 140 22.4
In Hippocratis De fracturis 119 28.2
In Hippocratis De officina medici 183 43.8
De musculorum dissectione ad tirones 6 4.1
De consuetudinibus 28 69.4
De experientia medica 5 48.1
De optima doctrina 11 59.0
De temperamentis 125 44.4
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 26 40.5
De plenitudine 49 43.7
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 6 89.8
In Hippocratis Prognosticum 189 43.4
Plato
Phaedo 125 53.2
Cratylus 85 42.7
Theaetetus 135 55.0
Sophist 63 35.8
Statesman 44 23.8
Parmenides 84 50.0
Philebus 57 29.2
Phaedrus 55 30.3
Alcibiades 1 43 37.7
Alcibiades 2 30 65.9
Hipparchus 12 49.0
Lovers 17 65.5
Theages 8 21.1
Charmides 34 37.8
Laches 41 49.2
Lysis 34 45.4
Definitiones 3 16.5
Apology* 34 39.2
Crito* 28 60.8
Euthyphro* 29 51.7
Republic* 416 43.4
Symposium* 49 26.1
Lucian of Samosata
Cataplus 14 34.9
Juppiter confutatus 8 34.6
Juppiter tragoedus 30 45.5
Gallus 25 44.1
Prometheus 12 50.0
Prometheus 11 45.1
Icaromenippus 10 19.0
Timon 25 41.6
Charon sive contemplantes 14 32.2
Vitarum auctio 11 30.3
Revivescentes sive piscator 33 50.0
Bis accusatus sive tribunalia 7 11.8
De sacrificiis 5 27.4
De sacrificiis 6 32.8
Adversus indoctum et libros multos ementem 17 43.8
Somnium sive vita Luciani 2 11.0
De parasito sive artem esse parasiticam 21 31.3
Philopseudes sive incredulus 11 17.7
Dearum judicium 4 19.0
De mercede conductis potentium familiaribus 29 40.5
De morte Peregrini 6 13.9
Fugitivi 20 61.9
Toxaris vel amicitia 24 25.0
De saltatione 13 18.5
Lexiphanes 5 19.1
De astrologia 5 25.9
Pseudologista 11 27.6
Deorum concilium 9 48.3
Tyrannicida 2 6.8
Abdicatus 9 18.5
Dialogi Marini 9 21.6
Arrian
Anabasis 99 12.4
Indica 12 8.8
Cynegeticus 18 29.4
Periplus Ponti Euxini 3 7.0
Tactica 34 37.3
Acies Contra Alanos 2 16.4
Apollonius, Dyscolus
De constructione 186 42.6
Aeschylus
Suppliant Maidens 3 6.3
Suppliant Maidens 4 7.4
Persians 1 1.8
Prometheus Bound 5 8.7
Prometheus Bound 5 8.2
Seven Against Thebes 6 12.0
Agamemnon 9 11.3
Agamemnon 9 10.3
Libation Bearers 10 19.0
Eumenides* 2 3.9
Persians* 1 2.0
Aristotle
Analytica priora 360 57.6
Analytica priora 381 59.8
De anima 112 52.0
De anima 122 54.9
Res Publica Atheniensium 40 25.8
Res Publica Atheniensium 2 20.1
Categoriae 63 58.6
De divinatione per somnum 12 100.1
Historia animalium 196 21.5
De insomniis 3 12.2
De interpretatione 48 73.4
De iuventute et senectute, De vita et morte 6 31.1
De longitudine et brevitate vitae 11 60.9
Magna Moralia 85 34.2
De memoria et reminiscentia 18 68.6
Meteorologica 147 43.4
De partibus animalium 75 19.8
Physica 445 75.0
Ars Poetica 102 94.9
De respiratione 13 21.4
De sophisticis elenchis 83 56.9
De sensu et sensibilibus 33 41.2
De somno et vigilia 9 30.0
Topica 312 68.2
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 10 38.7
Physica (textus alter) 30 124.9
Ars Poetica* 102 94.9
Aristoxenus
Harmonics 63 43.3
Theophrastus
Characters 16 23.1
Aesop
Fabulae 35 8.2
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 180 68.9
Problemata arithmetica 6 43.0
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 371 20.9
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 219 59.8
Pausanias
Description of Greece 239 10.6
Old Testament
Genesis 16 5.0
Exodus 28 11.5
Leviticus 93 48.7
Numbers 40 16.5
Deuteronomium 21 9.3
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 7 5.1
Judices (Cod. Alexandrinus) 15 9.7
Ruth 1 4.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 17 8.7
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 5 2.9
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 7 3.5
unknown 25 12.7
Isaias 46 11.7
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 27 14.7
pseudo-Galen
De fasciis 24 31.0
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 35 32.4
Introductio seu medicus 71 39.1
De remediis parabilibus 355 115.1
De theriaca ad Pamphilianum 11 55.2
De optima secta ad Thrasybulum 45 25.1
Lysias
Funeral Oration 14 32.7
Against Simon: Defense 7 30.3
On A Wound By Premeditation 8 77.2
For Callias 1 39.2
Against Andocides 13 46.4
On the Olive Stump 5 23.2
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 4 34.9
For The Soldier 2 20.8
Against Theomnestus 1 3 18.5
Against Theomnestus 2 2 33.7
Against Eratosthenes 11 21.1
Against Eratosthenes 11 21.1
Against Alcibiades 1 10 38.4
Against Alcibiades 2 2 31.0
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 2 16.5
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 1 15.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 11 33.2
For Polystratus 5 24.3
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 5 35.7
Against The Corn-Dealers 1 8.2
Against Pancleon 2 23.9
Against Pancleon 2 23.9
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 4 19.2
On the Scrutiny of Evandros 7 46.9
Against Epicrates and his Fellow-envoys 3 37.0
Against Ergocles 3 31.0
