83027. τεχνάζω

to employ art
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus600.0

Editions by Text Group (36)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Fabius Maximus 1 1.3
Alcibiades 1 0.9
unknown 1 1.1
unknown 1 1.0
Philo Judaeus
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Vita Contemplativa 1 2.2
De Aeternitate Mundi 1 1.1
In Flaccum 1 1.1
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
On Hunting 1 1.0
Anabasis* 1 0.2
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
Aristotle
Magna Moralia 1 0.4
Appianus of Alexandria
Syrian Wars 1 0.7
Civil Wars 18 1.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Hippocrates
De aere, aquis, locis 1 1.3
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Vita Constantini 1 0.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 43 2 3.3
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 2 1.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Aristophanes
Frogs* 1 1.0
Herodotus
The Histories* 3 0.2

Passages (2 of 59)

remove

Libanius, Declamatio 43

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00543.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.63 word list | read 1
2.67 word list | read 1