8226. ἀντίθεος

equal to the gods, godlike
logeion_003
 countfreq. per 10K
core670.5
corpus1350.1

Editions by Text Group (47)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 1 11.4
Philo Judaeus
De Posteritate Caini 2 1.8
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Pausanias
Description of Greece 4 0.2
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 1 3.6
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.3
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 4 0.5
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 4 0.7
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 9 1.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 8 0.5
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 2 0.3
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Homer
Iliad* 30 2.4
Odyssey* 32 3.3
Pindar
Olympian* 1 1.6
Isthmean* 1 3.2
Pythian* 3 3.8

Passages (1 of 128)

passage   count
26 word list | read 1