82321. τε

and
logeion_003
 countfreq. per 10K
core15,609115.2
corpus133,16662.1

Editions by Text Group (839)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 166 259.8
De spiritu 18 50.4
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 433 185.8
Hegemonius
Acta Archelai 3 12.6
Euripides
Heracles 133 152.5
Bacchae* 134 161.1
Heracles* 133 152.5
Plutarch
Theseus 30 38.8
unknown 56 61.8
unknown 23 23.8
unknown 39 51.2
Comparison of Lycurgus and Numa 7 43.0
Solon 27 30.1
Publicola 21 35.8
Comparison of Solon and Publicola 2 20.3
unknown 31 37.5
unknown 50 45.0
Fabius Maximus 30 38.3
Alcibiades 42 39.8
unknown 41 42.7
unknown 22 23.6
unknown 39 39.0
unknown 3 60.4
unknown 29 30.0
unknown 67 33.1
Pericles* 42 40.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1,601 64.9
Deipnosophistae 1,607 64.2
Isocrates
Against Euthynus 7 59.0
Against Callimachus 10 26.4
Against Lochites 4 33.5
On the team of horses 8 26.0
Trapeziticus 17 47.7
Aegineticus 13 42.0
To Demonicus 14 45.4
Against the Sophists 6 42.6
Busiris 12 40.8
Plataicus 10 29.3
To Nicocles 14 43.4
Nicocles or the Cyprians 13 32.4
Evagoras 27 55.6
Archidamus 15 22.9
On the Peace 24 28.5
Areopagiticus 17 35.0
Antidosis 83 44.1
To Philip 51 54.3
Panathenaicus 113 66.8
Ad Dionysium 2 35.7
Ad Archidamum 3 26.0
Ad reges Mytilenaeos 6 86.3
Ad Timotheum 8 96.6
Ad Philippum 9 68.3
Ad Alexandrum 6 210.5
Ad Antipatrum 5 58.3
Ad Philippum 2 44.9
Helen* 12 30.5
Panegyricus* 55 48.2
Sophocles
Trachiniae 69 86.0
Electra 78 80.2
Philoctetes 97 98.6
Tracking Satyrs 23 97.9
Ajax* 63 72.4
Antigone* 67 82.8
Oedipus at Colonus* 108 92.3
Oedipus Tyrannus* 106 102.6
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 3 175.4
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 17 193.4
Hymn 4 to Hermes 5 52.9
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Hymn 10 to Aphrodite 1 833.3
Hymn 11 To Athena 1 714.3
Hymn 14 to the Mother of the Gods 3 1875.0
Hymn 22 To Poseidon 2 1666.7
Hymn 25 To the Muses and Apollo 2 1428.6
Hymn 27 to Artemis 1 357.1
Hymn 29 to Hestia 3 1000.0
Hymn 30 to Earth 1 526.3
Hymn 32 To Selene 1 312.5
Hymn 5 to Aphrodite* 18 363.6
Hymn 2 to Demeter* 67 179.8
unknown
unknown 4 18.1
unknown 5 19.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 1,699 358.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 96 72.4
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 123 38.5
De Cherubim 30 39.9
De Sacrificiis Abelis Et Caini 33 35.2
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 42 37.4
De Posteritate Caini 48 44.4
De Gigantibus 13 40.0
Quod Deus Sit Immutabilis 38 42.2
De Agricultura 67 75.3
De Plantatione 49 54.8
De Ebrietate 56 49.3
De Sobrietate 13 37.7
De Confusione Linguarum 54 54.3
De Migratione Abrahami 43 35.0
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 94 60.5
De Congressu Eruditionis Gratia 37 42.3
De Fuga Et Inventione 38 35.4
De Mutatione Nominum 43 33.4
De Somniis (Lib. I-Ii) 100 39.6
De Abrahamo 48 36.1
De Josepho 50 39.5
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 190 61.1
De Decalogo 43 51.0
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 310 54.8
De Virtutibus 69 57.3
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 37 41.4
Quod Omnis Probus Liber Sit 20 26.6
De Vita Contemplativa 36 79.5
De Aeternitate Mundi 42 46.4
In Flaccum 24 27.2
Legatio Ad Gaium 68 39.3
Aristophanes
Lysistrata 54 61.3
Ecclesiazusae 27 32.0
Birds* 98 83.1
Clouds* 69 65.0
Frogs* 60 59.8
Hesiod
Sheild of Heracles 34 450.9
Theogony* 377 487.0
Works and Days* 35 257.2
Antiphon
On the murder of Herodes 33 48.0
New Testament
Gospel according to Matthew 3 1.5
Gospel of Luke 9 4.3
Acts 145 74.7
Epistle to the Romans 18 23.6
1 Corinthians 3 4.1
Second Corinthians 2 4.2
Ephesians 1 3.9