Against Philocrates 3 42.8
Against Philon, On his Scrutiny 7 35.5
Against Diogeiton 2 11.2
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 10 19.2
On the Murder of Eratosthenes* 5 19.4
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 7 37.0
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 2 49.5
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 204 38.6
Adversus Mathematicos 405 36.5
Apollodorus
Library 10 3.6
Epitome 2 2.5
Appianus of Alexandria
Italy 1 8.8
Samnite History 4 11.2
Gallic History 1 4.8
Sicily and the Other Islands 2 20.4
Wars in Spain 7 4.2
Hannibalic War 11 10.9
Punic Wars 38 14.3
Numidian Affairs 1 27.5
Macedonian Affairs 3 7.9
Illyrian Wars 2 4.0
Syrian Wars 7 4.9
Civil Wars 223 18.3
Mithridatic Wars 34 13.6
Artemidorus
Onirocriticon 266 40.8
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 26 7.3
Clement of Alexandria
Protrepticus 55 23.8
Paedagogus 94 16.6
Stromata Books 7-8 63 21.8
Eclogae propheticae 3 6.0
Quis dives salvetur 33 35.1
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 336 117.3
De Fasciis 5 26.0
Antisthenes
Ajax 3 56.9
Odysseus 3 32.3
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 9 36.0
Encomium of Helen* 2 14.3
Alcidamas
Peri Sophiston 12 54.4
Odysseus 12 30.6
Dio Chrysostom
Orationes 690 37.0
Babrius
Fabulae Aesopeae 11 9.5
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 281 38.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 33 5.3
Excerpta Polyaeni 7 4.3
Hippocrates
De prisca medicina 40 70.3
De aere, aquis, locis 15 19.5
Prognosticon 31 57.4
De diaeta in morbis acutis 42 65.1
De diaeta acutorum (spurium) 37 65.9
Epidemiarum 138 33.1
De capitis vulneribus 15 28.9
De fracturis 48 40.8
De articulis 59 26.3
Vectiarius 55 105.5
Aphorismi 48 64.4
Iusiurandum 1 39.2
Lex 1 28.9
De humoribus 32 139.6
Prorrheticon I 53 53.9
Coa praesagia 41 35.3
De arte 14 51.0
De natura hominis 3 7.6
De salubri diaeta 3 20.7
De flatibus 8 27.8
De liquidorum usu 10 69.3
De morbis I 157 44.7
De genitura 4 20.1
De natura pueri 13 17.6
De affectionibus 80 106.6
De locis in homine 23 27.5
De morbo sacro 15 30.6
De haemorrhoidibus 4 42.3
De fistulis 7 43.5
De diaeta 51 25.8
De affectionibus interioribus 61 38.1
De natura muliebri 24 20.9
De octimestri partu 4 51.0
De muliebribus 255 53.4
De virginum morbis 3 67.1
De superfoetatione 20 60.7
De exsectione foetus 3 64.0
De dentitione 1 29.4
De glandulis 1 5.6
De carnibus 1 2.9
De corde 1 9.9
De alimento 3 22.1
De visu 2 25.9
De natura ossium 2 6.2
De medico 3 19.2
De habitu decenti 1 6.9
De crisibus 15 74.4
De diebus criticis 4 31.1
Epistulae, Decretum, Orationes 34 29.6
De officina medici 26 113.9
De ulceribus 12 34.0
Praeceptiones 3 22.3
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 51 26.0
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Iatrica 66 37.8
Anonymus Londinensis Fragmenta 4 191.4
Justin Martyr
Apology 34 23.3
Apologia secunda 15 45.6
Apologia secunda 15 45.6
Dialogue with Trypho 88 16.5
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 6 22.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 112 14.9
unknown
unknown 33 5.3
unknown 7 4.3
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 28 16.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1,375 38.3
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 604 37.2
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 969 50.7
In Librum De Sensu Commentarium 143 26.9
Problems and Solutions 10 26.2
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 331 43.8
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 239 27.6
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 10 61.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 31 26.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 30 26.0
De Resurrectione 50 55.6
De Resurrectione 52 57.4
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 7 6.9
De Sphaera Quae Movetur 5 12.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 6 8.7
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 2 9.5
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 18 18.3
Epistula II ad Corinthios 2 6.4
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 103 26.2
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 1 29.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 23 8.2
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Ad Philadelphios (epist. 5) 1 9.6
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 2 17.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 19 8.9
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 2 3.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 1 3.7
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 12 33.7
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 31 145.7
Oracula Sibyllina
Oracula 14 5.3
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 32 13.8
