8180. ἀντιδίδωμι

to give in return, repay
logeion_003
 countfreq. per 10K
core140.1
corpus1190.1

Editions by Text Group (71)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Euripides
Heracles 2 2.3
Heracles* 2 2.3
Plutarch
Solon 1 1.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 2 0.6
De Cherubim 1 1.3
De Ebrietate 1 0.9
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 1 0.8
De Josepho 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Apology 1 4.5
Cyropaedia 1 0.1
Anabasis* 1 0.2
Galen
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 1 1.2
De antidotis 1 0.4
Aeschylus
Libation Bearers 2 3.8
Eumenides* 2 3.9
Aristotle
Magna Moralia 1 0.4
Aesop
Fabulae 2 0.5
Pausanias
Description of Greece 8 0.4
Lysias
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 1 6.3
Apollodorus
Library 3 1.1
Appianus of Alexandria
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 2 0.8
Syrian Wars 2 1.4
Civil Wars 12 1.0
Mithridatic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Quis dives salvetur 1 1.1
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 1 4.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Declamatio 4 1 1.4
Declamatio 11 1 3.5
Declamatio 34 2 1.6
Declamatio 38 1 2.6
Declamatio 43 1 1.6
unknown
unknown 1 4.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 6 0.2
Argumenta 2 0.9
Agathias Scholasticus
Epigrammata 1 1.7
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Religiosa 4 0.9
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Sophocles
Antigone* 1 1.2
Oedipus at Colonus* 1 0.9
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 5 0.3

Passages (1 of 114)

remove

Aristotle, Magna Moralia

urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg022.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.11.39 word list | read 1