Letter to the Philippians 1 5.7
Letter to the Hebrews 19 36.4
James 2 10.9
Letter of Jude 1 20.9
Revelation 1 1.0
Gospel according to John* 3 1.8
Xenophon
Hellenica 653 92.2
Memorabilia 432 111.1
Economics 137 70.3
Symposium 80 77.1
Apology 8 36.2
Cyropaedia 567 66.2
Hiero 37 57.7
Constitution of the Lacedaimonians 16 30.2
Ways and Means 36 87.4
On the Cavalry Commander 50 80.7
On the Art of Horsemanship 72 95.8
On Hunting 35 36.1
Agesilaus* 48 60.8
Anabasis* 358 58.4
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 48 95.1
Adhortatio ad artes addiscendas 49 97.2
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 13 92.1
De sectis ad eos qui introducuntur 44 70.2
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 206 170.8
Ars Medica 265 164.6
De elementis ex Hippocrate 151 108.9
De temperamentis 330 119.1
De naturalibus facultatibus 343 103.6
De anatomicis administrationibus 802 102.5
De ossibus ad tirones 76 109.3
De venarum arteriarumque dissectione 90 119.6
De nervorum dissectione 53 147.4
De instrumento odoratus 27 65.3
De uteri dissectione 51 155.3
De usu partium corporis humani I-XI 2,219 114.1
De motu musculorum 112 75.8
De victu attenuante 68 107.5
De victu attenuante 68 107.8
De utilitate respirationis 56 92.3
De semine 232 110.6
De foetuum formatione 100 127.8
An in arteriis sanguis contineatur 25 52.8
De optima corporis nostri constitutione 13 72.6
De bono habitu 9 107.1
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 121 140.5
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 78 93.0
De atra bile 91 143.2
De usu pulsuum 64 142.3
De placitis Hippocratis et Platonis 1,211 125.3
De parvae pilae exercitio 20 116.6
De parvae pilae exercitio 24 137.9
De venereis 6 160.9
De venereis 8 202.5
De sanitate tuenda 1,103 164.8
De rebus boni malique suci 202 204.3
De ptisana 13 58.8
De dignotione ex insomniis 2 39.9
De morborum differentiis 77 113.8
De causis morborum 95 158.0
De symptomatum differentiis 68 102.2
De symptomatum causis 525 180.3
De differentiis febrium 295 142.5
De morborum temporibus 38 70.6
De totius morbi temporibus 31 85.3
De typis 7 46.3
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 36 64.8
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 129 140.6
De comate secundum Hippocratem 18 54.6
De marcore 94 161.5
De tumoribus praeter naturam 52 125.1
De inaequali intemperie 36 114.9
De difficultate respirationis 273 85.1
De locis affectis 848 122.5
De pulsibus ad tirones 41 69.9
De differentiis pulsuum 463 106.6
De dignoscendis pulsibus 333 105.5
De causis pulsuum 305 95.8
De praesagitione ex pulsibus 506 140.5
Synopsis librorum suorum de pulsibus 158 101.8
De crisibus 445 129.6
De diebus decretoriis 238 87.3
De methodo medendi 1,770 112.5
Ad Glauconem de methodo medendi 328 145.6
De venae sectione adversus Erasistratum 41 68.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 94 102.8
De curandi ratione per venae sectionem 111 110.1
De purgantium medicamentorum facultate 35 116.5
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 26 129.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 30 216.9
Pro puero epileptico consilium 48 146.5
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2,039 156.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1,048 82.3
De compositione medicamentorum per genera 1,056 111.5
De antidotis 318 131.0
De theriaca ad Pisonem 64 50.4
Institutio logica 54 60.7
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 19 71.6
De praenotione ad Epigenem 152 137.3
De substantia facultatum naturalium fragmentum 25 179.0
In Hippocratis De natura hominis 252 101.7
In Hippocratis De victu acutorum 603 88.7
In Hippocratis Epidemiarum I 1,390 88.0
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 913 94.2
Adversus Lycum 60 78.2