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension B 1 3.0
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 85 22.4
Theophilus
Ad Autolycum 71 32.7
Ad Autolycum 57 26.4
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 8 6.7
Tatianus
Oratio ad Graecos 7 6.9
Euclid
Elements 124 7.5
Data 13 6.6
Data (demonstrationes alterae) 1 2.4
Plotinus
Enneades 1,291 57.2
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 93 31.3
In Aristotelis Physica Paraphrasis 389 45.0
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 205 35.9
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 67 44.3
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 302 40.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 558 24.0
Historia Ecclesiastica 120 12.2
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 6 7.7
Demonstratio Evangelica 305 19.1
De Ecclesiastica Theologia 13 8.1
De Theophania (Fragmenta) 9 11.0
Onomasticon 16 12.7
Vita Constantini 45 11.8
Oration of Constantine 10 8.8
De Laudibus Constantini 21 10.9
Historia Ecclesiastica 69 7.0
Epiphanius
Ancoratus 80 20.0
Panarion (Adversus Haereses) 327 17.1
Anacephalaeosis [Sp.] 2 6.7
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 19 12.3
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 10 47.9
De Theologia (Orat. 28) 46 62.1
De Filio (Orat. 29) 25 50.6
De Filio (Orat. 30) 34 67.5
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 36 57.8
Iamblichus
Protrepticus 74 26.9
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 141 42.7
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 302 61.7
Zetemata codicis Vaticani 56 55.0
Isagoge Sive Quinque Voces 15 25.1
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 74 30.0
Marcellus
Fragmenta 7 6.1
Origen
Contra Celsum 562 33.7
Commentarii In Evangelium Joannis 241 14.9
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 28 12.1
Exhortatio ad martyrium 39 31.2
De oratione 62 21.7
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 51 19.9
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 13 15.8
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 20 18.9
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 4 10.7
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 9 42.7
Homiliae In Lucam 25 14.7
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 24 17.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 45 14.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 26 11.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 151 16.5
Epistula ad Africanum 4 8.5
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 4 53.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 10 21.9
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 147 13.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 19 6.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 137 19.2
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 89 12.8
Libanius
Epistulae 1-1544 194 15.6
Oratio 1 24 10.6
Oratio 3 6 30.5
Oratio 4 7 29.3
Oratio 5 9 32.0
Oratio 6 1 9.5
Oratio 8 4 54.3
Oratio 9 2 21.9
Oratio 10 2 9.0
Oratio 11 20 12.8
Oratio 26 3 10.5
Oratio 27 11 29.7
Oratio 28 10 45.4
Oratio 29 2 6.5
Oratio 30 20 38.4
Oratio 31 8 21.0
Oratio 32 8 31.6
Oratio 33 11 27.6
Oratio 34 5 19.7
Oratio 35 12 45.5
Oratio 36 1 6.9
Oratio 38 1 4.9
Oratio 39 5 24.8
Oratio 40 1 4.0
Oratio 41 2 11.1
Oratio 42 7 14.6
Oratio 43 4 18.8
Oratio 45 10 30.9
Oratio 46 7 17.6
Oratio 47 4 11.6
Oratio 48 8 22.2
Oratio 49 5 16.4
Oratio 50 8 26.8
Oratio 51 10 34.8
Oratio 52 4 8.6
Oratio 53 6 22.1
Oratio 54 10 16.5
Oratio 55 7 23.7
Oratio 56 7 31.0
Oratio 57 12 28.3
Oratio 59 34 25.4
Oratio 60 3 36.4
Oratio 61 4 25.2
Oratio 62 9 16.5
Oratio 63 8 23.1
Oratio 64 38 35.4
Declamatio 1 44 28.9
Declamatio 2 4 13.4
Declamatio 3 10 39.9
Declamatio 4 22 30.3
Declamatio 5 17 21.5
Declamatio 6 6 10.7
Declamatio 7 3 15.3
Declamatio 8 6 23.5
Declamatio 9 6 14.9
Declamatio 10 7 18.5
Declamatio 11 3 10.6
Declamatio 12 10 23.8
Declamatio 13 10 17.8
Declamatio 14 10 32.1
Declamatio 16 20 29.4
Declamatio 17 10 15.1
Declamatio 18 1 3.9
Declamatio 19 2 5.5
Declamatio 20 1 3.6
Declamatio 21 5 16.1
Declamatio 22 3 9.0
Declamatio 23 34 41.3
Declamatio 24 4 16.4
Declamatio 25 7 19.0
Declamatio 26 8 21.2
Declamatio 27 21 103.0
Declamatio 28 5 29.2
Declamatio 29 4 16.9
Declamatio 30 10 19.1
Declamatio 31 13 30.3
Declamatio 32 14 32.0
Declamatio 33 8 19.9
Declamatio 34 36 29.7
Declamatio 35 4 13.5
Declamatio 37 9 29.8
Declamatio 38 6 15.8
Declamatio 39 12 35.0
Declamatio 40 8 11.3
Declamatio 41 9 22.4
Declamatio 42 7 15.0
Declamatio 44 11 18.7
Declamatio 46 7 20.3
Declamatio 47 10 22.5
Declamatio 48 12 22.6
Declamatio 49 13 19.5
Declamatio 50 6 15.9
Declamatio 51 5 46.3
Characteres Epistolici [Sp.] 1 4.3
Oratio 2 7 17.8
Oratio 37 4 22.2
Oratio 58 14 44.3
Declamatio 15 9 16.7
