81543. σφυγμός

a throbbing of parts, pulsation, vibration
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus2,8271.3

Editions by Text Group (83)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De spiritu 8 22.4
Plutarch
unknown 1 1.0
unknown 1 0.5
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 4 3.3
Ars Medica 17 10.6
De temperamentis 2 0.7
De anatomicis administrationibus 10 1.3
De usu partium corporis humani I-XI 6 0.3
De utilitate respirationis 5 8.2
De foetuum formatione 3 3.8
An in arteriis sanguis contineatur 1 2.1
De optima corporis nostri constitutione 1 5.6
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 2 2.3
De usu pulsuum 26 57.8
De placitis Hippocratis et Platonis 21 2.2
De sanitate tuenda 4 0.6
De causis morborum 2 3.3
De symptomatum differentiis 1 1.5
De symptomatum causis 5 1.7
De differentiis febrium 39 18.8
De morborum temporibus 13 24.2
De typis 5 33.1
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 6 6.5
De marcore 9 15.5
De tumoribus praeter naturam 5 12.0
De difficultate respirationis 40 12.5
De locis affectis 35 5.1
De pulsibus ad tirones 98 167.0
De differentiis pulsuum 546 125.7
De dignoscendis pulsibus 322 102.0
De causis pulsuum 500 157.0
De praesagitione ex pulsibus 522 144.9
Synopsis librorum suorum de pulsibus 269 173.3
De crisibus 33 9.6
De diebus decretoriis 5 1.8
De methodo medendi 28 1.8
Ad Glauconem de methodo medendi 32 14.2
De venae sectione adversus Erasistratum 1 1.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 2 2.2
De curandi ratione per venae sectionem 7 6.9
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 6 0.5
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
De antidotis 1 0.4
De praenotione ad Epigenem 45 40.6
In Hippocratis De victu acutorum 6 0.9
In Hippocratis Epidemiarum I 12 0.8
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 5 0.5
In Hippocratis De fracturis 5 1.2
In Hippocratis De officina medici 6 1.4
De temperamentis 2 0.7
De plenitudine 13 11.6
In Hippocratis Prognosticum 16 3.7
Aristotle
Meteorologica 4 1.2
De respiratione 2 3.3
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 3 1.7
De remediis parabilibus 1 0.3
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Hippocrates
Prognosticon 1 1.9
De diaeta acutorum (spurium) 3 5.3
Epidemiarum 12 2.9
De capitis vulneribus 1 1.9
De fracturis 2 1.7
Aphorismi 1 1.3
De humoribus 1 4.4
Coa praesagia 6 5.2
De flatibus 1 3.5
De locis in homine 1 1.2
De muliebribus 2 0.4
De officina medici 2 8.8
De ulceribus 1 2.8
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 6 0.7
Anna Comnena
Alexias 4 0.3
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 2 0.2
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 4 0.8

Passages (69 of 460)

remove

Galen, De causis pulsuum

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg061.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.1 word list | read 14
1.2 word list | read 3
1.4 word list | read 7
1.5 word list | read 9
1.6 word list | read 1
1.7 word list | read 39
1.8 word list | read 13
1.9 word list | read 21
1.10 word list | read 7
1.11 word list | read 35
1.12 word list | read 7
2.1 word list | read 16
2.2 word list | read 6
2.3 word list | read 14
2.4 word list | read 6
2.5 word list | read 5
2.6 word list | read 8
2.7 word list | read 1
2.8 word list | read 7
2.9 word list | read 2
2.10 word list | read 1
2.11 word list | read 1
2.12 word list | read 1
2.13 word list | read 33
2.14 word list | read 1
2.15 word list | read 1
3.1 word list | read 2
3.2 word list | read 26
3.3 word list | read 8
3.4 word list | read 2
3.5 word list | read 16
3.6 word list | read 8
3.8 word list | read 1
3.9 word list | read 13
3.10 word list | read 3
3.11 word list | read 2
3.12 word list | read 3
3.13 word list | read 4
3.14 word list | read 3
3.15 word list | read 2
3.16 word list | read 9
3.17 word list | read 5
4.1 word list | read 2
4.2 word list | read 5
4.3 word list | read 5
4.4 word list | read 1
4.5 word list | read 2
4.6 word list | read 3
4.7 word list | read 21
4.8 word list | read 10
4.9 word list | read 7
4.10 word list | read 13
4.11 word list | read 4
4.12 word list | read 6
4.13 word list | read 6
4.14 word list | read 8
4.15 word list | read 4
4.16 word list | read 4
4.17 word list | read 2
4.18 word list | read 2
4.19 word list | read 1
4.20 word list | read 7
4.21 word list | read 3
4.22 word list | read 2
4.23 word list | read 6
4.24 word list | read 5
4.25 word list | read 2
4.26 word list | read 1
4.27 word list | read 2