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 73 96.9
In Hippocratis De articulis 542 86.6
In Hippocratis De fracturis 348 82.4
In Hippocratis De officina medici 373 89.3
De musculorum dissectione ad tirones 168 114.4
De consuetudinibus 58 143.7
De experientia medica 1 9.6
De causis respirationis 8 117.6
De optima doctrina 15 80.4
De temperamentis 348 123.7
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 92 143.4
De plenitudine 160 142.7
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 5 74.9
In Hippocratis Prognosticum 506 116.2
Plato
Phaedo 240 102.1
Cratylus 137 68.9
Theaetetus 296 120.7
Sophist 147 83.6
Statesman 148 80.0
Parmenides 191 113.6
Philebus 183 93.9
Phaedrus 312 172.1
Alcibiades 1 101 88.5
Alcibiades 2 43 94.4
Hipparchus 8 32.7
Lovers 19 73.2
Theages 36 94.9
Charmides 85 94.5
Laches 71 85.2
Lysis 62 82.8
Definitiones 3 16.5
Apology* 49 56.5
Crito* 44 95.5
Euthyphro* 40 71.4
Republic* 1,491 155.6
Symposium* 172 91.5
Lucian of Samosata
Cataplus 12 30.0
Juppiter confutatus 4 17.3
Juppiter tragoedus 19 28.8
Gallus 19 33.6
Prometheus 4 16.7
Prometheus 4 16.4
Icaromenippus 34 64.7
Timon 17 28.3
Charon sive contemplantes 20 45.9
Vitarum auctio 6 16.5
Revivescentes sive piscator 17 25.8
Bis accusatus sive tribunalia 16 27.0
De sacrificiis 5 27.4
De sacrificiis 5 27.4
Adversus indoctum et libros multos ementem 6 15.4
Somnium sive vita Luciani 10 55.0
De parasito sive artem esse parasiticam 23 34.2
Philopseudes sive incredulus 25 40.2
Dearum judicium 11 52.4
De mercede conductis potentium familiaribus 21 29.3
De morte Peregrini 11 25.4
Fugitivi 8 24.8
Toxaris vel amicitia 39 40.6
De saltatione 38 54.0
Lexiphanes 24 91.7
Eunuchus 3 22.3
De astrologia 19 98.3
Pseudologista 3 7.5
Deorum concilium 2 10.7
Tyrannicida 1 3.4
Abdicatus 5 10.3
Dialogi Marini 13 31.2
Arrian
Anabasis 1,543 193.1
Indica 240 176.6
Cynegeticus 47 76.8
Periplus Ponti Euxini 14 32.9
Tactica 98 107.5
Acies Contra Alanos 13 106.6
Apollonius, Dyscolus
De constructione 170 38.9
Aeschylus
Suppliant Maidens 27 56.8
Suppliant Maidens 69 127.3
Persians 120 211.8
Prometheus Bound 54 93.4
Prometheus Bound 85 139.1
Seven Against Thebes 33 66.2
Agamemnon 39 49.0
Agamemnon 90 102.8
Libation Bearers 30 56.9
Eumenides* 50 97.9
Persians* 57 112.2
Aristotle
Analytica priora 137 21.9
Analytica priora 164 25.7
De anima 93 43.2
De anima 99 44.5
Res Publica Atheniensium 58 37.4
Res Publica Atheniensium 5 50.2
Categoriae 40 37.2
De divinatione per somnum 4 33.4
Historia animalium 378 41.4
De insomniis 6 24.4
De interpretatione 11 16.8
De iuventute et senectute, De vita et morte 20 103.7
De longitudine et brevitate vitae 8 44.3
Magna Moralia 52 21.0
De memoria et reminiscentia 6 22.9
Meteorologica 181 53.4
De partibus animalium 225 59.3
Physica 202 34.1
Ars Poetica 49 45.6
De respiratione 28 46.1
De sophisticis elenchis 44 30.1
De sensu et sensibilibus 22 27.5
De somno et vigilia 9 30.0
Topica 112 24.5
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 10 38.7
Physica (textus alter) 9 37.5
Ars Poetica* 49 45.6
Aristoxenus
Harmonics 167 114.7
Theophrastus
Characters 8 11.5
Aesop
Fabulae 93 21.7
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 138 52.9
Problemata arithmetica 1 7.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 967 54.6
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 489 133.5
Pausanias
Description of Greece 2,938 130.8
Old Testament
Genesis 16 5.0
Exodus 21 8.7
Leviticus 10 5.2
Numbers 3 1.2
Deuteronomium 6 2.6
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 2 1.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
unknown 6 3.0
Isaias 13 3.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
pseudo-Galen
De fasciis 42 54.3
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 94 87.0