Declamatio 36 5 13.0
Declamatio 43 8 13.0
Declamatio 45 4 16.5
unknown
unknown 2 14.3
unknown 9 36.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 91 8.3
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 87 47.2
Anna Comnena
Alexias 116 8.3
Alexias 106 7.5
Alexias 106 7.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 70 13.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 68 13.5
unknown 3 24.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 40 14.0
De Libero Arbitrio 12 15.7
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 4 20.8
Fragmenta In Job (In Catenis) 5 31.0
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 6 48.5
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 31 12.9
Narrationes de Syntipa 11 9.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 224 6.6
Annals of Rome 41 4.4
Argumenta 3 1.3
Chronologia 1 13.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 33 29.8
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 742 26.9
In Aristotelis Categorias Commentarium 686 39.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,625 36.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 591 41.9
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 323 47.2
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 719 42.9
unknown 613 42.5
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 615 42.8
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 123 22.8
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 372 33.4
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 780 31.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,360 43.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 189 19.3
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 131 37.3
In Aristotelis Categorias Commentarius 106 35.9
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 529 54.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 163 46.9
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 222 28.6
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 504 26.9
Olympiodorus
Prolegomena 259 41.6
In Aristotelis Meteora Commentaria 356 31.4
Elias
In Porphyrii Isagogen 133 37.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 244 41.4
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 186 23.9
Agathias Scholasticus
Historiae 47 8.1
Epigrammata 11 18.6
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 163 44.9
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 345 48.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 841 33.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 460 44.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 183 34.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 153 23.2
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 115 38.0
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 115 38.0
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 153 23.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 383 22.6
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 4 14.6
Zosimus
Historia Nova 43 7.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 41 6.1
Historia Ecclesiastica 52 7.9
Historia Religiosa 29 6.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 318 10.6
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 29 3.6
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 30 5.6
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 5 3.9
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 14 2.7
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 26 3.3
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 3 9.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 76 6.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 20 4.0
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 113 10.4
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 25 7.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 20 7.0
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 28 7.0
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 27 13.7
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 15 10.3
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 3 3.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 14 15.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 4.8
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 6 7.3
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 8.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 51 3.2
unknown 6 5.5
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 10 8.5
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 7.5
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 1 10.5
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 7 15.8
Commentarius In Apocalypsin 90 10.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 35 14.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 80 6.7