Introductio seu medicus 122 67.2
De remediis parabilibus 73 23.7
De theriaca ad Pamphilianum 4 20.1
De optima secta ad Thrasybulum 65 36.3
Lysias
Funeral Oration 20 46.7
Against Simon: Defense 6 26.0
On A Wound By Premeditation 2 19.3
Against Andocides 6 21.4
On the Olive Stump 8 37.1
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 1 8.7
Against Theomnestus 1 5 30.8
Against Theomnestus 2 2 33.7
Against Eratosthenes 29 55.6
Against Eratosthenes 29 55.6
Against Alcibiades 1 2 7.7
Against Alcibiades 2 2 31.0
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 7 110.6
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 1 7.0
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 20 60.3
For Polystratus 17 82.7
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 3 21.4
Against The Corn-Dealers 3 24.7
Against Pancleon 10 119.6
Against Pancleon 10 119.6
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 2 12.7
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 3 14.4
On the Scrutiny of Evandros 2 13.4
Against Epicrates and his Fellow-envoys 2 24.7
Against Ergocles 2 20.7
Against Philocrates 2 28.5
Against Nicomachus 4 19.8
Against Philon, On his Scrutiny 9 45.6
Against Diogeiton 2 11.2
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 1 16.8
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 21 40.3
Olympic Oration 1 23.0
On the Murder of Eratosthenes* 8 31.1
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 3 15.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 265 50.1
Adversus Mathematicos 681 61.3
Apollodorus
Library 78 28.0
Epitome 10 12.3
Appianus of Alexandria
Kings 11 139.2
Italy 16 140.6
Samnite History 38 106.2
Gallic History 18 85.8
Sicily and the Other Islands 11 112.5
Wars in Spain 242 146.7
Hannibalic War 130 129.1
Punic Wars 359 135.3
Numidian Affairs 3 82.4
Macedonian Affairs 33 86.5
Illyrian Wars 52 104.8
Syrian Wars 217 151.2
Civil Wars 1,643 134.7
Mithridatic Wars 342 136.9
Artemidorus
Onirocriticon 194 29.8
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 70 19.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 89 38.6
Paedagogus 211 37.2
Stromata Books 7-8 251 86.9
Eclogae propheticae 26 51.6
Quis dives salvetur 17 18.1
Excerpta ex Theodoto 13 17.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 190 66.4
De Fasciis 13 67.6
Antisthenes
Ajax 3 56.9
Odysseus 4 43.0
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 18 72.0
Encomium of Helen* 13 93.1
Alcidamas
Peri Sophiston 3 13.6
Odysseus 32 81.5
Dio Chrysostom
Orationes 1,357 72.8
Babrius
Fabulae Aesopeae 96 83.0
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 130 17.7
Polyaenus Macedo
Strategemata 107 17.3
Excerpta Polyaeni 26 16.0
Hippocrates
De prisca medicina 135 237.2
De aere, aquis, locis 202 262.4
Prognosticon 110 203.5
De diaeta in morbis acutis 56 86.9
De diaeta acutorum (spurium) 26 46.3
Epidemiarum 121 29.1
De capitis vulneribus 80 154.1
De fracturis 74 62.9
De articulis 171 76.2
Vectiarius 19 36.5
Aphorismi 16 21.5
Iusiurandum 8 313.7
Lex 5 144.5
De humoribus 3 13.1
Prorrheticon I 217 220.8
Coa praesagia 84 72.4
De arte 58 211.3
De natura hominis 52 131.2
De salubri diaeta 19 131.4
De flatibus 19 65.9
De liquidorum usu 9 62.4
De morbis I 261 74.3
De genitura 3 15.0
De natura pueri 32 43.3
De affectionibus 51 68.0
De locis in homine 54 64.6
De morbo sacro 57 116.2
De haemorrhoidibus 2 21.2
De fistulis 5 31.1
De diaeta 183 92.5
De affectionibus interioribus 53 33.1
De natura muliebri 49 42.6
De octimestri partu 11 140.3
De muliebribus 258 54.0
De virginum morbis 4 89.5
De superfoetatione 14 42.5
De exsectione foetus 2 42.6
De glandulis 13 73.0
De carnibus 17 49.4
De corde 2 19.9
De alimento 4 29.4
De visu 6 77.6
De natura ossium 27 84.2
De medico 12 76.8
De habitu decenti 11 76.1
De crisibus 11 54.6
De diebus criticis 5 38.9
Epistulae, Decretum, Orationes 88 76.7
De officina medici 4 17.5
De ulceribus 13 36.8
Praeceptiones 12 89.2
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 36 18.3
Anonymus Londinensis
Iatrica 91 52.1
Anonymus Londinensis Fragmenta 1 47.8
Justin Martyr
Apology 33 22.6
Apologia secunda 11 33.4
Apologia secunda 11 33.4
Dialogue with Trypho 63 11.8
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 7 26.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1,017 134.9
unknown
unknown 107 17.3
unknown 26 16.0
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 49 29.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1,941 54.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 912 56.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1,152 60.2
In Librum De Sensu Commentarium 571 107.5
Problems and Solutions 40 104.7
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 135 17.9
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1,200 138.3
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 23 141.5
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 46 39.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 46 39.9
De Resurrectione 64 71.2
De Resurrectione 64 70.7
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 19 18.8
De Sphaera Quae Movetur 29 70.2
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 19 89.9
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 30 108.0
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 41 41.6
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Anonymus
Didache XII Apostolorum 2 9.0
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 15 215.8
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 177 45.0
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 1 29.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 9 3.2
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 3 16.3
Ad Magnesios (epist. 2) 3 27.8
Ad Trallianos (epist. 3) 3 30.5
Ad Romanos (epist. 4) 2 19.2
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 5 42.7
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 116 54.2
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 2 3.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 18 66.4
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 87 244.3
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 2 9.4
Oracula Sibyllina
Oracula 503 190.1
Fragmenta 12 193.5
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 201 86.5
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 7 9.8
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 275 72.4
Theophilus
Ad Autolycum 71 32.7
Ad Autolycum 70 32.4
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 57 48.1
Tatianus
Oratio ad Graecos 64 63.3
Euclid
Elements 359 21.8
Data 9 4.5
Data (demonstrationes alterae) 3 7.1
Plotinus
Enneades 821 36.4
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 150 50.4
In Aristotelis Physica Paraphrasis 416 48.1
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 228 39.9
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 33 21.8
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 353 47.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2,322 99.9
Historia Ecclesiastica 1,027 104.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 121 156.1
Demonstratio Evangelica 1,056 66.0
De Ecclesiastica Theologia 74 46.0
De Theophania (Fragmenta) 85 103.4
Onomasticon 12 9.5
Vita Constantini 513 134.7
Oration of Constantine 187 164.6
De Laudibus Constantini 440 227.4
Historia Ecclesiastica 1,014 102.3
Epiphanius
Ancoratus 99 24.7
Panarion (Adversus Haereses) 940 49.1
Anacephalaeosis [Sp.] 31 103.6
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 149 96.2
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 14 67.0
De Theologia (Orat. 28) 89 120.2
De Filio (Orat. 29) 7 14.2
De Filio (Orat. 30) 16 31.8
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 23 36.9
Iamblichus
Protrepticus 327 119.0
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 86 26.0
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 377 77.0
Zetemata codicis Vaticani 77 75.6
Isagoge Sive Quinque Voces 45 75.3
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 60 24.3
Marcellus
Fragmenta 63 54.6
Origen
Contra Celsum 284 17.0
Commentarii In Evangelium Joannis 210 13.0
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 36 15.5
Exhortatio ad martyrium 15 12.0
De oratione 72 25.2
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 5 2.0
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 25 30.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 30 28.4
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 3 8.0
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 6 28.5
Homiliae In Lucam 15 8.8
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 19 13.8
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 5 1.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 19 8.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 58 6.3
Epistula ad Africanum 11 23.3
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 9 19.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 752 66.9
Eunapius
Vitae Sophistarum 9 113.9
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 291 94.0
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 240 33.6
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 237 34.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1,156 92.9
Oratio 1 434 191.1
Oratio 3 18 91.6
Oratio 4 18 75.4
Oratio 5 59 210.0
Oratio 6 16 151.4
Oratio 7 10 191.2
Oratio 8 17 231.0
Oratio 9 30 328.9
Oratio 10 21 94.7
Oratio 11 127 81.5
Oratio 26 30 105.3
Oratio 27 28 75.7
Oratio 28 10 45.4
Oratio 29 28 91.3
Oratio 30 31 59.5
Oratio 31 16 42.1
Oratio 32 20 79.1
Oratio 33 25 62.8
Oratio 34 12 47.2
Oratio 35 28 106.1
Oratio 36 18 124.6
Oratio 38 24 118.3
Oratio 39 10 49.6
Oratio 40 18 72.0
Oratio 41 19 105.6
Oratio 42 43 89.5
Oratio 43 17 79.8
Oratio 44 13 310.3
Oratio 45 19 58.8
Oratio 46 16 40.2
Oratio 47 17 49.2
Oratio 48 18 49.9
Oratio 49 14 45.8
Oratio 50 19 63.8
Oratio 51 17 59.2
Oratio 52 24 51.6
Oratio 53 17 62.7
Oratio 54 40 66.0
Oratio 55 29 98.3
Oratio 56 31 137.4
Oratio 57 32 75.3
Oratio 59 57 42.5
Oratio 60 5 60.7
Oratio 61 16 100.8
Oratio 62 32 58.8
Oratio 63 32 92.3
Oratio 64 38 35.4
Declamatio 1 42 27.6
Declamatio 2 9 30.1
Declamatio 3 12 47.8
Declamatio 4 15 20.7
Declamatio 5 19 24.1
Declamatio 6 13 23.1
Declamatio 7 9 45.9
Declamatio 8 5 19.6
Declamatio 9 15 37.4
Declamatio 10 21 55.5
Declamatio 11 12 42.2
Declamatio 12 2 4.8
Declamatio 13 19 33.8
Declamatio 14 6 19.3
Declamatio 16 6 8.8
Declamatio 17 21 31.8
Declamatio 18 1 3.9
Declamatio 19 10 27.7
Declamatio 20 5 18.2
Declamatio 21 5 16.1
Declamatio 22 8 24.1
Declamatio 23 7 8.5
Declamatio 24 1 4.1
Declamatio 25 13 35.2
Declamatio 26 5 13.3
Declamatio 27 4 19.6
Declamatio 28 6 35.0
Declamatio 29 6 25.4
Declamatio 30 7 13.3
Declamatio 31 17 39.7
Declamatio 32 12 27.4
Declamatio 33 14 34.8
Declamatio 34 21 17.3
Declamatio 35 9 30.4
Declamatio 37 3 9.9
Declamatio 38 18 47.3
Declamatio 39 9 26.2
Declamatio 40 19 26.8
Declamatio 41 13 32.3
Declamatio 42 13 27.9
Declamatio 44 14 23.9
Declamatio 46 9 26.1
Declamatio 47 34 76.6
Declamatio 48 16 30.1
Declamatio 49 10 15.0
Declamatio 50 9 23.9
Declamatio 51 4 37.0
Characteres Epistolici [Sp.] 12 51.2
Oratio 2 19 48.3
Oratio 37 10 55.6
Oratio 58 25 79.2
Declamatio 15 3 5.6
Declamatio 36 8 20.7
Declamatio 43 13 21.2
Declamatio 45 2 8.2
unknown
unknown 13 93.1
unknown 18 72.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 160 14.6
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 699 378.9
Anna Comnena
Alexias 979 70.0
Alexias 978 69.3
Alexias 978 69.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 768 149.3
Gelasius
Historia Ecclesiastica 334 66.2
unknown 12 97.5
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 60 21.0
De Libero Arbitrio 26 33.9
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Fragmenta In Job (In Catenis) 3 18.6
Fragmenta Incerta [Sp.] 1 73.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 13 105.2
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 11 4.6
Narrationes de Syntipa 38 32.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2,429 71.1
Annals of Rome 507 54.5
Argumenta 14 6.0
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 38 34.3
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1,070 38.8
In Aristotelis Categorias Commentarium 583 33.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,564 34.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 742 52.6
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 191 27.9
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 346 20.6
unknown 355 24.6
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 355 24.7
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 276 51.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 309 27.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 707 28.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 698 22.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 281 28.8
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 94 26.8
In Aristotelis Categorias Commentarius 73 24.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 544 55.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 36 10.4
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 414 53.4
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 501 26.7
Olympiodorus
Prolegomena 88 14.1
In Aristotelis Meteora Commentaria 183 16.2
Elias
In Porphyrii Isagogen 44 12.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 36 6.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 119 15.3
Agathias Scholasticus
Historiae 1,013 174.0
Epigrammata 24 40.5
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 154 42.4
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 316 44.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 924 36.4
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 171 16.4
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 113 21.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 206 31.2
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 73 24.1
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 73 24.1
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 206 31.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 619 36.6
Chrestomathy 2 30.2
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 11 40.2
Zosimus
Historia Nova 639 103.9
Theodoret
Historia Ecclesiastica 352 52.3
Historia Ecclesiastica 345 52.7
Historia Religiosa 140 31.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2,529 84.6
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 74 9.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 103 19.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 12 9.3
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 131 25.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 98 12.6
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 4 12.4
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 2 5.7
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 300 24.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 155 30.7
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 184 16.9 <